Haaste

Millä keinoin käytännössä pystytään yhdistämään sähköisten kanavien ja sisäisen viestinnän kehittäminen sekä myynnin tukeminen. Mitä kautta lähdetään purkamaan liiketoiminnallisiin tavoitteisiin sidottua kehitysprojektia? 

Ratkaisu

Koko johtoryhmän ja liiketoimintayksikkötason sitouttava sisältöstrategia, jossa workshopien avulla pureuduttiin asiakaskokemuksen kartoittamiseen, parantamiseen ja kehittämiseen. Palveluista kerrotaan nyt asiakkaiden kielellä.

Tulokset

Sisältöstrategiatyön pohjalta yrityksen uusi asiakaskeskeinen tarina ja asiakaslupaukset julkaistiin kesällä 2016. Sisältöstrategia antaa pohjan tulevaisuuden viestintään ja markkinointiin, myös uusituilla verkkosivuilla.