Myyvää sisältöä teollisen internetin edelläkävijälle

Yrityksen omasta osaamisesta on usein vaikeaa kertoa. Korkean teknologian palveluista kertominen on usein vielä vaikeampaa. Yrityksen potentiaalisissa asiakkaissa on monentasoista tietoa janoavia ihmisiä – osa on teknisesti orientoituneita, osa ostamisen ammattilaisia. Teollisen internetin suomalainen edelläkävijä kaipasi kumppania sammuttamaan potentiaalisten asiakkaidensa tiedonjanoa. Remion haastaakin nyt tutustumaan osaamiseensa kysymyksellä: “Tekevätkö laitteesi sinulle tulosta?”

Haaste

Millaisilla painotuksilla oma tarina tiivistyy myyntiä tukevaksi? Miten omaa asiantuntijakuvaa vahvistetaan? Millaisilla asiakas- ja sisältöpoluilla palvellaan yrityksestä kiinnostuneita ihmisiä verkossa ja henkilökohtaisissa tapaamisissa?

Ratkaisu

Olemassa olevan verkkosivuston rakennetta ja sisältöä kehitettiin yhdessä Remionin myynnin ja asiantuntijoiden kanssa. Asiakkaiden omat liiketoiminnalliset haasteet tuotiin verkkosivuston kehittämisen keskiöön. Asiakkaat ovat mukana sivustolla tarinoin sekä asiakkaan maailmaan linkittyvin kuvin sekä palvelun prosesseja havainnollistavin graafein.

Tulokset

Uudistettujen verkkosivujen ja esitteiden sisällöt on nyt linkitetty myynnin tarpeisiin. Verkkosivustolla olevaa materiaalia pystytään suoraan hyödyntämään myynnin eri vaiheissa ja osa materiaaleista on ladattavissa yhteystietoja vastaan. Näin myynti pystyy myös keräämään uusia nimiä talteen myyntipolun varrelta.


Haluatko kuulla lisää?

Verkkosivusto