Haaste

Miten saada markkinoitua kustannustehokkaasti kotimaista osaamista terveydenhuollon sähköisistä järjestelmistä? Yhteydenotot ja myyntiliidit pitäisi saada ketterästi talteen ja myynnin hyödynnettäviksi.

Ratkaisu

Startup-henkinen laskeutumissivu, jossa tuote tuodaan kiteytetysti esille. Modernia markkinointi-teknologiaa hyödynnetään keräämällä liideistä tietoa myynnin taustalle.

Tulokset

Palvelun markkinoinnissa tuotteen visuaalinen identiteetti ja myyntiliidien kerääminen ovat kivijalka uudenlaisen tuotekonseptin ympärille. Tuote valmistuu myytäväksi vuoden 2017 aikana.