Verkkosivusto

Verkkosivusto johdattaa asiakastasi ostamaan

Verkkosivusto on paikka, jossa autat ostajia ymmärtämään palveluidesi hyödyn. Autamme rakentamaan yrityksellesi sivuston, joka on optimoitu yksilöllisesti asiakkaasi auttamiseen.

Toteutamme verkkosivustoja, jotka:

 • tukevat liiketoiminnallisia tavoitteita
 • rakentuvat tai hyödyntävät sisältöstrategiaa ja käyttäjäpolkuja
 • sisältävät mitattavia käyttäjäpolkuja
 • auttavat kävijöitä ja potentiaalisia ostajia löytämään etsimänsä helposti
 • ovat optimoituja käyttökokemukseltaan
 • ovat visuaalisesti näyttäviä

Tekme verkkosivusto

Olisiko jo aika uusia verkkosivustosi? Tilaa asiantuntijamme ilmainen kartoituskäynti.

Tilaa nyt

Olemme erikoistuneet yritysmyynnin verkkosivustoihin

Verkkosivuston suunnittelu lähtee koko markkinointisi ekosysteemin ymmärtämisestä. Miten sivusto palvelee myynnin tavoitteita? Ja miten eri kanavista johdatetaan eri ostamisen vaiheissa olevia ostajia etsimänsä tiedon lähteille?

Meiltä löydät asiantuntijan kaikkiin verkkosivuston suunnittelun vaiheisiin 

 • sisältöstragia ja sisältörakenne verkkosivustolle
 • video-, kuva- ja sisällöntuotanto
 • käyttöliittymäsuunnittelu
 • hakukoneoptimointi
 • tekninen toteutus ja julkaisu WordPress julkaisujärjestelmälle
 • web-analytiikka ja sivuston kehittäminen

Asian Exchange verkkosivusto
Informoivaa ja inspiroivaa sisältöä koulutuspalveluiden myyntiin.
Myynnin kohtaamispisteet rakentamisen asiantuntijoiden verkkosivulla.
Human Spare Parts verkkosivusto infografiikka
Infografiikkaa asiakkaan tiedonhakuun lääketieteelliselle verkkosivustolle.

"Remionin uudistuneilla verkkosivuilla palvelut sekä asiakastarinat johdattelevat kohti yhteydenottoja ja myynnin kohtaamispisteitä."

Remion Oy


Mikä on ydintarina?

Tarinallistaminen tai storytelling on monipuolinen viestinnän työkalu ja keino kertoa monimutkaisistakin palveluista ymmärrettävästi ja asiakaskeskeisesti. Onnistunut tarinallistaminen inhimillistää ja konkretisoi yrityksen hyödyn asiakkailleen.

Ydintarina on yrityksen tai palvelujen keskeisin tarina. Ydintarinalla kerromme miten yritys ratkaisee asiakkaidensa ongelmia ja mikä tekee yrityksestä erityisen asiakkailleen. 

Me Atomissa käytämme ydintarinaa keskeisenä työkaluna kaikessa tekemisessämme. Ydintarina ei ole meille konsulttihöttöä. Ydintarina on  konkreettinen strategityökalu, jolla rakennetaan tarinallinen ydin töihimme. Oli kyseessä videotuotanto, sisältömarkkinointi, verkkosivusto, presentaatio tai mikä tahansa sisältörakenteellinen julkaisu niin sisältö on johdannainen yrityksen ydintarinasta.

Ydintarina on yrityksen, palvelun tai muun toiminnan liiketoiminnallisista lähtökohdista johdettu asiakaskeskeinen tarina. Tarina, jossa kiteytyy suurin asiakkaille tuotettu lisäarvo. Ydintarinasta johdetaan markkinoinnin, myynnin ja viestinnän keskeiset keskustelunavaukset.

Mihin ydintarinaa tarvitaan?

