Atomi Sisältöstrategia

Markkinoinnin ja viestinnän kehitystyöpajat

Löydä ydin™ kehitystyöpajat – Kehitä markkinoinnin, viestinnän ja myynnin yhteispeliä

Kaipaako yrityksesi myynti markkinoinnin tukea, mutta yritykseltäsi puuttuu konkreettisia työkaluja yhteiseen tekemiseen? Onko sinulla markkinointihaaste, mutta et löydä sille itse ratkaisua? Tai kaipaat uusia ideoita tai sparrausta viestintään?

Löydä ydin™ työpajoista voimme rakentaa sinulle 1-5 päivän design sprint henkisen kokonaisuuden, joilla kehität myynnin ja markkinoinnin yhteispeliä. Asiakkaamme ovat hyödyntäneet työpajojamme esimerkiksi seuraavissa markkinoinnin kehittämisen haasteissaan:

 • Myyntiä tukevan markkinoinnin aloittaminen ja kehittäminen
 • Tuotemarkkinointi ja palvelumuotoilu myynnin tueksi
 • Markkinointiviestinnän kehittäminen asiakaskeskeiseksi
 • Nykyisten markkinointimateriaalien auditointi
 • Myyntitunnelin tukeminen markkinoinnilla
 • Kampanjasuunnittelun strateginen taso
 • Oman markkinointitiimin prosessien kehittäminen tukemaan myyntiä

Haluatko kuulla lisää työpajoistamme? Tilaa asiantuntijamme ilmainen kartoituskäynti.

Tilaa nyt

"Sprintti auttoi meitä hahmottamaan – ainakin omasta mielestäni – lähes kaiken mitä odotimme. Saimme ohjausta tuotteistamiseen, visuaalista apua www-sivujen muotoiluun ja tärkeimpänä, joka oli Design Sprintin yksi pääaiheistakin; selvitimme ketkä kuuluvat tärkeimpään kohderyhmäämme, mitä he palvelulta haluavat ja odottavat ja millä tavalla me palvelun tuomme julkiseksi, huomioiden edellämainitut pointit."

Vazan Oy

Työpaja myyntimateriaalit

Myyntimateriaalit myynnin kohtaamispisteisiin

Miten palvelemme ja sitoutamme parhaiten ostajia eri myynnin vaiheissa, missä markkinointikanavissa ja millä keinoin? Tavoitteena rakentaa suunnitelma ja työkalu markkinoinnin toimenpiteille.

Työpaja mittaaminen

Seuranta ja kehittäminen

Millä mittareilla seuraamme ja kehitämme markkinointia, myyntiä ja asiakaskokemuksen kehitystä? Tavoitteena löytää toimintaan soveltuvat markkinoinnin KPI mittarit ja web-analytiikka tavoitteiden seuraamiseen.

Työpaja koulutus

Koulutus ja sparraus

Miten markkinointitiimimme tuottaa parhaiten asiakkaita palvelevaa sisältöä myynnin tueksi? Tavoitteena määritellä tiimin roolit sekä ottaa käyttöön yhteisiä työkaluja.

Ostajaprofiilikartoituksessa kerättiin ensi kertaa tärkeimmät ostajaryhmät konkeettisiksi tavoitteellisiksi ostajaprofiileiksi. Kaikki markkinointi kehitetään näiden ostajien haasteiden palvelemiseksi.

Newelo Oy

Mitä työpajamme sisältävät?

 • Sähköinen ennakkokysely – Saat konkreettista tietoa tiimiltäsi toiminnan nykytilasta, asiakkaista, asiakaskokemuksesta, myynnistä ja markkinoinnista
 • 1-5 päivän työpaja – Tärkeimmän asiakashaasteesi ratkaisu 3-8 hengen ryhmälle fasilitoidussa työpajassa, 1-2 Atomin asiantuntijaa
 • Sähköinen työtila – Tulokset, dokumentaatio ja materiaalit kätevästi yhdestä paikasta
 • Työkalut ja työpohjat – Saat työpohjia markkinoinnin ja myynnin työkaluiksi tiimisi työskentelyyn ja kehittämiseen

Kenelle palvelu sopii?

Jokainen Löydä ydin™ -työpaja suunnitellaan yhdessä kanssasi yksilöllisesti yrityksesi markkinointihaasteen ratkaisemiseksi. Olemme pitäneet työpajoja suomalaisille pörssiyrityksille sekä muutaman hengen startupeille. 

Palvelukokonaisuudesta voidaan rakentaa 1-5 päivän kokonaisuuksia tavoitteidesi ja tarpeesi mukaiseksi toiminnan koosta riippumatta. Sinulla on paras tieto asiakkaistasi ja palveluistasi, meidän tehtävämme on kaivaa se esiin, tuoda uusia ideoida ja dokumentoida tulokset.

Työpajat ovat hyvä tapa koota yrityksesi johtoa, asiantuntijoita ja myyjiä yhteisen pöydän ääreen kehittämään markkinoinnin ja myynnin yhteispeliä.


