Sosiaalinen media yrityksen ydintarinan jalkauttajana

Tekmen monialainen viestintätiimi ja johtoryhmä ei halunnut sotkeutua some-viidakkoon vaan päätti kirkastaa sosiaalisen median roolin yrityksen liiketoiminnassa. Tiimimme riensi apuun jäsentämään sosiaalisen median roolia Tekmen ydintarinan viestinviejänä.


Lähtökohta

Harvojen yritysten verkkosivut ovat paikka, johon kävijä palaa aina uudelleen etsimään tietoa ja kuluttamaan aikaa. Some on yksi väylä näiden puhelimien, tablettien ja läppäreiden ääressä paljon aikaa kuluttavien nykyisten ja tulevien asiakkaiden sekä sidosryhmien tavoittamiseen.

Monialayritys Tekme halusi lähteä sosiaalisen median toimenpiteihin hallitusti ja määritellä some-läsnäolon raamit ja resurssit ensin. Tekmeläisten tavoitteena oli saada päätöksen teon tueksi relevantteja faktoja siitä, kannattaako someen mennä, ja jos kannattaa, niin mihin kanaviin, miksi ja miten. 

Tekmen tapauksessa ostopäätöksen tekevä joukko on pieni, mutta Tekmen tarjoamat palvelut vaikuttavat suureen joukkoon eri ikäisiä ihmisiä – tekmeläiset luovat hyvää arkea kymmenilletuhansille ihmisille Hämeenlinnan alueella joka päivä. Tälle joukolle Tekme välittää omaa ydintarinaansa. 

Aiemmin Tekmelle toteutettu sisältöstrategia määritteli ydintarinan ja ostajaprofiilit, joiden pohjalta sosiaalisen median työtä lähdettiin lähestymään.

DSC_0801 (1).jpg

Vaihe I: Miksi someen, miksi ei? 

Emme aloittaneet määrittelyä kanavavalinnoilla, vaan pohdimme kriittisesti, pitääkö somekanavia ylipäätään olla. Mitkä ovat Tekmen liiketoiminnalliset tavoitteet, ja miten sosiaalisen median toimenpiteet voisivat niitä tukea? Miksi liiketoiminnan kannalta on tärkeää, että ydintarina jalkautetaan sosiaaliseen mediaan?

Aamupäivän aikana syvennyimme somen perusteisiin sekä some-läsnäolon lähtökohtiin. Haimme vastaukset seuraaviin kysymyksiin: "Onko sosiaalinen media meille oleellinen viestintä- ja kommunikaatioväylä? Mitä liiketoiminnallisia tavoitteita meillä on, ja miten sosiaalinen media voisi niitä tukea? Mitä mahdollisuuksia ja uhkia somessa on? Mikä olisi suurin hyöty somekanavien avaamisessa? Mitä liiketoiminnallisia hyötyjä on, vai onko niitä? Mihin meillä on resursseja? Mikä on tämänhetkinen valmius- ja osaamistasomme? Mitä kilpailijat tekevät?"


Vaihe II: Ketä kiinnostaa? 

Kun sosiaalisen median tavoitteet oli määritelty, voitiin siirtyä pohtimaan keitä sosiaalisessa mediassa halutaan ja voidaan tavoittaa. Tunnistimme yhdessä strategisesti tärkeimmät asiakaspersoonat, missä kaikkialla heidät voidaan tavoittaa, ja mikä on heidän asiakaspolkunsa. Löysimme jokaisen asiakaspolun varrelta kriittisiä pisteitä, joita eri somekanavat tukisivat nykyisin käytettyjä kommunikointitapoja paremmin. Mietimme myös eri asiakaspersoonien rooleja Tekmen ydintarinan välittäjänä sekä sitä, mikä kohderyhmiä kiinnostaa ja liikuttaa.

Yhteinen pohdintamme pohjautui sisältöstrategiassa määriteltyihin asiakaspersooniin. Keskustelun ja erilaisten työmenetelmien avulla valittiin ne ryhmät, joilla on suurin vaikutus ydintarinan oikeanlaiseen välittämiseen. 

DSC_0837.jpg
DSC_0815.jpg

Vaihe III: Järkeä kanavaviidakkoon – mitkä some-kanavat ja miksi?

Sosiaalisen median kanavavalintoja ei voi tehdä mutu-tuntumalla, vaan valintojen on perustuttava tietämykseen kohderyhmistä. Vasta tavoitteiden ja kohderyhmien määrittelyn jälkeen on järkevää aloittaa kanavavalintojen tekeminen. Kun tiedämme, miksi haluamme sosiaalisessa mediassa kommunikoida ja keitä siellä haluamme tavoittaa, pystymme perustamaan valintamme tiedolle. 

Kaikissa kanavissa ei ole tarpeen aina olla läsnä – sosiaaliseen mediaan voidaan lähteä myös pienesti. Harvalla yrityksellä on resursseja olla aktiivisesti läsnä kaikissa mahdollisissa kanavissa, eikä se useinkaan ole liiketoiminnan näkökulmasta järkevää. Kun osataan vastata kysymykseen: "Missä tärkeimmät kohderyhmämme ovat aktiivisimmillaan?", osataan valita oikeat kanavat. 


Lopputulos

Some-kokonaisuutemme koostuu kolmesta workshopista, josta Tekmen kanssa kävimme aluksi läpi ensimmäisen osan. Ensimmäisen workshopin aikana: 

  • loimme yhdessä päätöksenteon perustan ja taustoitimme sitä, mitä sosiaalisen median työn aloittaminen vaatisi – ja myös mahdollisesti antaisi.
  • määrittelimme kohderyhmät ja heitä kiinnostavat teemat.
  • teimme kilpailija-analyysin ja määrittelimme konkreettisten esimerkkien kautta millaisin sisältöteemoin ja -tyypein ydintarinaa voidaan välittää somessa.
  • syntyi some-tekemiseen osallistuville, liiketoimintaa kehittäville ja strategiaa jalkauttaville konkreettinen, digitaalinen työkalu arkikäyttöön. 

     
some2.png

Tukea ja sparrausta yrityksesi sometekemiseen

Kun kaipaat sparrausta yrityksesi ydintarinan viestimiseen somessa, haluat selvittää mikä on yrityksellesi resursseille sopivin tapa lähteä someen tai tarvitset apua sometyön aloittamisen päätöksentekoon, kurkkaa lisätietoa Sosiaalisen median palveluistamme ja LinkedIn -palveluistamme tai ota meihin yhteyttä

“Mielenkiintoinen, antoisa ja tarpeita tukeva koulutus. Koulutuksessa käytetyt menetelmät saavat ison plussan. Kiitos vielä päivästä!”