 • Asiakaskohtaamisiin. Yrityksen koosta riippuen asiakaskohtaamisia voi olla jopa tuhansia päivässä. Näissä kohtaamisissa pitäisi pystyä kiteyttämään toiminnan olemassaolon tarkoitus niin että se selviää ymmärrettävästi. Miksi olemme olemassa ja mitä hyötyä meistä, tuotteistamme ja palveluistamme on asiakkaillemme. Ydintarinasta löytyy ainekset kertoa vaikuttava tarina.
 • Henkilöstön sitouttamiseen. Kalvosulkeisten sijaan tarinallistamalla yrityksen olemassaolo kiteytyy myös henkilökunnalle paremmin. Paras tapa on ottaa sopivalla otannalla henkilökuntaa mukaan ydintarinan rakentamiseen. Yhdessä rakennettu ja ymmärretty tarina on helpompi kertoa eteenpäin omalla suulla. Henkilöstö on myös paras kriitikko ydintarinalle. Jos se ei vastaa sitä mitä yritys oikeasti tekee, tarinaa ei kerrota eteenpäin. Yrityksen ydintarina on se tärkein tarina työantajamielikuvan ja rekrytointiviestinnän toteutumisessa ja toteuttamisessa.
 • Inhimillistämiseen ja konkretisoimiseen. Kun yrityksestä kerrotaan eteenpäin, niin helposti juttu lipsahtaa omien tuotteiden esittelyksi. Varsinkin jos kyse on teknisestä tuotteesta tai moniulotteisesta palvelusta. Unohtuu se mikä hyvissä tarinoissa aina kiinnostaa eniten. Hyvä tarina kerrotaan useimmiten ihmisten kokemusten ja ahaa elämysten avulla. ”Ai tuolla tavallako tuo toimii?” ”Nyt ymmärrän mitä te oikeasti teette.”
 • Kärkitarinaksi eri toimintojen yhdistämiseen. Yrityksen viestintä, markkinointi ja myynti vaatii yhteisen kärkitarinan. Yrityksen eri asiakaskohtaamiset ja yksiköt eivät voi kertoa täysin omaa stooriaan. Ydintarina ei ole tietenkään ole yrityksen ainoa tarina. Ydintarinasta on kuitenkin helpompaa johtaa lisää tarinoita. Ydintarina on kuin puunrunko, josta voi johtaa lehtimäisesti lisää lukuja yrityksen ”suureen tarinaan”.
 • Palvelumuotoiluun ja tuotekehitykseen. Käymällä läpi ydintarinaprosessin paljastuu usein uusia näkökulmia minkä takia tai miksi oikeasti haluavat ihmiset haluavat asioida juuri sinun yrityksesi kanssa. Tällöin palveluistamme kertominen terävöityy ja osaamme jatkokehittää edelleen palveluitamme vielä enemmän asiakaslähtöisiksi.

Hyvä ydintarina tarinallistaa, konkretisoi ja inhimillistää yrityksen identiteetin ja brändin.

Parhaat ydintarinat rakennetaan yhdessä osallistaen yrityksen henkilökunta ja johto tarinan luomiseen. Tarinan rakentamista ohjaa ensisijaisesti yrityksen liiketaloudelliset tavoitteet.

Miten aloittaa ydintarinan rakentaminen?

Meidän roolimme ydintarinoiden rakentamisessa on auttaa asiakkaitamme löytämään ainekset ydintarinaansa itse. Lähtökohta on huono, jos tarinaa yritetään synnyttää keinotekoisesti yrityksen ulkopuolelta. Ainekset tarinaan syntyvät kuuntelemalla yrityksen työntekijöitä, jotka kohtaavat asiakkaita päivittäin. Parhaimmissa tapauksissa kuullaan ja kerätään aineksia tarinaan asiakkaiden kokemuksista.

Tarinan aineksien keittäminen kokoon on enää ”pelkkää” tarinallistamista. Kuten kaikissa hyvissä tarinoissa, meillä pitää olla rakenne, alut, huipennukset, sankarit ja konnat. Tärkeintä on muistaa, että ydintarinassa sankari ei koskaan ole me itse, yrityksemme tai palvelumme. Parhaimmissa ydintarinoissa kerrotaan miten yritykset ovat auttaneet palveluillaan asiakkaitaan saavuttamaan unelmiaan ja tavoitteitaan.

