Sähköinen myyntimateriaali kulkee myyjän mukana, mutta on samalla myös ostajien käytettävissä myyntitapaamisen jälkeen. Painetut esitteet ovat tiivistyksiä ja linkittävät verkossa olevaan laajempaan sähköiseen materiaaliin.


Työvaiheet: Sisältösuunnitelma // Sisällöntuotanto // Käyttöliittymäsuunnittelu //  Visuaalinen suunnittelu // HTML toteutus