Tieteellisen tutkimuksen tarinallistaminen

Lähtökohdat

Tampereen yliopiston ja Tampereen teknisen yliopiston yhteinen BioMediTech-instituutti tarvitsi verkkoon näyteikkunan tekemälleen kantasolututkimukselle. Verkkosivuston tarkoitus on esitellä kansainvälistä, uraauurtavaa kantasolututkimusta ja sen tekijöitä, tutkimustuloksia ja -sovelluksia mahdollisille rahoittajille, sidosryhmille ja muille kantasolututkimuksesta kiinnostuneille. 

Taustamateriaali oli tieteellistä, mutta verkkosivuston kohderyhmä ei ole tiedeyhteisö. Tavoitteena olikin tehdä tieteellisestä tutkimuksesta helposti lähestyttävää. Lisäksi tärkeää oli löytää sisällölle rakenne ja visuaalinen ulkoasu, jotka houkuttelevat tutustumaan kantasolututkimukseen hävittämättä kuitenkaan tutkimusprojektin asiantuntevaa luonnetta.


Ratkaisut

Human Spare Parts -sivusto on sukellus tiedemaailman kulisseihin. Sisällöntuotannon punaiseksi langaksi muodostui tarinallistaminen, jonka tehtävä on konkretisoida tieteellistä tutkimusta. Sivustolle tehtiin kaksi todenmukaista tarinaa potilaista, joiden elämä on täysin muuttunut kantasoluhoidon avulla. Yli 100 hengen, monitieteisen tutkimusryhmän laajaa osaamista haluttiin havainnollistaa haastattelemalla spesialisteja neljästä eri tutkimusryhmästä ja kertomalla konkreettisesti, mikä osuus heidän työllään on kantasolututkimuksessa. Tarinoiden etu on se, että ne auttavat luomaan syy–seuraus-suhteita, ja siten auttavat kokonaisuuden hallintaa.


Tarinankerrontaa tuimme BioMediTechin tiloissa ottamillamme kuvilla ja videoilla, jotka näyttävät, minkälaista työtä kantasolututkimus on, ja ketkä sitä tekevät. Infografiikoiden avulla pureksimme palasiksi tieteellisiä prosesseja. Tarinoiden jakaminen on tehty helpoksi, koska joka sivulta löytyy sosiaalisen median kanavien jakokuvakkeet. Sivustoon sisällytetty blogi jää sivuston käyttäjille sisältömarkkinoinnilliseen käyttöön ja jakamiseen.

Potilastarinoissa esitellään kaksi potilasta, jotka ovat saaneet avun kantasoluhoidoista.

Potilastarinoissa esitellään kaksi potilasta, jotka ovat saaneet avun kantasoluhoidoista.

Halusimme nostaa tarinoita kutsuvasti esiin siten, että tarinaa tukevat videot ja kuvat ohjaavat käyttäjää lukemaan. Käyttökokemus haluttiin rakentaa varsinaisesta tieteellisestä sivustosta poikkeavaksi, niin että ihmiset ja tarinat nousevat etusijalle tieteellisten prosessien ja yksityiskohtien sijaan.

Halusimme nostaa tarinoita kutsuvasti esiin siten, että tarinaa tukevat videot ja kuvat ohjaavat käyttäjää lukemaan. Käyttökokemus haluttiin rakentaa varsinaisesta
tieteellisestä sivustosta poikkeavaksi, niin että ihmiset ja tarinat nousevat etusijalle tieteellisten prosessien ja yksityiskohtien sijaan.

Katso video verkkosivuston toiminnallisuudesta.

Henkilökohtainen kutsu vierailemaan sivustolle. 

Henkilökohtainen kutsu vierailemaan sivustolle. 

Infografiikkaa.

Infografiikkaa.

Tulokset

Responsiivinen Human Spare Parts -verkkosivusto toimii kaikilla päätelaitteilla. Englanninkieliset sivut lisäävät kansainvälistä näkyvyyttä ja markkinoivat sitä mahdollisille rahoittajille. Suomenkieliset sivut antavat tietoa kaikille kantasolututkimuksesta kiinnostuneille.

Tutustu Human Spare Parts -sivustoon

 
 

Lisää töitämme