Ydintarina konseptia ei tarvitse rajata pelkästään yrityksen päätarinan kertomiseen. Ydintarinan ulottuvuuksia voi hyödyntää edelleen myös tuotteiden ja palvelujen strategiseen muotoiluun.

Miten me autamme rakentamaan ydintarinoita?

Meidän metodimme ydintarinoiden löytämiseen lähtee tiedon keruusta. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteisiä työpajoja, joissa hyödynnetään sisältöstrategia prosesseista sekä design sprinteistä tuttuja työmalleja. Tavoitteena on kaivaa monipuolista tietoa ja taustaa yrityksen keskeisistä inhimillisistä arvoista, liiketaloudellisista tavoitteista, asiakasprofiileista, asiakkaan matkasta ja ennen kaikkea asiakashyödyistä.

Meillä näistä työvaiheista on rakennettu skaalautuva Löydä ydin™ -malli. Mallia pystytään skaalaamaan erilaisiin yrityskokoihin startupeista pörssiyrityksiin. Sinänsä prosessi on vain väline. Tärkeintä on oivaltaa, mistä lähtökohdista yrityksen tai sen palvelujen tarinaa kannattaa lähteä purkamaan.

Lue työnäytteistämme esimerkkejä miten olemme yhdessä rakentaneet asiakkaidemme kanssa ydintarinoita. Mikä on sinun yrityksesi tai palvelusi tarina? Jaa omasi!

Jaa artikkeli


Monikanavainen markkinointi ei ole välttämättä monimutkaista

Universaalinen totuus markkinointiviestinnässä tuntuu olevan, että vain monikanavainen markkinointi ja viestintä on ainoa oikea tapa toimia. Kaikki yksittäiset markkinointiräpellykset yhdessä kanavassa tuomitaan jonninjoutavana ajanhukkana. Asiakkaille pitää pystyä tarjoamaan yhtenäinen ja eheä kokemus jokaisessa kanavassa.

Tämä taas asettaa markkinoinnin ostajan vaikean dilemman eteen, mihin panostaa ja mihin ei. Oiomme nyt 4 yleistä harhaluuloa monikanavaisen markkinoinnin myyteistä.

Vaikka monikanavaisuuden (tai integroidun markkinointiviestinnän) edut ja välttämättömyydet ovatkin tänä päivänä selviä, niin haastekerroin on kanavien lisääntymisen myötä käytännön toteutuksissa kasvanut.

Monikanavainen markkinointiviestintä on jo arkipäiväistä

Markkinoinnin ostajalle monikanavaisuuden käsite sinällään on useimmiten tuttu. Mutta englantilaisen Sitecoren tutkimuksessa jopa 85-90 % monikanavaiseen markkinointiin satsaavista markkinoijista tuskailee onnistumisen kanssa. Suurimpina haasteina nähdään erilaisten yritysjärjestelmien (varsinkin asiakkuudenhallintajärjestelmät) keskinäinen kommunikointi, offline-kanavien liittäminen online-kanaviin sekä yksittäisten vastaanottajien ja kuluttajien tunnistaminen kanavissa.

Monikanavaisuuden käsittämisessä on kuitenkin muutamia harhaluuloja, jotka kannattaa käytännön tekemisen tasolla oikoa. Välttämättä monikanavaisuus ei tarkoita ponnistusten triplaamista.

Käytä niitä viestintäkanavia, joissa asiakkaasi ovat läsnä. Sisältöstrategia voi olla yksi metodi käydä läpi asiakasprofilointi, jossa määritellään liiketoiminnan kannalta oleelliset kanavat.

