Markkinointi- ja viestintäkumppanuudesta tukea liiketoiminnan kasvuun

Aina ei ole kannattavaa palkata omaa markkinointihenkilöstöä tai -tiimiä. Teknologiateollisuuden kasvuyritys Remion totesi kumppanuusmallin olevan järkevin vaihtoehto tehdä myyntiä tukevaa markkinointia ja saada asiantuntijat sparraamaan liiketoimintaa markkinoinnin näkökulmasta. Jatkuvan yhteistyön ja arkitekemisen kautta markkinointia tehdään tiiviissä yhteistyössä Remionin ja Atomin tiimin kesken.

Lähtökohta

Remion on kasvuyritys, joka rakentaa teollisen internetin palveluita globaaleille teollisuuden asiakkailleen. Yrityksellä on käytössään oma tuotteistettu IoT-alusta, jonka avulla se tekee ketteriä ja asiakassovitettuja ratkaisuja sekä myös räätälöityjä teollisen internetin palvelukokonaisuuksia. Remionin sovellukset huolehtivat päivittäin kymmenientuhansien koneiden ja laitteiden seurannasta ja aktiivisia sensoreita on jo yli 2,8 miljoonaa.

Remionilla ei ollut varsinaisesti markkinointihenkilöstöä, vaan markkinointiviestinnän tehtävät olivat yrityksen avainhenkilöiden vastuulla muiden työtehtävien ohella. Yrityksessä pohdittiin tulisiko sen hankkia oma markkinointitiimi vai lähteä rakentamaan markkinoinnin ja viestinnän kumppanuutta. Remionilaiset totesivat, että vahvasti kansainvälistyvässä kasvuyrityksessä resurssit on käytettävä ydinliiketoimintaan, ja myynnin tueksi on hankittava osaava ja monipuolinen kumppani.

Ratkaisu

Kumppanuusmallin avulla Remionin monikanavaista markkinointiviestintää tekee Atomin 10 hengen markkinointitiimi tiiviissä yhteistyössä. Näin voidaan suunnitella ja toteuttaa kaikki tarvittavat markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteet strategisesta suunnittelusta, toteuttamiseen, seurantaan ja kehittämiseen.

“Atomin kanssa saamme välitettyä paremman kuvan toiminnastamme asiakkaillemme sekä muille sidosryhmille.”
— Jukka Kivimäki, Remionin toimitusjohtaja
sisaltostrategia2 (1).jpg

Kuukausibudjetti mahdollistaa ennakoinnin

Markkinoinnin ja viestinnän kumppanuus aloitettiin prioriteettien ja resurssien määrittelyllä. Mikä on tärkeää, mitä toimenpiteitä ehdottomasti halutaan tehdä, ja mitkä ovat ydinkeinot tavoitteiden saavuttamisessa? Remionin käytössä olevien resurssien pohjalta kumppanuudelle määriteltiin kuukausibudjetti. Kuukausibudjetti mahdollistaa ennakoinnin – asiakkaamme tietää ennalta, mitkä ovat kumppanuuden kulut, ja budjetti toimii raamina tehtäville toimenpiteille. Tehtäviä toimenpiteitä peilataan budjettiin, ja asiakasta autetaan valitsemaan kustannustehokkaimmat ja liiketoiminnan tavoitteiden kannalta kannattavimmat vaihtoehdot.

atomi_blog_remion.jpg

 

Käytännössä arki markkinointikumppanin kanssa järjestyy niin, että säännöllisissä kuukausipalavereissa suunnitellaan seuraava kuukausi eteenpäin – miten budjetti käytetään tehokkaimmin, mitä toimenpiteitä tehdään ja milloin. Digitaalisen yhteistyöalustan avulla kommunikointi on helppoa, kumppani on arjessa aktiivisesti mukana, ja keskustelu on avointa. Yhteistyöalustassa toimenpiteiden edistymistä on kätevää seurata jopa älypuhelimella.

Kumppanuusmallin kautta yritykseltä vapautuu resursseja oman liiketoimintansa edistämiseen, kun markkinointikumppania ei tarvitse briiffata joka kerta erikseen yrityksen liiketoiminnasta, markkinoinnin tavoitteista, asiakaskunnasta tai myynnin prosesseista. Atomi kumppanina tarjoaa asiantuntijuuttaan siihen, miten rajalliset markkinointibudjetit ja resurssit on tehokkainta ja kannattavinta käyttää tai mikä olisi tehokkain ratkaisu haluttujen kohderyhmien saavuttamiseen.

“Kumppanuuden kautta pääsemme sisään asiakkaamme liiketoimintaan: mitkä ovat tavoitteet, mihin ollaan menossa, ja mikä on asiakkaamme toiminnan ydin. Tämä mahdollistaa myyntiä ja tavoitteita tukevan asiantuntijasisällön jouhevan tuottamisen.”
— Petri, Atomin toimitusjohtaja
remion.jpg
atomi_yhteys.png

Haluatko kuulla lisää?

sisaltostrategia_mv_square.jpg

Kumppanuus