10 syytä käyttää infografiikkaa

Tietoa saadaan koko ajan monilla erilaisilla välineillä aikaisempaa enemmän ja helpommin. Datamassojen kasvaessa tiedon visualisoinnille on yhä enemmän tarvetta. Infografiikka on oiva väline siihen.

Lähivuosina datan visualisointiin perustuvaa infografiikkaa on alettu käyttää yhä enemmän digitaalisissakin sisällöissä sisältömarkkinointirynnistyksen myötä. Digital Marketing Magazinen mukaan vuoden 2016 digitrendeissä näkyy yhä infografiikoiden ja datan visualisoimisen suosion nousu osana yritysten sisältömarkkinointistrategioita. Suomeen trendit jalkautuvat toki hieman muuta Eurooppaa hitaammin.

Kaikki kuvien ja tekstien yhdistelmät eivät ole infografiikkaa

Infografiikka on kuvallinen esitys, jonka tarkoitus on välittää tietoa ja esittää suuria datamääriä visuaalisessa muodossa. Tämä tiedonvälitystehtävä erottaa infografiikan kuvituksesta. Tiedon välittämisen lisäksi infografiikka voi sisältää tekstiä ja kuvitusta. Tiedon visualisoinnin perinteiset muodot (pylväs-, viiva- ja ympyrädiagrammit) hioutuvat erinomaiseksi pohjaksi myös infografiikan data-aineistojen visualisointiin.

 

Esimerkkejä infografiikoista eri teollisuuden aloilla ja koulutuksessa

 Infografiikka kiteyttää terveysalan tutkimustietoa.

Infografiikka kiteyttää terveysalan tutkimustietoa.

 Numeeriset faktat esitetään visuaalisesti koulutusalan julkaisussa.

Numeeriset faktat esitetään visuaalisesti koulutusalan julkaisussa.

 Kemianteollisuuden vastuullisuusraportin infografiikka kuvaa tuotantoprosessin. 

Kemianteollisuuden vastuullisuusraportin infografiikka kuvaa tuotantoprosessin. 

 Teollisuuden alalle tehty infografiikka kertoo tuotteen toiminnan ja hyödyt.

Teollisuuden alalle tehty infografiikka kertoo tuotteen toiminnan ja hyödyt.

Infografiikkaa kannattaa käyttää, koska se:

 1. herättää kiinnostuksen ja menee suoraan asiaan eikä vaadi selittelyjä.
 2. muistetaan paremmin. Erilaisten viestien, tekstien, kuvien tulva on nykyihmiselle äärimmäisen suuri. Aivomme ovat rakentuneet niin, että visuaalinen viesti on tärkeä, ja se huomataan. Kuvat myös muistetaan tutkimusten mukaan paremmin kuin pelkkä teksti.
 3. sopii erityisen hyvin numeraalisen tiedon visualisointiin.
 4. nopeuttaa tiedon sisäistämistä, käsittelyä ja ymmärtämistä ja auttaa näin tekemään johtopäätöksiä
 5. auttaa ymmärtämään asioiden suhteita ja määriä. Kun luvut on esitetty visuaalisesti, niiden väliset suhteet voi käsittää yhdellä vilkaisulla. Suhde vaikeampi nähdä, jos luvut ovat taulukossa tai tekstissä.
 6. soveltuu prosessin etenemisen esittämiseen.
 7. soveltuu erilaisiin ohjeisiin. Esimerkiksi käyttöohje on helpompi ymmärtää, kun sitä tuetaan visualisoinnilla.
 8. sopii niin digi- kuin printtikäyttöön (lehtiin, ilmoituksiin, esitteisiin, verkkosivuille, blogiin, sosiaaliseen mediaan).
 9. toimii esimerkiksi monimutkaisten uutuustuotteiden markkinoinnissa, koska visualisointi auttaa kertomaan uudesta tuotteesta yksinkertaisesti.
 10. on sisältöä, jota helposti jaetaan verkossa. Näin infografiikka voi lisätä julkaisusi näkyvyyttä.

Verkossa infografiikka voidaan myös tehdä dynaamiseksi, jolloin jotakin grafiikan osaa klikatessaan, se suurenee tai tulee esiin enemmän tekstiä. Digitaalista infografiikkaa voidaan myös animoida.

Infografiikan hyödyt ovat monet. Silti sitä ei kannata tehdä vain tekemisen ilosta tai siitä syystä, että kaipailee julkaisuunsa jotakin kuvaa. Hyvä muistisääntö infografiikan tekoa suunniteltaessa on miettiä, onko aiheesta ylipäätään tarpeeksi tietoa.