Digitaalinen kaksonen on virtuaalinen näköiskopio laitteesta, prosesseista, ihmisistä tai järjestelmistä. Digiversio laitteesta tai prosessista auttaa ennakoimaan ja ennustamaan laitteen elämänkaarta tai teollisen prosessin toimivuutta. Mitä kaikkea tällä laitteiden meille kertomalla tiedolla pitäisi tehdä? Tiedon kaupallistamisessa on nyt isoja mahdollisuuksia, jossa markkinoinnilla ja myynnillä on myös oma roolinsa.

 

Digitaaliset kaksoset ovat kuuma peruna tällä hetkellä varsinkin teollisen internetin tuotekehityksessä. Kaksosten kehittäminen on alkujaan luonnollisesti syntynyt teollisen tuotekehityksen ja prosessien kehittämisen mahdollisuuksista. On mukavampaa huomata stressitestissä digikaksosen tuhoutuminen kuin oikean lentokoneen suihkumoottorin. Reaaliaikaisen tiedon avulla meillä onkin mahdollisuus ymmärtää ja oppia koneiden tai prosessien sielunelämästä koko niiden elinajan.

Digikaksonen kehittää asiakaskokemusta

Fyysisten tuotteiden koko elinkaari pystytään mallintamaan ja tulevaisuudessa tuotteiden oikeaa käyttöä pystytään ymmärtämään paremmin. Laitteiden toiminta siis perustuu tarkempaan asiakkaiden laitteiden käytöstä saatuun tietoon. Myös muuttuvia käyttötarpeita pystytään ennakoimaan paremmin. Asiakaskokemus kehittyy, koska laitteet ovat todennäköisesti jo ostovaiheessa myyty ”oikein” vastaamaan asiakkaan tarpeita.

Jo nyt markkinoilla olevia tuotteita tai palvelujen ominaisuuksia pystytään edelleen kehittämään saadun tiedon perusteella. Ennakoivat huoltotoimenpiteet- ja päivitykset pitävät laitteet paremmin toimintakykyisinä. Kriittinen päivitys ennen mahdollista tuotannon keskeytystä on mannaa asiakaskokemukselle estäen seisokista syntyvät kustannukset. Myös uusien palvelujen tai tuotteiden kehittäminen järkeistyy, kun pohjana on runsaasti tietoa edellisen sukupolven laitteista ja prosesseista.

Laitetiedoista johdettujen digitaalisten alustojen ja markkinoinnin automaatiojärjestelmien yhteispeli onkin todennäköisin seuraava kehitysaskel.

Miksi markkinoinnin ja myynnin pitää kiinnostua digitaalisista kaksosista?

Kiinnostavia esimerkkejä digikaksosten ja markkinoinnin törmäämisestä löytyy jo muutamia. Suunnittelutoimisto Etteplanin ja simulointiohjelmistokehittäjä Mevean digitaalinen kaksonen Sleipnerin kaivoskoneiden siirtojärjestelmästä on jo asiakkaiden hyödynnettävissä. Simulaatiomallin avulla pystytään tekemään käyttäjäkoulutuksia tuotannon häiriintymättä. Tulevaisuudessa koko jälkimarkkinointi ja asiakkaan kanssa käytävä keskustelu voi olla digitaalisen kaksosen tuottamaa tietoa asiakkaan puhelinsovelluksessa.

Teollisen internetin digitalisoijan Remionin ja Frameryn valmistaman äänieristetyn puhelinkopin digikaksonen tuottaa jo testiympäristöön tietoa puhelinkopin käyttökokemuksesta. On vain ajan kysymys, milloin digikaksosen tiedot ovat kaupallisessa käytössä ja myynnin ja markkinoinnin hyödynnettävissä.

Tulevaisuudessa tulemme saamaan lisää digitaalisia alustoja, joiden kautta laitevalmistajat ja asiakkaat vaihtavat digitaalisen kaksosen tuottamaa tietoa. Sekä jälkimarkkinointia. Laitteiden käyttöön perustuva tieto ohjaa uusiin päivitystarpeisiin ja ennakoiviin huoltotoimenpiteisiin.

Laitetiedoista johdettujen digitaalisten alustojen ja markkinoinnin automaatiojärjestelmien yhteispeli onkin todennäköisin seuraava kehitysaskel.

Tarkka koneista saatava tieto on myös valtava mahdollisuus myynnille. Toimialasta saatava data ja käyttökokemukset tietyssä toimialassa antaa myyntimiehen käteen salkun data-ammuksia. Potentiaalista asiakasta on mahdollista auttaa ostamaan juuri hänen toimialaansa sopivilla tuotteilla.

Atomi digital twin day demo

Olimme mukana Aalto-yliopiston järjestämässä DigiTwin Demo-päivässä. Aalto yliopiston digitaalisen kaksosen hankkeen tämänhetkistä tilaa esittelivät hankkeen yrityspartnerit Remion, Konecranes, Siemens, IdealPLM ja RD Velho. Hanketta rahoittaa Business Finland.

Petri Halonen

Haluatko kuulla lisää?

Petri Halonen
Strateginen markkinointiviestinnän suunnittelu

Soita
Jaa artikkeli