Atomi uudistaa Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n ilmeen ja verkkosivuston

Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt

Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry valitsi Atomin toteuttamaan visuaalisen ilmeen ja verkkosivuston yhdistykselle sekä sen hallinnoimalle Linkki-toiminnalle. Visuaalisen ilmeen ja verkkosivustojen tavoitteena on välittää yhdistyksen ja Linkki-toiminnan arvoja ja luoda yhtenäinen asiakaskokemus.

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin asialla

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia Varsinais-Suomessa. Yhdistys edistää myös eri lastensuojelujärjestöjen yhteistoimintaa sekä yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa.

Linkki-toiminta on tarkoitettu varsinaissuomalaisille 12–18-vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen. Linkki-toiminnan neuvonnan, ohjauksen, erilaisten luentojen ja toimintaryhmien avulla tuetaan vanhemman ja nuoren keskinäistä suhdetta, vanhemmuutta ja nuoren kasvua.