Helpota viestintää markkinointiautomaatiolla

Markkinointiautomaatio on tehokas väline muuhunkin kuin pelkkien myyntiliidien keruuseen. Ei-niin-perinteisen myynnin parissa pakertavat tahot voivat löytää automaatiosta helpotusta asiakasviestintänsä vaiheisiin, jotka ovat aikaisemmin vaatineet paljon manuaalista työtä. Tässä muutama vinkki, joita et ehkä ole tullut heti ajatelleeksi, kun puhutaan markkinointiautomaatiosta. 

Monille tulee markkinointiautomaatiosta varmasti ensimmäisenä mieleen mammuttiorganisaatioiden verkkosivujen ostoprofiiliin pohjautuva personointi Zalandon tai Amazonin tyyliin. Toinen ja ehkä tärkein rooli markkinointiautomaatiolla on tällä hetkellä myyntiorganisaatioiden digitaalisten kanavien myyntiliidien keruussa, hallinnassa ja oman asiakastiedon rikastamisessa. Nämä markkinointiautomaation näkyvimmät edut on käyty läpimonissa tutkimuksissa.

Markkinointiautomaatio tarjoaa pienemmillekin yksiköille hyvän välineen automatisoida markkinointiaan ja viestintäänsä. Tässä esimerkkeinä koulutusorganisaatio, tapahtumajärjestäjä sekä henkilöstöhallinto.

1. Uusien opiskelijoiden sisäänajo koulutusorganisaatioille

Uusien opiskelijoiden rekisteröitymisen koulutusjärjestelmiin voi hoitaa myös markkinointiautomaatiolla. Markkinointiautomaation avulla on mahdollista rakentaa opiskelijalle henkilökohtainen profiili verkkoon, jolloin koulun peruskäytäntöihin liittyvä viestintä on automaattista opintojen etenemisen tahdissa.

Näin koulutusta tarjoava taho pystyy viestimään oppilaille yksilöllisesti opintojen painopisteiden mukaan ja muistuttamaan tarvittavina päivinä opiskelijoita personoidulla sivulla sekä tarvittaessa tekstiviesteillä. Koulutuksen jälkeenkin tapahtuva lisämarkkinointi jatkaa automaattisesti elämäänsä ja kertoo uusista koulutusmahdollisuuksista.

2. Tapahtumien jälkimarkkinointi

Markkinointiautomaation yksi yleisimmistä käytöistä liittyy tapahtumien ja messujen automatisoituun viestintään. Tapahtumaa edeltävä muistutusviestintä sekä suurimmalta osalta unohtuva jälkimarkkinointi onkin mielekästä automatisoida.

Tavallisesti tiedotusorganisaatiolla menee tarpeeksi aikaa tapahtuman muussa viestinnässä, joten festivaaliväsymys iskee organisaatioon helposti tapahtuman loputtua ja viimeinen tärkeä markkinointiponnistus jää valitettavasti tekemättä. Tapahtumien jälkeen lähetettävä, ennakkoon tehty ja automatisoitu tyytyväisyyskysely sekä tapahtuman muistoja elävöittävä automatisoitu markkinointi auttavat myyntiä eteenpäin seuraavaan tapahtumaan.

3. Osa oppilaitosten oppilashankintaa

Tiettyyn ikäryhmään kohdistettu ja personoitu viestintä voi vaatia isoja manuaalisia ponnistuksia ja useita kanavia, jotta varmasti tavoitetaan oikea kohderyhmä. Markkinointiautomaation avulla on mahdollista tehdä isoillekin ryhmille laajoja kohdennettuja postituksia perinteisten kirjeiden ja digitaalisten kanavien samanaikaisella hyödyntämisellä.

Esimerkiksi tietyn maantieteellisen alueen tietyn ikäiset ja tietynlaisista asioista kiinnostuneet ihmiset pystytään tavoittamaan tarkasti. Saman kampanjan voi ulottaa myös sosiaaliseen mediaan yhdellä ja samalla automaatioprosessilla.

4. Asiakasrekisterin siivoaminen ja täsmentäminen

Suurin osa organisaatioista joutuu myöntämään, että asiakasrekisterit eivät ole oikein kunnossa, eikä asiakkaiden statusta, toiveita tai persoonallisuuksia tiedetä. Miten varsinaisesti tehdä henkilökohtaista viestintää, jos ei tiedetä mitä asiakkaat haluavat tai miten he käyttävät yrityksen tuotteita?

Tässä kohtaa markkinointiautomaatio voi tulla avuksi. Asiakkaiden toiveita ja mieltymyksiä koskevalla monikanavaisella asiakaskyselyllä (hyvin palkinnoin toki!), joka automaattisesti päivittää asiakasrekisterin, on kohdentaminen ja asiakkaille ajankohtaisemman tiedon tarjoaminen helpompaa.

5. Uusien työntekijöiden sisäänajaminen henkilöstöhallinnossa

Uusille työntekijöille voidaan tehdä tiettyjen aikojen puitteissa automatisoitu opastus ja kysely yrityksen toimintatavoista sekä kannustaa hakemaan lisätietoa oikeista lähteistä ja käytännöistä. Koko prosessi pystytään automatisoimaan työntekijän työssäoloajan mukaan. Esimerkiksi vuoden työssäolon jälkeen muistutetaan terveyshuollosta tai työmatkojen kirjaamisista sekä kysytään palautetta sekä kiinnostuksen kohteita oman työn kehittämiseen. Myös nykyisiä työntekijöitä voi automaation avulla ajaa sisään uusiin ja parhaisiin käytäntöihin.