Millaisen markkinointi- tai viestintäkumppanin yrityksesi tarvitsee?

Markkinoinnin ja viestinnän palveluntarjoajia on tuhansia. Oletko koskaan miettinyt, mistä tiedät kuka on yrityksellesi se Oikea? Mitä kumppanin valinnassa pitäisi ottaa huomioon ja millä perusteella kumppani kannattaa valita?

Meidän monet kumppanuutemme ovat pysyneet virkeinä jo vuosia. Osa jopa 20-vuotta. Siksi keräsimme vinkit kumppanin valinnan helpottamiseksi ja esittelemme kolme erilaista kumppanuusmallia – niiden parhaita puolia ja haasteita.

Lähtökohtaisesti tärkein ja syvin asiaosaaminen pitää luonnollisesti olla yrityksellä itsellään. Se, miten syvällisesti asiaosaamista halutaan jakaa, määrittelee usein markkinoinnin ja viestinnän kumppanuuden tason sekä mallin valinnan. 

Näihin kysymyksiin on hyvä vastata, ennen kuin valitset markkinoinnin ja viestinnän kumppanin: 

 • Mitä kumppanuussuhteelta ollaan hakemassa? Asiantuntijan sparrausta ja tukea kokonaisvaltaisesti, tarvittaessa apuun hihkaistavaa toteuttajaa vai kenties pitkäaikaista ja lisäarvoa tuovaa kumppania tekemään ja tuomaan tehoa markkinointiin ja viestintään?  
 • Miten ja missä kohtaa kumppanuuden elinkaarella halutaan saatavan lisäarvon olevan? Suhteen alussa vai pidemmällä aikavälillä? 
 • Paljonko kumppanuuteen ollaan varauduttu käyttämään aikaa ja resursseja? Mitä teette itse ja mitä ette aio tehdä itse? Vai haluatteko keskittyä omaan ydinosaamiseenne ja tuoda lähellenne markkinoinnin asiantuntijatiimin?

 
Tässä kolme erilaista kumppanuuden muotoa: 
 

1. Jatkuva ja kehittyvä asiantuntijakumppanuus

atomi_people_illustrations_2017_v3c.png

Ensimmäisessä mallissa markkinoinnin ja viestinnän kumppani tulee suoraan osaksi yrityksesi markkinoinnin tai viestinnän tiimiä. Käytännössä kumppani viettää jopa osan ajastaan suoraan yrityksesi arjessa toimipisteessänne tai virtuaalisesti. Osallistuen, sparraten ja kehittäen yrityksesi markkinointiviestintää. Kumppani osallistuu yhtenä tiimin jäsenenä miettien esimerkiksi myyntimiesten tukemista markkinointitoimenpiteillä. Tässä mallissa kumppanin pitää olla samalla viivalla yrityksen omien työntekijöiden kanssa yrityksen toiminnan ja tavoitteiden ymmärtämisessä.
 
Tätä mallia voidaan kutsua vaikkapa jaetuksi asiantuntijuudeksi.
 
Jaetun asiantuntijuuden edut yritykselle:

 • vaihtoehto omalle rekrytoinnille
 • määrittelet itse budjetin – kuinka paljon kumppani on arjessasi mukana?
 • oma markkinointi- ja viestintäosaaminen kehittyy
 • ulkopuolista markkinointiviestinnän näkemystä voidaan tuoda osaksi monien omien henkilöiden arkea
 • projektit ja prosessit nopeutuvat, mitä paremmin tutustutte kumppanisi kanssa, suhde syvenee
 • voitte luottaa markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteiden, esim. asiantuntijasisällön tuottamisen, tukevan yrityksen tavotteita
 • toimii parhaiten jatkuvissa, konsultoivissa ja strategisissa projekteissa, koulutuksissa ja kehitystyössä sekä silloin, kun yrityksellä ei ole omaa tiimiä markkinointiin ja viestintään

Testaa oletko valmis jaetun asiantuntijuuden tasoiseen kumppanuuteen:

 • haluatko jakaa yrityksen tavoitteita ja myynnin prosesseja avoimesti?
 • haluatko sitouttaa alussa omia resursseja liiketoiminnan ja tavoitteiden kertomiseen kumppanille?
 • haluatko sitoutua ja oppia tuntemaan kumppanisi vai haluatko pitää etäisyyttä?
 • oletko valmis rakentamaan kumppanuutta yhdessä?
 • Saatava lisäarvo on tässä mallissa alussa pienin, mutta se kasvaa ja syvenee kumppanuuden kehittyessä

 Kenelle soveltuu: kun et halua tai voi rakentaa omaa markkinointiviestinnän tiimiäsi, vaan haluat keskittyä oman liiketoimintasi ja ydinosaamisesi kehittämiseen. 

