Haaste

Millaisilla painotuksilla oma tarina tiivistyy myyntiä tukevaksi? Miten omaa asiantuntijakuvaa vahvistetaan? Millaisilla asiakas- ja sisältöpoluilla palvellaan yrityksestä kiinnostuneita ihmisiä verkossa ja henkilökohtaisissa tapaamisissa?

Ratkaisu

Olemassa olevan verkkosivuston rakennetta ja sisältöä kehitettiin yhdessä Remionin myynnin ja asiantuntijoiden kanssa. Asiakkaiden omat liiketoiminnalliset haasteet tuotiin keskiöön. Asiakkaat ovat mukana tarinoin sekä asiakkaan maailmaan linkittyvin kuvin sekä palvelun prosesseja havainnollistavin graafein.

Tulokset

Uudistettujen verkkosivujen ja esitteiden sisällöt ovat nyt linkitetty myynnin tarpeisiin. Verkkosivustolla olevaa materiaalia pystytään suoraan hyödyntämään myynnin eri vaiheissa. Osa materiaaleista on ladattavissa yhteystietoja vastaan. Näin myynti pystyy myös saamaan uusia nimiä myyntipolulta talteen. Tulokset näkyvät myyntityön arjessa lähikuukausina.