Atomin markkinointiyhteistyö Tampereen elokuvajuhlien kanssa on jatkunut komeasti yli 15 vuotta. Elokuvajuhlien markkinoinnin lähtökohtana on joka vuosi uuden, aikaisemmista vuosista erottuvan visuaalisen ilmeen suunnittelu. Vuonna 2015 loimme kolmelle vuodelle ulottuvan konseptin, jossa visuaalisen ilmeen keskiöön nostettiin elokuvajuhlille suunniteltu ja rakennettu puinen projektori. Värimaailma ja teemat projektorin ympärillä ovat luoneet jokaiselle vuodelle oman ilmeen, joka näkyy julisteissa, painotuotteissa ja festivaalin verkkosivustolla.

Haaste

Kolmevuotiseksi suunniteltu konsepti tulee tänä vuonna päätökseensä, ja puisen projektorin on aika poistua näyttämöltä. Trilogian viimeisen tunnusvideon tekoon haluttiin uusi toteutustapa. Koska käytimme jo originaalin projektorin alkusuunnittelussa 3d-mallinnusta, teimme tänä vuonna animoidun videon, jossa hyödynsimme samaa tekniikkaa.

Ratkaisu

Projektorin mallintamisen jälkeen suunnittelimme videon kuvakulmat kuva kuvalta. Huolellinen suunnittelu oli tärkeää, sillä mallinnuksen ”rendaaminen”, eli vienti hyvälaatuiseksi videoksi on aikaa vievää puuhaa. Valmiista kuvakulmista koostimme lopullisen videon, minkä jälkeen viimeistelimme sen valitsemalla taustalle musiikin ja ääniefektit.

Atostekin uusi logo.

Tulokset

Visuaalista ilmettä noudattava, elokuvajuhlien YouTube-kanavalla julkaistu video toimii osana festivaalin markkinointia. Täysimittaisena tunnusvideo toimii trailerina festivaaliesitysten alussa. Siitä leikattu versio pyörii myös elokuvajuhlien verkkosivuston etusivulla tuoden liikkuvan kuvan ensi kertaa myös festivaalin verkkosivuston ilmeeseen.