Kumppanuus myyntiä tukevaan taktiseen markkinointiin

Innovatiivisen ja älykkään materiaalinhallintajärjestelmän myyntiä tukevat markkinointiviestit ja materiaalit syntyvät tehokkaasti kumppanuuden avulla.

Lähtökohta

Asiakkaamme on suomalainen, osa isompaa konsernia oleva yritys, joka tuottaa älykästä ja innovatiivista materiaalinhallintajärjestelmää. Materiaalinhallintajärjestelmä hyödyntää teollista internetiä ja tuo varastokirjaukset ja varastonhallintaan liittyvät tiedot yhteen paikkaan. Järjestelmä on voittanut Laatuinnovaatio 2014 –palkinnon, Red Dot Award –palkinnon, Product design 2014 –palkinnon sekä useita muita kansainvälisiä palkintoja ja se onkin mullistamassa niin pk-sektorin yritysten kuin isojen konsernien materiaalinhallinnanprosesseja.

Haastena oli luoda palvelulle kansainvälisen tason myyntimateriaaleja myyntiprosessin eri vaiheiden tueksi, kaikkiin eri kanaviin. Tuotteen ja palvelun ollessa markkinoille uusi, on materiaalien herätettävä kiinnostusta ja tuotava selkeästi esiin, mistä tuotteessa on kyse. Asiakkaamme ollessa osa isompaa konsernia, oli materiaaleista luotava erottautuvia ja yksilöllisiä, konsernin brand guidelinea kuitenkin samalla noudattaen.

Ratkaisu

Ratkaisumme asiakkaan haasteeseen on myyntiä tukevan taktisen markkinoinnin suunnittelun ja toteuttamisen kumppanuus. Tuotamme yhteistyössä asiakkaan kanssa materiaaleja niin verkkoon, someen, myyjän työkaluksi, pr- ja mainosmateriaaleiksi kuin messukäyttöönkin ja teemme asiakkaallemme niin verkkosivuja, kuvausprojekteja kuin asiakastarinoitakin.

DSC_9796_v2.jpg

Toimialatuntemus lisäarvona

Ensimmäisten projektien ja kumppanuuden alkaessa, kävimme asiakkaamme myyntiprosessin perusteellisesti läpi. Näin varmistimme sen, että kaikki kehitettävät materiaalit vastaavat oikeaa tarvetta ja tukevat eri myynnin vaiheita. Asiakkaallemme luotiinkin materiaaleja hyvin laajalla skaalalla, mielikuvaa luovista brändimateriaaleista myyjän arkitilanteita tukeviin myyntimateriaaleihin.

Keskustelut, nopea reagointi puolin ja toisin sekä yhteiset työmetodit mahdollistavat jouhevan yhdessä toimimisen. Koska projekteja on tehty tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, työn lomassa on pystytty luomaan helppo yhteistyötapa.

DSC_9575.jpg

Lisäarvoa asiakkaalle projekteissa on tuonut tietämyksemme toimialasta ja teollisesta internetistä. Useiden teknologiateollisuuden asiakassuhteiden myötä olemme kartuttaneet ymmärrystä niin teknisistä spekseistä kuin tuotteiden vaikutuksesta asiakkaan liiketoimintaan. Koska ymmärrämme tuotteen ja teknologiateollisuuden myynnin prosesseja, pystymme toimimaan asiakkaamme kumppanina ja tuottamaan asiakkaamme tarpeita vastaavaa, myyntiä tukevaa sisältöä.

Olemme työskennelleet kyseisen konsernin kanssa jo pitkään, joten tunnemme myös sen brändiohjeistuksen. Tiedämme millaisia valintoja ohjeistuksen puitteissa on mahdollista tehdä, jotta pystymme vastaamaan kyseisen palvelun markkinoinnin vaatimuksiin ja löytämään sille oman markkinointiviestinnällisen tyylin ja tavan kertoa itsestään.

Koska ymmärrämme tuotteen ja teknologiateollisuuden myynnin prosesseja, pystymme toimimaan asiakkaamme kumppanina ja tuottamaan asiakkaamme tarpeita vastaavaa, myyntiä tukevaa sisältöä.
DSC_9650_v2.jpg
atomi_yhteys.png

Haluatko kuulla lisää?

sisaltostrategia_mv_square.jpg

Kumppanuus