Mitä monikanavaisuus ei tarkoita

 • Monikanavaisuus ei tarkoita sitä, että ollaan “läsnä kaikissa kanavissa”. Kun markkinoijat huomasivat muutama vuosi sitten markkinoinnin tehojen laskemisen ja uusien asiakkaidensa hengailevan hallitsemattomissa ja hallitsemattomasti omissa sosiaalisen median kanavissaan – ensireaktio oli tuupata sama markkinointisisältö jokaiseen kuviteltavissa olevaan kanavaan. Ei ihme, että viestien vastaanottajat eivät tykänneet. Monikanavaista markkinointiviestintää on tuntea ja tietää juuri ne kanavat, joissa omat asiakkaat ovat läsnä. Sekä millaisiin haasteisiin he näistä kanavista hakevat ratkaisuja. Jos asiakkaat hakevat viihteenomaista sisältöä jostakin kanavasta, niin sellaiseksi viesti siinä kanavassa pitää pukea.
 • Monikanavaisuus ei tarkoita, että pitää viestiä enemmän. Asiakkaalla on tällä hetkellä valta valita kanava, josta haluaa viestejä lukea. Haetaan täsmäratkaisuja juuri päällä oleviin ongelmatilanteisiin ja ollaan kiinnostuneita vain niistä palveluista, jotka koskevat itseä. Nuoria ei eläkesäästäminen kiinnosta samalla tavalla kuin harmaantuneita panttereita. Monikanavaisessa markkinointiviestinnässä voi jopa viestiä vähemmän ja kohderyhmät olla pienempiä, kunhan se mistä puhutaan, koskettaa osuvammin juuri tärkeimpiä asiakasryhmiä.
 • Monikanavaisuus ei ole yhtä kuin digitaalisuus. Emme kaikki elä internetissä, vielä. Varsinkin digitaalisen markkinoinnin evankelistat nostavat digitaalisen asiakaspolun tämän päivän myyjän pyhäksi tieksi kohti myyntitunnelin graalin maljaa, toistuvia ostoja. Totta on, että digitaalisten kanavien mitattavuus antaa suoraan numeerista tietoa onnistumisista ja epäonnistumisista. Miksi sitten esitteitä yhä painetaan ja mainoksiakin näkee vielä lehdissä?Varsinkin yritysmarkkinoinnissa painetun sanan luotettavuus on tietyissä asiakasryhmissä omaa luokkaansa. Pelkällä printillä ei kuitenkaan ole mitään virkaa markkinointiviestinnällisesti, mikäli printti ei ole osa monikanavaista asiakkaan ongelmanratkaisua. Hyvin toteutetussa monikanavaisessa markkinointiviestinnässä messuilla jaettava esite tai kadunvarsimainos voi edelleen olla portti digitaaliseen sisältöön, jossa tarina syvenee ja levenee.
 • Monikanavainen markkinointi ei ole vaikeaa ja hallitsematonta. Välttämättä monikanavaisen markkinonnin aloittamiseen tarvittavan asiakastiedon ei tarvitse olla big datasta tai jostakin muusta markkinoinnin supertermistä kotoisin. Jostakin on silti aloitettava. Monikanavaisen markkinointiviestinnän aloittaminen jo itsessään voi olla askel parempaan asiakkaiden kanavien käytön selvittämiseen ja asiakkaiden tuntemiseen. Sekä elintärkeän tiedon saamiseen siitä, mistä asioista asiakkaat ovat oikeasti kiinnostuneita ja mitä kanavia he käyttävät.

Monikanavainen markkinointiprojekti ei tarkoita aina massiivista tuhansien vastaanottajien megaluukutusta ja turbokerrointa. Jo yksinkertaisen suorakirjeen linkittäminen verkkosivuston lomakkeeseen sekä samanaikainen sosiaalisen median kampanjointi sekä tästä saatu seurantatieto asiakkaiden toimista näissä kanavista…..Pim! Olet monikanavaisen markkinointiviestinnän superstara!

Jaa artikkeli


Mitä B2B-markkinoijan kannattaa mitata verkkosivuiltaan?

Kuinka paljon verkkosivuillamme on kävijöitä? Mistä kävijät verkkosivuillemme tulevat? Mitkä ovat suosituimmat sivumme?

Nämä ovat verkkosivujen analytiikan peruskysymyksiä. Analysointityökaluilla voit saada paljon tietoa verkkosivuista, mikä voi koitua verkkosivujen omistajan sudenkuopaksi. Tietoa ja analytiikkaa on saatavissa niin paljon, että verkkosivustosta ei välttämättä löydetä analysoitavaksi sitä oman yrityksen kannalta olennaisinta tietoa, ja seurannasta puuttuu tavoitteellisuus ja systemaattisuus.

