Tiedon visualisointia vastuullisuusviestintään

Erilaisten raporttien ja vuosikertomusten yleisenä haasteena on tiedon visualisointi. Tiedosta on hyvä poimia nostoilla mielenkiintoisia poikkeamia sekä painottaa avainlukuja. Infografiikka onkin viestinnässä hyväksi havaittu tiedon visualisoimisen trendi. Infografiikkamainen lukujen ja tekstien visualisointi helpottaa lukijan työtä ja auttaa ymmärtämään ja selventämään monimutkaisia prosesseja.

Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n vastuullisuusraportin painetun ja verkkoversion visuaalisen ilmeen yhtenä johtoajatuksena on tiedon esittäminen lukijaa kiinnostavalla tavalla. Vastuullinen toiminta vaatii yritykseltä ajattelumallin sisäistämistä tuotannollisiin prosesseihin ja näiden esittäminen vaatii raporteissa kykyä ilmaista prosessit kiinnostavasti.

 Kannen sisäosan yksityiskohdat kertovat tarinaa, miten vastuulliset valinnat näkyvät tuotteiden elinkaaressa.

Kannen sisäosan yksityiskohdat kertovat tarinaa, miten vastuulliset valinnat näkyvät tuotteiden elinkaaressa.

 Vastuullinen toiminta lukuina.

Vastuullinen toiminta lukuina.

Kahdessa kanavassa elävä lukukokemus on yhtenevä, mutta ei rakenteellinen toisinto. Paperisessa käyttöliittymässä on lisää tietoa esimerkiksi kansien taitteissa, verkkoversiosta lisää dataa aukeaa klikkaamalla.

 Responsiivista vastuuviestintää.

Responsiivista vastuuviestintää.

Kiillon vastuullisuusraportti toteutettiin Fly! -palvelun tarjoajien yhteistyönä. Viestintätoimisto Selander & Co. vastasi raportin sisällöstä ja projektinhallinnasta ja ohjelmistotalo Smart Files vastasi verkkoversion teknisestä toteutuksesta.

 Painetun version mobiilikoodit ohjaavat lisätiedon ääreen verkossa.

Painetun version mobiilikoodit ohjaavat lisätiedon ääreen verkossa.


atomi_yhteys.png

Haluatko kuulla lisää?

Atomi palveluksessasi