Tapahtuman jälkimarkkinointi jäi puolitiehen - mitä sitten?

Tapahtumajärjestäjä, tiedätkö tunteen kun tapahtuma on ohi, suuret ponnistukset ovat vihdoin takana ja on aika hetki hengähtää ja fiilistellä onnistuneen tapahtuman mukanaan tuomaa euforiaa? Ottaa pieni paussi ennen seuraavan tapahtuman organisointirumbaa.

Hetkinen, unohtuiko jotain?

Tapahtumien tavoitteet ovat pääasiassa taloudellisia. Välittömät tavoitteet realisoidaan jo tapahtumassa esimerkiksi oheistapahtumien tai palveluiden avulla. Välillisillä taloudellisilla tavoitteilla luodaan pohja tuleville asiakaskontakteille, liideille ja myynneille. Niiden tuotto mitataan vasta viikkojen, jopa kuukausien kuluttua tapahtumasta.  

Tapahtumissa on lisäksi yhä useammin myös sisällöllinen tavoiteasetelma, jossa pyritään kohentamaan tapahtumajärjestäjän imagoa. Taloudellisten tavoitteiden täyttymisen edellytyksenä ovat tällöin mielenkiintoinen ja korkeatasoinen ohjelma.

Erityisesti sisällöllisten ja välillisten taloudellisten tavoitteiden täyttäminen vaatii panostuksia tehokkaaseen ja asiakasta puhuttelevaan jälkimarkkinointiin. Miksi sitten jälkimarkkinointi on sana, joka saa lähes jokaisen tapahtumaa järjestävän hikoilemaan ja vaihtamaan puheenaihetta?

Mihin se jälkimarkkinointi sitten unohtuikaan?

“Niin se jälkimarkkinointi.. no se hiukan jäi. Oltiin todella puhki siitä tapahtuman järjestämisestä ja kun saatiin homma vihdoin pakettiin, ei oikein puhtia jälkimarkkinointiin ollut..”

Jälkimarkkinointi nähdään usein punaisena vaatteena, joka on hoidettava siinä vaiheessa kun kaikki mehut on puristettu tapahtuman organisoinnissa. Jälkimarkkinoinnin tekemättä jättämisellä kuitenkin kadotetaan mustaan aukkoon arvokasta tietoa asiakkaista sekä heidän käyttäytymisestään. Puhumattakaan tapahtumassa solmituista viileistä kontakteista, joissa voisi olla potentiaalia nousta kuumiksi asiakkuuksiksi.

Vuoden 2014 suurin tapahtumamarkkinointia koskeva kansainvälinen tutkimus, Eventtrack 2014, osoittaa miten suuressa osassa jälkimarkkinointi on liidien ja lisämyynnin pumppauksessa. Tutkimuksen mukaan liki puolet tapahtumiin osallistuneista kertoivat tapahtumaan osallistumisen saaneen heidät ostamaan tapahtumassa markkinoidun tuotteen. 80% ostoista tehdään tapahtuman aikana tai maksimissaan viikko sen jälkeen. Tapahtuman jälkeinen aika on siis todistetusti erittäin potentiaalista aikaa myynnille. Olisiko siis aika napata asiakkaiksi myös ne, jotka tarvitsevat hiukan jälkimarkkinoinnillista muistuttelua tapahtuman jälkeen?

Tuloksellisin jälkimarkkinointistrategia tehdään tapahtuman suunnitteluvaiheessa

Entä jos ensi kerralla jälkimarkkinointi jauhaisi itsekseen, sillä välin kun istut ja vedät henkeä tapahtumaponnistuksen jälkeen?

Kun tapahtuman jälkeinen markkinointi suunnitellaan ja toteutetaan jo etukäteen markkinointiautomaation päälle, lähtee pyörä pyörimään oikea-aikaisesti ilman sen suurempia ponnistuksia. Automaatio tarjoaa mahdollisuuksia hoitaa jälkimarkkinointiteot ajastetusti ja personoidusti paikalla olleille.

Jälkimarkkinoinnista saatua tietoa voidaan hyödyntää paitsi tuotteiden markkinoinnissa ja liidien metsästyksessä, mutta erityisesti tulevien tapahtumien suunnittelussa. Kun edellisestä tapahtumasta saatu asiakastieto analysoidaan, antaa se tietoa järjestää seuraava tapahtuma yhä kustannustehokkaammin ja tuloksellisemmin.

Palataanpa vielä hetkeksi Eventtrack 2014 -tutkimuksen pariin. Tutkimuksen mukaan yksittäinen tapahtumaan osallistuva kertoo keskimäärin neljälle ihmiselle tapahtumasta ja siellä esillä olleista brändeistä, tuotteista tai palveluista. Tapahtuman järjestäjänä sinulla on siis mahdollisuus hyödyntää tehokkainta markkinoinnin keinoa ja ostopäätöksen vauhdittajaa jälkimarkkinoinnissa - saada osallistuneet suosittelemaan tuotteitasi lähipiirilleen ja tavoittaa nelinkertainen määrä potentiaalisia asiakkaita.

Pikaisella potentiaalikartoituksella, kunnolla hoidettu jälkimarkkinointi ponnahtikin yhdeksi tärkeimmistä tapahtumajärjestäjän työvaiheista. Ja se on mahdollista toteuttaa jopa ilman hikeä.

Lähteet:

Event Marketing Institute & Mosaic. 2014. Eventtrack 2014. Event & Experimental Marketing Industry Forecast & Best Practices Study.  

Event Marketing Institute. 2007. EM Strategic Insights Report: The viral Impact of Events. Saatavissa: http://www.evalu8pro.com/_pdfs/ViralImpactReport.pdf

Kauhanen, J., Juurakko A. & Kauhanen, V. 2002. Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteutus. 1.painos. Vantaa: WSOY.

Vallo, H. & Häyrinen, E. 2003. Tapahtuma on tilaisuus, opas onnistuneen tapahtuman järjestämiseen. Helsinki: Hakapaino.