Verkkosivusto kotimaisen pilvipalvelun kansainväliseen markkinointiin

Miten saada markkinoitua kustannustehokkaasti kotimaista osaamista terveydenhuollon sähköisistä järjestelmistä? Miltä terveysalaa puhuttelevan sähköisen palvelun pitää näyttää, että ollaan samalla viivalla kansainvälisten järjestelmätoimittajien kanssa?

Ohjelmistotalo Atostekin kansainvälinen tuotetarina sähköisestä reseptipalvelusta käynnistyi tuotteen visuaalisen ilmeen rakentamisella. RECIBUS-tuotteen ilme alleviivaa visuaalisesti sähköisyyttään ja apuvärit vievät ajatuksia terveydenhuollon maailmaan. Visuaalisella ilmeellä ei kuitenkaan myydä mitään. Myynnin tukemiseen keskittynyt laskeutumissivu kerää tietoa ja liidejä potentiaalisista asiakasrajapinnoista.  Myynnin väylä suomalaisen terveydenhuollon sähköisestä osaamisesta kehittyvien maiden tarpeisiin on nyt avattu!

Haaste

Miten saada markkinoitua kustannustehokkaasti kotimaista osaamista terveydenhuollon sähköisistä järjestelmistä? Yhteydenotot ja myyntiliidit pitäisi saada ketterästi talteen ja myynnin hyödynnettäviksi.

Ratkaisu

Startup-henkinen laskeutumissivu, jossa tuote tuodaan kiteytetysti esille. Modernia markkinointi-teknologiaa hyödynnetään keräämällä liideistä tietoa myynnin taustalle.

1. Verkkosivusto tyylilaatta, jossa tuotteen visuaalinen identiteetti ja verkkosivuston visuaaliset elementit määritellään.

1. Verkkosivusto tyylilaatta, jossa tuotteen visuaalinen identiteetti ja verkkosivuston visuaaliset elementit määritellään.

2. Verkkosivuston rakenne ja sisältö sekä asiakaspalaute yhteisessä verkko-alustassa.

2. Verkkosivuston rakenne ja sisältö sekä asiakaspalaute yhteisessä verkko-alustassa.

3. Verkkosivuston ulkoasun kommentointi ja palaute pilvipalvelussa ennen teknistä toteutusta. 

3. Verkkosivuston ulkoasun kommentointi ja palaute pilvipalvelussa ennen teknistä toteutusta. 

Tulokset

Palvelun markkinoinnissa tuotteen visuaalinen identiteetti ja myyntiliidien kerääminen ovat kivijalka uudenlaisen tuotekonseptin ympärille. Tuote valmistuu myytäväksi vuoden 2017 aikana.

Recibus pilvipalvelun potentiaalisia kansainvälisiä asiakkaita tavoitellaan ytimekkään laskeutumissivuston kautta. Alla testatut ja ketterät vaiheet toteutuksen prosessista, jolla sivusto saatiin pystyyn muutamassa viikossa tuotteen visuaalisen ilmeen rakentamisesta sivuston julkaisuun. Sähköiset alustat ja pilvipalvelut kommunikointiin ja palautteen saamiseen nopeuttavat tiukoissa aikatauluissa.

Laskeutumissivustomainen verkkosivusto on tehokas yhteydenottoja tavoiteltaessa. Rakenne menee asiaan, käy läpi tuotteen hyödyt ja ominaisuudet ja käyttötarkoituksen sanoin, kuvin ja videolla.

Laskeutumissivustomainen verkkosivusto on tehokas yhteydenottoja tavoiteltaessa. Rakenne menee asiaan, käy läpi tuotteen hyödyt ja ominaisuudet ja käyttötarkoituksen sanoin, kuvin ja videolla.

 
 

Lisää töitämme