Monikanavainen asiakaslehti sosiaalialalle

Onko digitaalisen julkaisemisen aikakaudella enää järkeä toteuttaa asiakaslehteä, varsinkaan painettuna versiona? Tällä hetkellä monien asiakaslehtien roolia omassa viestintäpaketissa mietitään uusiksi, ja aivan ensisijainen vaihtoehto se ei ole monellakaan toimialalla. Onko asiakaslehdillä enää tulevaisuutta, koska lehtien vaikutusta liiketoiminnan tuottavuuden kasvuun on ainakin lyhyellä tähtäimellä vaikea määrittää?

Tässä 3 syytä miksi sosiaalialalla asiakaslehti on yhä varteenotettava kanava.

  1. Kohdeyleisössä asiakaslehdet ovat luettuja. Lukijoiden mielipiteitä asiakaslehdestä on toki hyvä tutkia aika ajoin. Digitaalisen verkkosisällön määrän kasvaessa myös painetulla sanalla on entistä enemmän huomionarvoa. Sosiaalialalla asiakaslehti on sidosryhmäviestinnässä monella luontevampi kanava kuin esimerkiksi sosiaalinen media.
  2. Asiakaslehden rooli omassa viestinnässä on selvä. Asiakaslehti ei ole mitään pikaviestintää. Vaikka asiakaslehden artikkelit ovat hyvää sisältöä myös muuhun viestintään ja verkkoon jaettavaksi, niiden rooli on erilainen kuin esimerkiksi blogikirjoituksilla.
  3. Asiakaslehti on osa monikanavaista viestintää. Asiakaslehdellä ei kannata korvata muuta viestintää, vaan se on yksi hyvä lisäkanava viestinnän kokonaisuuteen. Sosiaalialalla markkinoinnin toteuttaminen vaatii erityistä tarkkuutta välillä raskaidenkin teemojen vuoksi. Asiakaslehti onkin parhaimmillaan aidointa sisältömarkkinointia oman toiminnan syvempien arvojen välittäjänä.

Konseptoimme ja toteutamme perhekuntoutuskeskus Lausteen asiakaslehteä painettuna ja digitaalisena versiona. Myös sisällöntuotanto toimittamisesta kuvajournalismiin syntyy Atomissa.