 

2. Toimeksiantopohjainen toteuttava kumppanuus

Kumppani oman osaamisen jatkeena

Toinen yleinen malli markkinointi- ja viestintäpalveluiden kumppanuudessa on ostaa erityisasiantuntemusta yksittäisen projektin toteuttamiseen. Tällöin asiantuntemusta ostetaan yksittäisiin tarpeisiin. Tässä mallissa asiantuntemus omasta liiketoiminnasta onvain yrityksellä itsellään ja sitä jaetaan tapauskohtaisesti. Markkinointiviestinnän kumppani viestii yrityksen asiantuntijuudesta ja tukee näin yrityksen markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä yrityksen ulkopuolelta.

Tätä mallia voidaankin kutsua ulkoiseksi asiantuntijuudeksi. 
 
Ulkoistetun asiantuntijuuden edut yritykselle:

 • substanssiosaaminen pysyy yrityksen sisällä
 • ei sido yhteen kumppaniin, eikä vaadi välttämättä jatkuvia toimenpiteitä
 • sopii parhaiten toteuttaviin yksittäisiin projekteihin, joissa kumppanilta ei voida edellyttää yrityksen toimialaa tai liiketoimintaa yksilöllisesti huomioivia erityispiirteitä

 
Muista nämä asiat, jos päädyt tähän malliin: 

 • oma osaaminen markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden määrittelemisessä ja toimeksiannoissa pitää olla korkealla tasolla
 • edellyttää usein, että yrityksellä on oma markkinointiviestinnän tiimi, markkinointisuunnitelma ja selkeä näkemys yrityksen markkinoinnin roolista
 • yksittäiset toimenpiteet vaativat toistuvaa briiffausta
 • todennäköisesti korjauskierroksia projektin aikana tulee enemmän kuin muissa malleissa
 • ei kehitä omaa osaamista
 • sitoo yrityksen omaa aikaa projektien ja tulosten seuraamiseen
 • saatava lisäarvo kumppanuudesta projektin mittainen

 
Kenelle soveltuu:
kun yrityksellä itsellään on vahvaa osaamista markkinoinnissa ja viestinnässä ja omaa tiimiä halutaan täydentää kumppanin erikoisasiantuntemuksella.

 

3. Intensiivinen projektipohjainen asiantuntijakumppanuus

Oma asiantuntemus kumppanin luona

Tässä mallissa työntekijäsi menevät osaksi markkinointi- ja viestintäkumppanisi arkea. Oma asiantuntijasi menee siis käytännössä tekemään kumppanitiimin kanssa työtä eteenpäin, vaihe vaiheelta. Tämän tyyppinen kumppanuusmalli soveltuu hyvin teknisimpien sisältöjen tai ratkaisujen tuottamiseen, jolloin yhdessä kehitetään esimerkiksi teknisiä alustoja, luodaan konsepteja tai kehitetään asiakaskokemusta. Sekä oma henkilöstösi että kumppanitiimi opettavat tällöin toisiaan ja antavat aktiivisesti palautetta kehittämiseen. 

Kutsutaan tätä mallia siis opettavaksi asiantuntijuudeksi.
 
Opettavan asiantuntijuuden edut yritykselle:

 • omien työntekijöiden ymmärrys markkinoinnin ja viestinnän prosesseista kehittyy
 • pystytään nopeasti reagoimaan ja muuttamaan suuntaa, ketterin malli
 • pystytään hyödyntämään laajemmin koko kumppaniyrityksen osaamista, ei vain yhden asiantuntijan tai projektin vetäjän
 • saatava lisäarvo kumppanuudesta todennäköisimmin yrityksen tavoitteiden mukainen

 
Opettavan asiantuntijuuden haasteet yritykselle:

 • omat asiantuntijat ovat enemmän poissa työpisteiltään
 • kumppanuus kehittää vain niiden henkilöiden osaamista, jotka työskentelevät kumppanin luona
 • oman liiketoiminnan ja myynnin haasteita ja tavoitteita joutuu jakamaan avoimesti

 
Kenelle soveltuu:
esimerkiksi tilanteisiin, joissa omat asiantuntijat haluavat hyödyntää koko kumppaniorganisaation resursseja laajasti. Parhaiten malli sopii tilanteisiin, joissa toteutusaikataulut vaativat nopeaa tiedon saatavuutta, testaamista ja ketterää reagointia sekä ajatustenvaihtoa kumppanin kanssa. 

 

Kotonakin toimivat parisuhdevinkit työkäyttöön

Kumppanuus on mallista riippumatta kuin mikä tahansa parisuhde. Mitä enemmän antaa, sitä enemmän saa. Molemminpuolinen tutustuminen, sitoutuminen, avoimuus ja oman osaamisen jakaminen, mallista riippumatta, on välttämätöntä, jotta voidaan edes puhua kumppanuudesta. Omasta kumppanista ja kumppanin ajatuksista on innostuttava aina uudelleen ja tuotava pöytään uusia ideoita ja mahdollisuuksia. 
 
Millaisia malleja ja kokemuksia erilaisista kumppanuuksista sinulla on? Puuttuuko tästä jokin yrityksellesi tutumpi tai jopa parempi malli? Kuulemme niistä mielellämme!

Tule Alihankinta-messuille kuulemaan arkielämän esimerkkejä siitä, miten teknologiateollisuuden yritykset ovat järjestäneet markkinointiviestinnän kumppanuutensa.