Sisältöstrategian avulla kohti parempaa asiakaskokemusta

Sisältöstrategian avulla kiteytettiin ja uudistettiin monialayritys Tekmen pääviestit sekä tarinat, jotka tuotiin näkyväksi uudella verkkosivulla.