Visuaalinen ilme ja käyttöliittymä ohjelmisto-alan asiantuntijoille

Vanhasta logosta voi olla vaikeaa luopua. Tamperelainen Atostek päätti ajan olevan kypsä nahanluontiin. Yrityksen perustamisesta alkaen mukana olleen tunnuksen oli aika kehittyä vastaamaan digitalisaation insinöörien nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Uudistunut logo ja päivittynyt visuaalinen ilme on myös syvempi viesti, sisäisesti ja ulkoisesti. Yrityksen kehittymisen pitää näkyä ensikohtaamisissa asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Haaste

Ohjelmistoalan yritys tarvitsi visuaalisen ilmeensä päivittämistä. Vanha tunnus piti päivittää vastaamaan nykyisiä toimintaympäristöjä. Vanhasta tunnuksesta haluttiin säilyttää graafisia elementtejä sekä yrityksen henkeä. Myös sisäisesti rakennettu verkkosivuston sisältö tarvitsi tuekseen käyttökokemuksen kautta suunniteltua käyttöliittymää.

Ratkaisu

Vanhasta logosta säilytettiin tunnistettava graafinen muoto, mutta muutoin tunnuksen typografia päivitettiin. Värimaailmaa kirkastettiin sekä määriteltiin tarkemmin käytettävät väriavaruudet digitaalisiin ympäristöihin. Verkkosivuston käyttöliittymää ja käyttökokemusta uudistettiin tunnuksen hengessä. Sivuston pääkuva visualisoi Atostekin tekemään työtä ja tuo konkretiaa monimutkaisiin prosesseihin. 

Tulokset

Uudistunut visuaalinen ilme, logo sekä verkkosivuston käyttöliittymä elää verkossa, yrityksen itse ylläpitämillä sivuilla. Verkkosivuston käyttöliittymä tarjoaa skaalautuvan ympäristön Atostekin kehittyvään ja laajenevaan toimintaan.


Haluatko kuulla lisää?

Atomi palveluksessasi