Tekmen tarina kerrotaan uudistetuilla verkkosivuilla, joissa kerrotaan Tekmen olemassaolosta uusin kuvin, infografiikoin ja asiakastarinoin.