Ennen mittaamista on tärkeää kysyä, mitkä ovat verkkosivujesi tärkeimmät konkreettiset tavoitteet? (myynti, liidit, jokin muu?) Kun tavoitteet ovat tiedossa, voit aloittaa verkkosivujen arvioimisen siitä näkökulmasta, kuinka hyvin verkkosivustosi palvelee tavoitteidesi toteutumista.

Vinkkejä: Mitä B2B-yrittäjän kannattaa seurata verkkosivuiltaan:

 • Kuinka suuri osa kävijöistä on orgaanisia kävijöitä ja kuinka moni on maksettujen hakujen kautta tulevia kävijöitä? Kävijöistä suurin osa tulee yleensä Googlen maksuttomista hakutuloksista. Tätä liikennettä kutsutaan orgaaniseksi hakukonenäkyvyydeksi. Orgaanisessa liikenteessä kiinnostavinta seurattavaa ovat käyttäjien käyttämät hakusanat. Liikenne, joka tulee hakukoneiden kautta paljastaa myös, kuinka hyvin olet onnistunut luomaan verkkosivuillesi sellaista sisältöä, jota potentiaaliset asiakkaasi etsivät.
 • Kuinka paljon saat some-kanavista liikennettä verkkosivuillesi? Sosiaalisen median onnistumista seurataan saatujen seuraajien, tykkääjien ja tehtyjen jakojen perusteella. B2B-bisneksesssä pelkästään näillä luvuilla ei voi mitata some-kampanjoiden tehoa myyntiisi. Tärkeämpää on seurata, kuinka moni some-kanavillasi käynyt kiinnostuu bisneksestäsi ja tulee verkkosivuillesi.
 • Miten ihmiset päätyvät verkkosivujesi eri osioihin? Onko blogikirjoituksesi niin kiinnostava, että sen lukija menee katsomaan myös verkkosivujesi muita osioita? Mikä blogikirjoitus on toiminut parhaiten, ja mille sivuille sieltä päädytään? Voinko itse ohjata kävijää blogista paremmin haluamiini sisältöihin? Jos verkkosivustosi sisältää videon, on kiintoisaa seurata, jatkaako videon katsoneet kävijät muille sivuillesi enemmän kuin ne, jotka eivät ole katsoneet videota.
 • Kuinka paljon sivut sisältävät toimintakehoitteita (CTA) ja miten ne toimivat? Kävijää ohjaavat toimintakehotteet tuottavat liidejä, ja ne ovat siten tärkeä osa verkkosivuja ja myyntiä. Toimintakehotteita ovat esimerkiksi “ottakaa yhteyttä” -lomakkeet, “lataa oppaamme” -pdf:t, tai rekisteröintiä vaativat “aloita maksuton kokeilu”-, tai “tilaa ilmainen konsultointi” -kehotteet. Toimintakehotteita voi lisätä uusiin paikkoihin sivuilla ja seurata, miten se vaikuttaa niiden latausmääriin. Voit myös mitata, kuinka paljon esimerkiksi jonkin oppaan lataaminen lisääntyy, jos siihen johtavaa toimintakehotetta jaetaan kampanjassa?

Nämä kaikki asiat ovat mitattavissa ja analysoitavissa Google Analyticsin avulla.

Kaikki olennaisemmat artikkelissamme mainitut asiat ovat mitattavissa ja analysoitavissa ilmaisen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitetun Google Analytics -ohjelman avulla.

Kävijäseuranta auttaa kehittämään verkkosivustoa

Tärkeintä verkkosivujen mittaamisessa on ensin tunnistaa oman yrityksen kannalta olennaiset toiminnot, jotka hyvin toteutettuna voivat muuntaa verkkosivulla vierailevan kävijän potentiaaliseksi ja ostavaksi asiakkaaksi. Toimintojen taustalla olevien tavoitteiden määrittely on verkkosivukohtaista, ja määrittely pitäisi tehdä aina ennen mittaamisen aloittamista.

