Markkinointiviestintäsuunnitelma ja toteutus Perhekuntoutuskeskus Lausteelle

Kun tarjottavalla palvelulla on sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, on entistä tärkeämpää rakentaa markkinointiviestintä todellisille vahvuuksille ja arvoille. Lastensuojelusta puhuttaessa on korostettava ehdotonta luottamusta kaikkien toimijoiden kesken.

Loppuasiakkaiden elämäntilannetta kunnioittava ja sosiaalialan toimijoiden toiveita kirkastava markkinoinnillinen ja viestinnällinen pohja toimii niin yrityksen sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässä, kaikissa kanavissa. Sille on hyvä rakentaa pitkäjänteisesti markkinointiviestintää yli 90-vuotiaalle Perhekuntoutuskeskus Lausteelle, joka on yksi Suomen suurimmista ja tunnetuimmista lastensuojelupalveluiden tuottajista.

Kokonaisuutta tukee korkealuokkaiset valokuvat.

Kokonaisuutta tukee korkealuokkaiset valokuvat.

Asiakaslehti luettavissa myös sähköisenä versiona.

Asiakaslehti luettavissa myös sähköisenä versiona.

Lue lisää asiakastarinoitamme.