Konkreettinen työkalu sisältöjen tehokkaaseen tuottamiseen

Perhekuntoutuskeskus Lausteelle rakennettiin sisältöstrategia markkinoinnin ja viestinnän tehostamiseksi ja tukemiseksi. 

Lähtökohta

Perhekuntoutuskeskus Lauste on yksityinen voittoa tavoittelematon lastensuojelupalveluiden asiantuntijayritys, jossa työskentelee 190 lastensuojelun, erityisopetuksen ja perhekuntoutuksen ammattilaista. Asiakkaamme tavoitteena oli löytää omalle sisällöntuotannolleen selkeät raamit – missä kanavissa ja millä painotuksilla markkinointia ja viestintää tehdään?

Ratkaisu

Tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, organisaatiolle luotiin sisältöstrategia, jossa pureuduttiin yrityksen kohderyhmiin ja niiden tiedon tarpeisiin sekä määriteltiin sisällön merkitys tulevaisuudessa eri kanavissa. 

Tavoitteet ja tietämys nykyhetkestä strategiatyön pohjana

Aloitimme projektin haastattelemalla yrityksen päättäjiä ja selkeyttämällä liiketoiminnalliset tavoitteet, mahdollisuudet ja esteet. Tämän jälkeen kartoitimme tiedon tarpeet, sisällöntuotannon tämänhetkisen tason ja tottumukset koko henkilöstön kattavassa tutkimuksessa.  Teimme myös käyttäjäselvityksen, jonka avulla tutkimme, miten asiakkaat ja sidosryhmät kokevat erilaiset viestintäkanavat. Yhteisten workshopien kautta löysimme sisältöstrategian ja sisällöntuotannon painopisteet.

iPad_strategiakansi2.jpg

Analysoimme kaikista eri tutkimuksista saamamme tulokset perusteellisesti. Liiketoiminnallisten tavoitteiden ja mahdollisuuksien, henkilöstötutkimuksen ja käyttäjäselvityksen pohjalta loimme kattavan sisältöstrategian asiakkaan sisältötyön perustaksi. Sisältöstrategiassa kiteytimme sisällöntuotannon punaisen langan ja loimme konkreettisen suunnitelman sisältöjen rooleista ja tehtävistä.

Sisältöstrategia toimitettiin sähköisenä dokumenttina, johon asiakkaan on helppo palata aina kiperän tilanteen tullen. Sisältöstrategian mukana asiakas sai useita erilaisia toimintaansa sopivia työkaluja, joita hyödyntää omien sisältöjensä tuottamisessa ja kehittämisessä.

Atomi on yhteisessä prosessissa auttanut meitä jäsentämään viestinnän tarpeita suhteessa liiketoiminnan tavoitteisiin, kääntänyt ajatuksemme viestinnän ratkaisuiksi ja auttanut meitä myös toteuttamaan ne.
Saamamme sisältöstrategia on erinomainen kokonaisuus, jossa on huomioitu toimintaympäristömme ja toimialamme erityispiirteet.
— Jussi Ketonen, Lausteen kehitysjohtaja
lauste3.jpg

Haluatko kuulla lisää?

Sisältöstrategia