Monialayrityksen sisältöstrategia luo pohjaa asiakaskokemuksen parantamiselle

Rakensimme monialayritys Tekmelle  asiakaskohtaamisiin sisältöstrategian. Tältä pohjalta luodut verkkosivut on nyt julkaistu.

Tekmen, kuten kaikkien tässä ajassa ja kilpailutilanteessa elävien yrityksien, täytyy entistä paremmin tuntea ja palvella asiakkaitaan verkkoläsnäolollaan. Jotta verkkosivuilla osattaisiin oikeasti kertoa asiakkaita kiinnostavista asioista, on luotava systemaattinen strategia, jota noudatetaan kaikessa viestinnässä. Sisältöstrategia on oiva työkalu ja prosessi asiakasnäkökulman tuomiseen sisällöntuotannossa.

Strategian pohjalta on helppo tuottaa uutta sisältöä ja kehittää sekä mitata sisällön toimivuutta esimerkiksi asiakaspalautteiden avulla.

Toivomme uudistuneen verkkosivustomme tuovan entistä paremmin esiin Tekmen monipuolisen palvelutarjonnan ja henkilöstömme kattavan osaamisen. Halusimme tehdä verkkosivuston käytön helpoksi ja nopeaksi, etsi asiakas Tekmestä sitten tietoa, palvelua, yhteystietoa tai vaikkapa työpaikkaa. Palvelujamme ja asiakaskokemusta kehittääksemme haluamme kuunnella asiakkaitamme ja lisätä vuorovaikutusta heidän kanssaan myös verkossa.
— Petri Mölsä, Tekmen toimitusjohtaja

Lue miten sisältöstrategia -projektimme eteni. Tutustu myös uudistuneisiin Tekmen verkkosivuihin.