Parhaimman tehon verkkosivujen mittaamisesta saa, kun käyttää saatavaa tietoa markkinoinnin suunnitteluun ja markkinointitoimenpiteiden tehostamiseen. Kävijäseuranta auttaa tekemään sivuston kehittämisvalintoja todellisten tapahtumien pohjalta.

Verkkosivujen mitattavuutta voi parantaa myös suunnittelemalla sisällöntuotantoa niin, että sisältöön lisätään myynnin mittaamista tukevia elementtejä (esim. blogitekstin tai videon perässä toimintakehote).

Jaa artikkeli


Miksi sisältöstrategia on paras työkalu verkkoviestinnän solmujen setvimiseen?

Kipuillaanko sinunkin yrityksessäsi tällä hetkellä digitaalisten kanavien sisältöjen kanssa? Sisällön merkitys asiakkaiden houkuttelijana on useimmiten ymmärretty, mutta käytännön tasolla voi olla vaikeaa löytää punaista lankaa kokonaisuuden hahmottamiseen. Näihin haasteisiin auttaa konkreettinen suunnitelma sisältöjen roolista ja tehtävistä. Sisältöstrategiatyö voi olla kaipaamasi työkalu sisällön tuottamisen järkeistämiseen ja organisointiin.

Asiakkaiden kohtaamisessa verkossa voi olla monenlaisia haasteita. Millaisia tarinoita verkkosivuillamme pitäisi kertoa? Kuka niitä tuottaa? Miten ohjaamme ja saamme potentiaalisia asiakkaita käymään sivuillamme? Mistä asioista asiakkaamme ovat oikeasti kiinnostuneita? Missä kaikissa kanavissa meidän pitäisi olla läsnä? Millaista sisältöpolttoainetta hienolle uudelle automaatiojärjestelmälle pitäisi tankata?

Sisältöstrategia on konkreettinen verkkoviestinnän työkalu yrityksen liiketaloudellisten strategisten tavoitteiden ja asiakkaiden omien toiveiden yhdistämiseksi.

8 suurinta hyötyä, mitä sisältöstrategia tuo verkkoviestintääsi

 1. Sisältöstrategia auttaa ajattelemaan asiakaslähtöisesti. Tärkein hyöty strategian tekemisestä on yleisen ajattelumallin muuttuminen yrityksen sisällä. Sisältö pitää rakentaa asiakkaiden haasteisiin vastaavaksi, ja sisällön täytyy ansaita asiakkaiden huomionarvo. Pelkät tuotespeksit tai asiakaslupaukset verkkosivulla eivät enää riitä.
 2. Sisältöstrategia yhdistää myynnin ja markkinoinnin tavoitteet. Kun sisältö muuttuu oikeasti asiakkaiden haasteisiin vastaavaksi, myös myynti pystyy hyödyntämään omaa verkkosisältöä paremmin. Ilman myynnin tietämyksen mukaan ottamista strategiatyöhön asiakkaan kipupisteiden selvittämisessä, sisältöstrategiaa ei pystytä tekemään.
 3. Sisältöstrategia kehittää hakukoneoptimointia. Miettimällä asiakkaiden oikeita haasteita tulet väistämättä miettineeksi myös asiakkaiden käyttämiä avainsanoja. Mitä asiakkaasi oikeasti etsii verkosta? Tuotteesi nimeä, vai ratkaisua ongelmaansa.
 4. Sisältöstrategia auttaa parantamaan tärkeimpien asiakkaiden eksymistä kanaviisi. Mikäli pystyt oikeasti tarjoamaan asiakkaiden haasteisiin ratkaisuja verkkosivuilla, on todennäköistä, että nämä asiakkaat palaavat sisältöjesi pariin uudestaan.
 5. Sisältöstrategia synnyttää mitattavia polkuja ja pisteitä. Sisältöjen tärkein tehtävä on saada aikaan lisää asiakaskohtaamisia, myyntiä ja yhteydenottoja. Näitä kohtaamisia mittaamalla saadaan rehellistä tietoa sisällöntuotantoon käytetyn investoinnin kannattavuudesta.
 6. Sisältöstrategia ohjaa sisällöntuotannon tekemistä. Teet sisältöjä oman organisaatiosi sisällä tai kumppanin kanssa, niin ilman suunnitelmallisuutta sisällöntuotanto sirpaloituu helposti yksittäisiin toimenpiteisiin. Sisältöstrategiaan kannattaa liittää sisältökalenteri, jolla sisältöjen tekemistä seurataan ja ohjataan.
 7. Sisältöstrategia parantaa tapaa puhua asiakkaille. Mittaamalla sisältöjen kulutusta syntyy parempi käsitys mistä asioista asiakkaasi ovat oikeasti kiinnostuneita. Näistä tuloksista on apua tuotekehitykselle ja myynnille asiakasymmärryksen parantuessa.
 8. Sisältöstrategia auttaa hyödyntämään jo olemassaolevia sisältöjä. Yrityksillä todennäköisimmin on usein myynnin käytössä erilaisia materiaaleja, joita ei aikaisemmin ole ajateltu edes julkisesti jaettavana asiakkaita hyödyttävänä sisältönä. Nämä sisällöt on kaivettava esiin.