Atomi asiakaskokemus test lab

Asiakaskokemus Test Lab

Test Lab – Asiakaskokemuksesi kehittämiseen ja testaamiseen

Asiakaskokemus Test Lab on palvelumme, jossa testaamme asiakkaan näkökulmasta asiakaspolkua. Test Lab:n avulla yritys voi kehittää vuorovaikutustaan haluttujen asiakasryhmien kanssa ja löytää uusia tapoja tullakseen paremmin osaksi asiakkaan arkea. Palvelumme on käytännönläheinen ja innostava kokemus siihen osallistuville. 

 

Mihin tarpeisiin Asiakaskokemus Test Lab soveltuu?

 • Asiakaskokemuksen kehittäminen. Kun haluat kokemuksellisen ja konkreettisen tavan kehittää toimintaasi asiakkaan näkökulmasta.
 • Markkinoinnin ja viestinnän mittaaminen. Markkinointisi ja viestintäsi testaamiseen – miten siihen suhtaudutaan, miten viestit tukevat asiakaskokemusta ja miten ne näyttäytyvät asiakkaalle.
 • Asiakaspolun testaaminen. Konkreettisten asiakaspolkujen asiakaspalautteen keräämiseen esimerkiksi verkkosivuston tai -palvelujen käyttökokemuksen kannalta.
 • Uusien ideoiden löytäminen ja testaaminen. Kun haluat saada uusia ajatuksia useammasta näkökulmasta suoraan asiakkaidesi tai sidosryhmien palautteesta.
 • Asiakasymmärryksen parantaminen. Haluat löytää uusia tapoja tulla lähelle asiakkaan arkea ja toimintoja. 
 • Asiakaspalautteen kerääminen. Haluat saada monipuolisesti, syvällisesti ja tarkasti asiakkailta ja sidosryhmiltä palautetta.
 • H-2-H (Ihmiseltä ihmiselle) kokemuksen tuottaminen. Elämyksellisen ja asiakkaita kuuntelevan tapahtuman tarjoaminen. #H2H

Auttaisiko Test Lab yrityksesi asiakaskokemuksen kehittämisessä? Tilaa asiantuntijamme ilmainen kartoituskäynti.

Tilaa nyt

"Hyvin järjestetty mielenkiintoinen kierros. Oli kiva että halusitte kutsua ihmisiä paikan päälle kertomaan mielipiteitä ja antamaan palautetta."

Asiakaskommentti Pirkanmaan Osuuskaupan Vaikuta Viestintäämme -kierroksesta

Mitä palvelumme sisältää?

 • yksilöllinen, yrityksen omien tavoitteiden ja tarpeiden mukaisen kokonaisuuden suunnittelu ja tuotanto
 • fasilitointi Test Labin aikana
 • interaktiivinen datan keruu
 • elämyksellisen tapahtuman rakentaminen yrityksen omalla visuaalisella identiteetillä
 • dokumentointi, valokuvaaminen ja videointi
 • ennakkomarkkinointi, tapahtuman aikainen tiedottaminen ja jälkimarkkinointi
 • artikkelit ja videot tapahtumasta oman viestinnän tueksi
 • raportointi ja toimenpidesuositukset

Jokainen Test Lab suunnitellaan asiakkaan kanssa yksilöllisesti.

Test Lab:n voi toteuttaa asiakkaille, omille työntekijöille sekä asiakkaista ja työntekijöistä koostuvalle ryhmälle.


Pirkanmaan Osuuskaupan viestintäkierros

Pirkanmaan Osuuskauppa testaa viestinnän vaikuttavuuttaan

Asiakas ja hänen kokemuksensa parantaminen on tällä hetkellä liiketoiminnan uusi musta. Pirkanmaan osuuskauppa (POK) kutsui asiakasomistajiaan vaikuttamaan ja kertomaan oman mielipiteensä POK:n viestinnästä ja miten sitä voi kehittää asiakaslähtöisemmäksi ja vuorovaikutteisemmaksi.

 

Toteutamme testauksen yhdessä POK:n kanssa heidän tiloissaan Koivistonkylän Prismalla lokakuun puolivälissä. Mukaan ilmoittautuneet tutustuvat eri teeman mukaisiin sisältöihin ja kertovat mielipiteensä sisällöistä ja niiden julkaisukanavista. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä, miten ja minkälaista sisältöä asiakkaat haluavat nähdä ja lukea.

“Haluamme tietää millaisia ovat asiakaskeskeiset ja vuorovaikutusta lisäävät keinot, joilla voidaan tuoda osuustoiminnan arvoja nykyistä paremmin esiin.”

Testaus on räätälöity viestinnän vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden mittaamiseen kehitetyn Atomin palvelun pohjalta.

Kiitos Pirkanmaan Osuuskauppa, ilo tehdä töitä yhdessä!

Tutustu Pirkanmaan Osuuskaupan Vaikuta viestintäämme -kierrokseen.

 

Haluatko kuulla lisää?


Hanna Turunen

Lähetä viesti

Soita 040 157 6449

Jaa artikkeli


Mitä B2B-markkinoijan kannattaa mitata verkkosivuiltaan?

