Tieteellisen tutkimuksen tarinallistaminen

Kantasolututkimus ja sen tulokset tuotiin laajemman yleisön saataville tarinallistamisen avulla. Human Spare Parts -tutkimus esittäytyy ja kertoo tuloksistaan verkossa sidosryhmille ja kaikista asiasta kiinnostuneille.

Lähtökohta

Tampereen yliopiston ja Tampereen teknisen yliopiston yhteinen BioMediTech-instituutti tarvitsi verkkoon näyteikkunan tekemälleen kantasolututkimukselle. Verkkosivuston tarkoitus on esitellä kansainvälistä, uraauurtavaa kantasolututkimusta ja sen tekijöitä, tutkimustuloksia ja -sovelluksia mahdollisille rahoittajille, sidosryhmille ja muille kantasolututkimuksesta kiinnostuneille. 

Taustamateriaali oli tieteellistä, mutta verkkosivuston kohderyhmä ei ole tiedeyhteisö. Tavoitteena olikin tehdä tieteellisestä tutkimuksesta helposti lähestyttävää. Lisäksi tärkeää oli löytää sisällölle rakenne ja visuaalinen ulkoasu, jotka houkuttelevat tutustumaan kantasolututkimukseen, hävittämättä kuitenkaan tutkimusprojektin asiantuntevaa luonnetta.

Ratkaisu

Human Spare Parts -sivusto on sukellus tiedemaailman kulisseihin. Sisällöntuotannon punaiseksi langaksi muodostui tarinallistaminen, jonka tehtävä on konkretisoida tieteellistä tutkimusta. Sivustolle tehtiin kaksi todenmukaista tarinaa potilaista, joiden elämä on täysin muuttunut kantasoluhoidon avulla. Yli 100 hengen monitieteisen tutkimusryhmän laajaa osaamista haluttiin havainnollistaa haastattelemalla spesialisteja neljästä eri tutkimusryhmästä ja kertomalla konkreettisesti, mikä osuus heidän työllään on kantasolututkimuksessa. Tarinoiden etu on se, että ne auttavat luomaan syy–seuraus-suhteita ja kokonaisuuden hallintaa.

 Potilastarinoissa esitellään kaksi potilasta, jotka ovat saaneet avun kantasoluhoidoista.

Potilastarinoissa esitellään kaksi potilasta, jotka ovat saaneet avun kantasoluhoidoista.

Kuvat ja infografiikat tarinankerronnan siivittäjinä

Tarinankerrontaa tuimme BioMediTechin tiloissa ottamillamme kuvilla ja videoilla, jotka näyttävät, millaista työtä kantasolututkimus on ja ketkä sitä tekevät. Infografiikoiden avulla pureksimme palasiksi tieteellisiä prosesseja. Tarinoiden jakaminen on tehty helpoksi, koska jokaiselta sivulta löytyy sosiaalisen median kanavien jakokuvakkeet. Sivustoon sisällytetty blogi jää sivuston käyttäjille sisältömarkkinoinnilliseen käyttöön ja jakamiseen.

 Infografiikkaa.

Infografiikkaa.

 Halusimme nostaa tarinoita kutsuvasti esiin siten, että tarinaa tukevat videot ja kuvat ohjaavat käyttäjää lukemaan. Käyttökokemus haluttiin rakentaa varsinaisesta tieteellisestä sivustosta poikkeavaksi niin, että ihmiset ja tarinat nousevat etusijalle tieteellisten prosessien ja yksityiskohtien sijaan.

Halusimme nostaa tarinoita kutsuvasti esiin siten, että tarinaa tukevat videot ja kuvat ohjaavat käyttäjää lukemaan. Käyttökokemus haluttiin rakentaa varsinaisesta tieteellisestä sivustosta poikkeavaksi niin, että ihmiset ja tarinat nousevat etusijalle tieteellisten prosessien ja yksityiskohtien sijaan.

Tulokset

Responsiivinen Human Spare Parts -verkkosivusto toimii kaikilla päätelaitteilla. Englanninkieliset sivut lisäävät kansainvälistä näkyvyyttä ja markkinoivat tutkimusta mahdollisille rahoittajille. Suomenkieliset sivut antavat tietoa kaikille kantasolututkimuksesta kiinnostuneille.

Tutustu Human Spare Parts -sivustoon


Haluatko kuulla lisää?

sisaltostrategia_mv_square.jpg

Verkkosivusto