Atomi valittiin uudistuvan Tampereen Tilakeskuksen sisältöstrategiakumppaniksi

Kiinteistö- ja rakennuttamispalveluyhtiö Tampereen Tilapalvelut Oy aloittaa toimintansa vuoden 2018 alussa. Kaupungin omistamien rakennusten rakentamisesta, peruskorjauksesta ja ylläpidosta vastaavan Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen palvelut siirtyvät uudelle osakeyhtiölle.

Atomi valittiin Tilakeskuksen viestintäpalveluiden tarjouskilpailussa sisältöstrategian toteuttajaksi yhtiömuodon muuttuessa. Sisältöstrategia tukee uudistuvan Tilakeskuksen viestintää, sen kehittämistä ja ylläpitämistä yhdessä asiakkaan kanssa määriteltävien tavoitteiden mukaisella tavalla.

– Vahvuutemme on liiketoimintaa ja myyntiä tukevat sisältöstrategian toteutukset, joista meillä on vankkaa kokemusta usealta – myös Tilakeskuksen – toimialalta. Sisältöstrategian yksi olennaisin osa on tarjota selkeä prosessi myös strategian jalkauttamiseen henkilöstölle, jotta strategia siirtyy mutkattomasti yhtiön käytännön viestintätyöhön, sanoo Atomin toimitusjohtaja, sisältöstrategi Petri Halonen.

“Prosessissa kiinnitetty erityistä huomiota sisältöstrategian jalkauttamiseen ja sen toteuttamiseen vaihtoehtoisin tavoin. Vahva osaaminen sisältöstrategiasta.”
— Tampereen Tilakeskuksen perusteluita Atomin valinnalle