Dynaaminen kasvu saa tukea markkinointikumppanuudesta

Miten oikeasti tukea markkinoinnilla globaalia myyntiä? Perustavanlaatuinen ongelmanasettelu toi mobiiliteknologian palveluntarjoaja Newelon porteillemme. Päätimme yhdessä lähteä rakentamaan pohjaa aidosti myyntiä tukevalle markkinointiviestinnälle. 

Lähtökohta

Edistyksellisen mobiiliteknologian kehittäjä Newelo on dynaamisessa kasvussa Suomen rajojen ulkopuolelle. Newelon palvelut kehittävät muun muassa energia- ja telecom-yhtiöiden kenttätyön prosesseja. Digitalisaatio ja työn teon muuttuminen joka puolella maailmaa luovat jatkuvasti mahdollisuuksia uusille teknologisille innovaatioille. Miten tässä jatkuvassa muutostilanteessa tuetaan myyntiä erilaisille ostajaryhmille ja miten sisältömarkkinointi voisi tulevaisuudessa olla myynnin tukena?

Työpajoissa synnytettiin yhdessä suunnitelmat myynnin tukemiseen

Yhteisissä design sprint -henkisissä työpajoissa porauduttiin Newelon myynnin prosessiin. Miten myyntiä tehdään nyt ja miten ostamisen prosessit tällä hetkellä toimivat potentiaalisten asiakkaiden näkökulmasta? Mitkä ovat ostoprosessin pullonkauloja ja haasteita? Lopputuloksena palveluiden ostajat tunnistettiin ja jaoteltiin helposti käsiteltäviksi ryhmiksi ja rakennettiin suunnitelma toimenpiteistä ja markkinointisisällöistä, joista myynti saa tukea.

 Newelon palvelut painottuvat verkkoinfraan ja siihen liittyvien laitteiden ja laitetiedon paikantamiseen kartalla. Laite-ja paikantamistiedosta saadaan myös kattavaa analytiikkaa päätöksenteon tueksi.

Newelon palvelut painottuvat verkkoinfraan ja siihen liittyvien laitteiden ja laitetiedon paikantamiseen kartalla. Laite-ja paikantamistiedosta saadaan myös kattavaa analytiikkaa päätöksenteon tueksi.

Ostajaprofiilikartoitus on ensi askel kohti ostajien sielunelämää

Lähdimme selvittämään myynnin tukemista yhteisillä työpajoilla, joissa käänsimme katseen ostajien ja asiakkaiden maailmaan. Mitkä syyt ohjaavat ostamista ja mikä rooli organisaatioiden eri ihmisillä on ostamisen eri vaiheissa? Eri maissa asiakkaiden liiketoimintaympäristöt ja haasteet ovat erilaisia. 

Jotta myynti saa tukea markkinoinnilta, on markkinoinnin autettava ostajaa tunnistamaan oma haasteensa sekä tarvittaessa viemään hänelle tarjottua ratkaisua eteenpäin omassa organisaatiossaan. Markkinointi on ostajien auttamista. Newelon markkinoinnin tulevaisuuden tavoitteena on tehdä ymmärrettäväksi se, miten Newelon tarjoama ratkaisu on asiakkaalle juuri se oikea liiketoiminnan haasteiden ratkaisemiseen. 

Tulevaisuuden dataohjautuva myynti saa profiloinnista tukea asiakashallintaan ja asiakasrekisterien rikastuttamiseen. Ostajaprofiilit helpottavatkin jatkossa myynnin kohdentamista paremmin. Myynnin on helpompi jatkaa latua, jonka markkinointi on jo avannut. 
 

Haluatko kuulla lisää?

Kumppanuus