Recibus pilvipalvelun potentiaalisia kansainvälisiä asiakkaita tavoitellaan ytimekkään laskeutumissivuston kautta. Alla testatut ja ketterät vaiheet toteutuksen prosessista, jolla sivusto saatiin pystyyn muutamassa viikossa tuotteen visuaalisen ilmeen rakentamisesta sivuston julkaisuun. Sähköiset alustat ja pilvipalvelut kommunikointiin ja palautteen saamiseen nopeuttavat tiukoissa aikatauluissa.

1. Verkkosivusto tyylilaatta, jossa tuotteen visuaalinen identiteetti ja verkkosivuston visuaaliset elementit määritellään.

2. Verkkosivuston rakenne ja sisältö sekä asiakaspalaute yhteisessä verkko-alustassa.

3. Verkkosivuston ulkoasun kommentointi ja palaute pilvipalvelussa ennen teknistä toteutusta. 

Laskeutumissivustomainen verkkosivusto on tehokas yhteydenottoja tavoiteltaessa. Rakenne menee asiaan, käy läpi tuotteen hyödyt ja ominaisuudet ja käyttötarkoituksen sanoin, kuvin ja videolla.