Atomin markkinointirekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä
Mainostoimisto Kehräsaaren Atomi Oy
Hämeenkatu 20 A
33200 Tampere
Puh. 03 4102 3655
Y-tunnus 1109451-6

2. Rekisterinpitäjän edustaja
Outi-Mari Menke
Puh. 0400 292 302
outi-mari.menke@atomi.com
(postiosoite sama kuin 1-kohdassa)

3. Rekisterin nimi
Atomin markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää henkilötietolain sallimin tavoin Atomin suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarvittavat yhteystiedot, yritys ja asema, yrityksen osoitetiedot ja yksi rekisteröityyn liitettävä tunnistetieto.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Atomin asiakastietojärjestelmästä ja yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Atomin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan sekä muuhun markkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimukseen sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän edustajaan.