Sosiaalinen media yrityksen ydintarinan jalkauttajana

Harvojen yritysten verkkosivut ovat paikka, johon kävijä palaa aina uudelleen ja uudelleen etsimään tietoa ja kuluttamaan aikaa. Sosiaalinen media on yksi keino tavoittaa puhelimien, tablettien ja läppäreiden ääressä paljon aikaa kuluttavat nykyiset ja tulevat asiakkaat sekä sidosryhmät. Tekmen monialainen viestintätiimi ja johtoryhmä ei halunnut sotkeutua some-viidakkoon vaan järkeistää koko sosiaalisen median roolin Tekmen liiketoiminnassa. Tiimimme riensi apuun selkiyttämään ja jäsentämään sosiaalisen median roolia Tekmen ydintarinan viestinviejänä.


Lähtökohta

Monialayritys Tekme halusi lähteä määrittämään sosiaalisen median työn aloittamista hallitusti. Tekmeläisten tavoitteena oli saada päätöksenteon tueksi juuri heidän liiketoimintaansa perustuvia faktoja kannattaako someen mennä ja jos kannattaa, niin mihin kanaviin, miksi ja miten. 

Tekmen tapauksessa ostopäätöksen tekevä joukko on pieni, mutta Tekmen tarjoamat palvelut vaikuttavat todella suureen joukkoon eri ikäisiä ihmisiä – tekmeläiset luovat hyvää arkea kymmenilletuhansille ihmisille Hämeenlinnan alueella joka päivä. Tälle joukolle Tekme välittää omaa ydintarinaansa. 

Aiemmin Tekmelle toteutettu sisältöstrategia määritteli ydintarinan ja ostajaprofiilit, joiden pohjalta sosiaalisen median työtä lähdettiin lähestymään.

DSC_0801 (1).jpg

Vaihe I: Miksi someen, miksi ei? 

Emme aloittaneet kanavavalinnoilla, vaan pohdimme kriittisesti, pitääkö somekanavia ylipäätään olla vai ei. Mitkä ovat Tekmen liiketoiminnalliset tavoitteet, ja miten sosiaalisen median toimenpiteet voisivat niitä tukea? Miksi liiketoiminnan kannalta on tärkeää, että ydintarina jalkautetaan sosiaaliseen mediaan?

Aamupäivän aikana järkeistimme somen perusteita. Haimme vastaukset seuraaviin kysymyksiin: "Onko sosiaalinen media meille oleellinen viestintä- ja kommunikaatioväylä? Mikä liiketoiminnallisia tavoitteita meillä on, ja miten sosiaalinen media voisi niitä tukea? Mitä mahdollisuuksia ja uhkia somessa on? Mikä olisi suurin hyöty somekanavien avaamisessa? Mitä liiketoiminnallisia hyötyjä on, vai onko niitä? Mihin meillä on resursseja? Mikä on tämänhetkinen valmius- ja osaamistasomme? Mitä kilpailijat tekevät?"


Vaihe II: Ketä kiinnostaa? 

Kun sosiaalisen median tavoitteet oli määritelty, voitiin siirtyä pohtimaan keitä sosiaalisessa mediassa halutaan ja voidaan tavoittaa. Tunnistimme strategisesti tärkeimmät asiakaspersoonat, missä kaikkialla heidät tavoitamme, ja mikä on heidän asiakaspolkunsa. Löysimme jokaisen asiakaspersoonan polun varrelta kriittisiä pisteitä, joita eri somekanavat tukisivat nykyisin käytettyjä kommunikointitapoja paremmin. Mietimme myös eri asiakaspersoonien roolia Tekmen ydintarinan välittäjänä sekä sitä mikä kohderyhmiä kiinnostaa ja liikuttaa.

Pohdinta pohjautui sisältöstrategiassa määriteltyihin asiakaspersooniin ja keskustelun ja erilaisten työmenetelmien avulla valittiin ne tärkeimmät ryhmät, joilla on suurin vaikutus ydintarinan oikeanlaiseen välittämiseen. 

DSC_0837.jpg
DSC_0815.jpg

Vaihe III: Järkeä kanavaviidakkoon – mitkä some-kanavat ja miksi?

Sosiaalisen median kanavavalintoja ei voi tehdä mutu-tuntumalta, vaan valintojen on perustuttava tietämykseen kohderyhmistä. Vasta tavoitteiden ja kohderyhmien määrittelyn jälkeen on järkevää aloittaa kanavavalintojen tekeminen. Kun tiedämme miksi haluamme sosiaalisessa mediassa kommunikoida ja keitä siellä haluamme tavoittaa, pystymme perustamaan valintamme tiedolle.

Missä kanavissa kohderyhmäämme kuuluvat viettävät aikaa? Millaista sisältöä he kuluttavat? Mitä he haluaisivat ehkä meistä kuulla? Ja mitä me haluaisimme heille kertoa? 

Kaikissa kanavissa ei ole tarpeen aina olla läsnä – sosiaaliseen mediaan voidaan lähteä myös pienesti. Harvalla yrityksellä on resursseja olla aktiivisesti läsnä kaikissa mahdollisissa kanavissa, eikä se useinkaan ole liiketoiminnan näkökulmasta järkevää. Kun osataan vastata kysymykseen: "Missä tärkeimmät kohderyhmämme ovat aktiivisimmillaan?", osataan valita oikeat kanavat. 


Lopputulos: Konkreettinen ja digitaalinen työkalu Tekmen sometekemiseen

Some-kokonaisuutemme koostuu kolmesta workshopista, josta Tekmen kanssa kävimme aluksi läpi ensimmäisen osan.

  • Loimme yhdessä päätöksenteon perustan ja taustoitimme sitä, mitä sosiaalisen median työn aloittaminen vaatisi – ja myös mahdollisesti antaisi.
  • Määrittelimme kohderyhmät ja heitä kiinnostavat teemat.
  • Teimme kilpailija-analyysin ja määrittelimme konkreettisten esimerkkien kautta millaisin sisältöteemoin ja -tyypein ydintarinaa voidaan välittää somessa.
  • Syntyi some-tekemiseen osallistuville, liiketoimintaa kehittäville ja strategiaa jalkauttaville työkalu arkikäyttöön. 

     
some2.png

Järkeistystä, tukea ja sparrausta yrityksesi sometekemiseen

Kun kaipaat sparrausta yrityksesi ydintarinan viestimiseen somessa, haluat selvittää mikä on yrityksellesi resursseille sopivin tapa lähteä someen tai tarvitset apua sometyön aloittamisen päätöksentekoon, kurkkaa lisätietoa Sosiaalisen median palveluistamme ja LinkedIn -palveluistamme tai ota meihin yhteyttä

“Mielenkiintoinen, antoisa ja tarpeita tukeva koulutus. Koulutuksessa käytetyt menetelmät saavat ison plussan. Kiitos vielä päivästä!”