Kuinka paljon verkkosivuillamme on kävijöitä? Mistä kävijät verkkosivuillemme tulevat? Mitkä ovat suosituimmat sivumme?

Nämä ovat verkkosivujen analytiikan peruskysymyksiä. Analysointityökaluilla voit saada paljon tietoa verkkosivuista, mikä voi koitua verkkosivujen omistajan sudenkuopaksi. Tietoa ja analytiikkaa on saatavissa niin paljon, että verkkosivustosta ei välttämättä löydetä analysoitavaksi sitä oman yrityksen kannalta olennaisinta tietoa, ja seurannasta puuttuu tavoitteellisuus ja systemaattisuus.

Ennen mittaamista on tärkeää kysyä, mitkä ovat verkkosivujesi tärkeimmät konkreettiset tavoitteet? (myynti, liidit, jokin muu?) Kun tavoitteet ovat tiedossa, voit aloittaa verkkosivujen arvioimisen siitä näkökulmasta, kuinka hyvin verkkosivustosi palvelee tavoitteidesi toteutumista.

Vinkkejä: Mitä B2B-yrittäjän kannattaa seurata verkkosivuiltaan:

 • Kuinka suuri osa kävijöistä on orgaanisia kävijöitä ja kuinka moni on maksettujen hakujen kautta tulevia kävijöitä? Kävijöistä suurin osa tulee yleensä Googlen maksuttomista hakutuloksista. Tätä liikennettä kutsutaan orgaaniseksi hakukonenäkyvyydeksi. Orgaanisessa liikenteessä kiinnostavinta seurattavaa ovat käyttäjien käyttämät hakusanat. Liikenne, joka tulee hakukoneiden kautta paljastaa myös, kuinka hyvin olet onnistunut luomaan verkkosivuillesi sellaista sisältöä, jota potentiaaliset asiakkaasi etsivät.
 • Kuinka paljon saat some-kanavista liikennettä verkkosivuillesi? Sosiaalisen median onnistumista seurataan saatujen seuraajien, tykkääjien ja tehtyjen jakojen perusteella. B2B-bisneksesssä pelkästään näillä luvuilla ei voi mitata some-kampanjoiden tehoa myyntiisi. Tärkeämpää on seurata, kuinka moni some-kanavillasi käynyt kiinnostuu bisneksestäsi ja tulee verkkosivuillesi.
 • Miten ihmiset päätyvät verkkosivujesi eri osioihin? Onko blogikirjoituksesi niin kiinnostava, että sen lukija menee katsomaan myös verkkosivujesi muita osioita? Mikä blogikirjoitus on toiminut parhaiten, ja mille sivuille sieltä päädytään? Voinko itse ohjata kävijää blogista paremmin haluamiini sisältöihin? Jos verkkosivustosi sisältää videon, on kiintoisaa seurata, jatkaako videon katsoneet kävijät muille sivuillesi enemmän kuin ne, jotka eivät ole katsoneet videota.
 • Kuinka paljon sivut sisältävät toimintakehoitteita (CTA) ja miten ne toimivat? Kävijää ohjaavat toimintakehotteet tuottavat liidejä, ja ne ovat siten tärkeä osa verkkosivuja ja myyntiä. Toimintakehotteita ovat esimerkiksi “ottakaa yhteyttä” -lomakkeet, “lataa oppaamme” -pdf:t, tai rekisteröintiä vaativat “aloita maksuton kokeilu”-, tai “tilaa ilmainen konsultointi” -kehotteet. Toimintakehotteita voi lisätä uusiin paikkoihin sivuilla ja seurata, miten se vaikuttaa niiden latausmääriin. Voit myös mitata, kuinka paljon esimerkiksi jonkin oppaan lataaminen lisääntyy, jos siihen johtavaa toimintakehotetta jaetaan kampanjassa?

Nämä kaikki asiat ovat mitattavissa ja analysoitavissa Google Analyticsin avulla.

Kaikki olennaisemmat artikkelissamme mainitut asiat ovat mitattavissa ja analysoitavissa ilmaisen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitetun Google Analytics -ohjelman avulla.

Kävijäseuranta auttaa kehittämään verkkosivustoa

Tärkeintä verkkosivujen mittaamisessa on ensin tunnistaa oman yrityksen kannalta olennaiset toiminnot, jotka hyvin toteutettuna voivat muuntaa verkkosivulla vierailevan kävijän potentiaaliseksi ja ostavaksi asiakkaaksi. Toimintojen taustalla olevien tavoitteiden määrittely on verkkosivukohtaista, ja määrittely pitäisi tehdä aina ennen mittaamisen aloittamista.

Parhaimman tehon verkkosivujen mittaamisesta saa, kun käyttää saatavaa tietoa markkinoinnin suunnitteluun ja markkinointitoimenpiteiden tehostamiseen. Kävijäseuranta auttaa tekemään sivuston kehittämisvalintoja todellisten tapahtumien pohjalta.

Verkkosivujen mitattavuutta voi parantaa myös suunnittelemalla sisällöntuotantoa niin, että sisältöön lisätään myynnin mittaamista tukevia elementtejä (esim. blogitekstin tai videon perässä toimintakehote).

Jaa artikkeli