Teimme monialayritys Tekmelle sisältöstrategian omaan sisällöntuottamiseen. Verkkosivusto taustoittaa ja ohjaa nyt eri palvelujen ääreen tehokkaammin.

Sisältöstrategia ohjaa palvelevan sisällön tuottamiseen

Yleisimmin sisällöllisiä haasteita on ratkottu erilaisilla yksittäisillä kanavakohtaisilla suunnitelmilla. Sisältöstrategia eroaa kuitenkin henkisesti menneen maailman viestintäsuunnitelmista keskittymällä asiakkaan ja asiakaskokemuksen ympärille, ei muotoillen yrityksen omia tavoitteita.

Myös mainonnalla on edelleen oma tehtävänsä tietoisuuden herättäjänä ohjaamassa omien sisältöjen pariin, mutta postmainonnan aikakaudella kiinnostuneita ostajia pitää ensisijaisesti palvella sisällöllä, jolla on oikeasti merkitystä asiakkaiden haasteiden helpottajana. Verkon sisältöjen mainosmaisuus ei myöskään miellytä verkkovierailijoita.

Kilpailijasi on jo todennäköisesti löytänyt sisältömarkkinoinnin opit, ja kilpailu verkossa asiakkaiden huomiosta ratkeaa laadukkaimpien sisältöjen tuottajien kesken. Voittajia kisassa ovatkin ne, jotka pystyvät tarjoamaan oikeasti kiinnostavia ja liikuttavia sisältöjä ja tarinoita.

Hyvä sisältö rakentaa mielikuvaa yrityksen kyvystä ymmärtää asiakkaitaan ja heidän huoliaan.

Omalla tiimillä pystytään nyt toteuttamaan sisältöä ja viestintää tavoitteiden mukaisesti.

Jaa artikkeli


Markkinointiviestintä

Kaipaako yrityksesi markkinointiviestintä asiantuntijan tukea?

Nyt osuit ytimeen. Etsit sitten ulkoistettua kumppania tai projektisi toteuttajaa niin meiltä saat testattuja ratkaisuja tavoitteidesi tueksi. Olemme erikoistuneet asiakkaidemme myynnin työkalujen strategiseen muotoiluun ja konkreettiseen toteuttamiseen. Löydä ydin™


Asiaa ytimestä

Uutisia, artikkeleita ja mielipiteitä. #atomicreative


Ota yhteyttä

Oli sinulla vasta ajatus kytemässä tai jo selkeä tarjouspyyntö, niin näin tavoitat meidät.


Missä toimimme?

Asiantuntijamme löydät Tampereelta ja Helsingistä, mutta asiakkaitamme löytyy ympäri maapalloa.

avaa kartta

Miten saan yhteyden?

Toivotko lisätietoa? Haluatko jättää tarjouspyynnön? Jättää työhakemuksen? Jätä meille viesti.

yhteyslomake

Tilaa uutiset

Tilaa sähköpostiin tietoa uusista artikkeleista ja uutisista. Katso rekisteriseloste.

Tilaa uutiskirje