Tarinallistaminen tai storytelling on monipuolinen viestinnän työkalu ja keino kertoa monimutkaisistakin palveluista ymmärrettävästi ja asiakaskeskeisesti. Onnistunut tarinallistaminen inhimillistää ja konkretisoi yrityksen hyödyn asiakkailleen.

Ydintarina on yrityksen tai palvelujen keskeisin tarina. Ydintarinalla kerromme miten yritys ratkaisee asiakkaidensa ongelmia ja mikä tekee yrityksestä erityisen asiakkailleen. 

Me Atomissa käytämme ydintarinaa keskeisenä työkaluna kaikessa tekemisessämme. Ydintarina ei ole meille konsulttihöttöä. Ydintarina on  konkreettinen strategityökalu, jolla rakennetaan tarinallinen ydin töihimme. Oli kyseessä videotuotanto, sisältömarkkinointi, verkkosivusto, presentaatio tai mikä tahansa sisältörakenteellinen julkaisu niin sisältö on johdannainen yrityksen ydintarinasta.

Ydintarina on yrityksen, palvelun tai muun toiminnan liiketoiminnallisista lähtökohdista johdettu asiakaskeskeinen tarina. Tarina, jossa kiteytyy suurin asiakkaille tuotettu lisäarvo. Ydintarinasta johdetaan markkinoinnin, myynnin ja viestinnän keskeiset keskustelunavaukset.

Mihin ydintarinaa tarvitaan?

  • Asiakaskohtaamisiin. Yrityksen koosta riippuen asiakaskohtaamisia voi olla jopa tuhansia päivässä. Näissä kohtaamisissa pitäisi pystyä kiteyttämään toiminnan olemassaolon tarkoitus niin että se selviää ymmärrettävästi. Miksi olemme olemassa ja mitä hyötyä meistä, tuotteistamme ja palveluistamme on asiakkaillemme. Ydintarinasta löytyy ainekset kertoa vaikuttava tarina.
  • Henkilöstön sitouttamiseen. Kalvosulkeisten sijaan tarinallistamalla yrityksen olemassaolo kiteytyy myös henkilökunnalle paremmin. Paras tapa on ottaa sopivalla otannalla henkilökuntaa mukaan ydintarinan rakentamiseen. Yhdessä rakennettu ja ymmärretty tarina on helpompi kertoa eteenpäin omalla suulla. Henkilöstö on myös paras kriitikko ydintarinalle. Jos se ei vastaa sitä mitä yritys oikeasti tekee, tarinaa ei kerrota eteenpäin. Yrityksen ydintarina on se tärkein tarina työantajamielikuvan ja rekrytointiviestinnän toteutumisessa ja toteuttamisessa.
  • Inhimillistämiseen ja konkretisoimiseen. Kun yrityksestä kerrotaan eteenpäin, niin helposti juttu lipsahtaa omien tuotteiden esittelyksi. Varsinkin jos kyse on teknisestä tuotteesta tai moniulotteisesta palvelusta. Unohtuu se mikä hyvissä tarinoissa aina kiinnostaa eniten. Hyvä tarina kerrotaan useimmiten ihmisten kokemusten ja ahaa elämysten avulla. ”Ai tuolla tavallako tuo toimii?” ”Nyt ymmärrän mitä te oikeasti teette.”
  • Kärkitarinaksi eri toimintojen yhdistämiseen. Yrityksen viestintä, markkinointi ja myynti vaatii yhteisen kärkitarinan. Yrityksen eri asiakaskohtaamiset ja yksiköt eivät voi kertoa täysin omaa stooriaan. Ydintarina ei ole tietenkään ole yrityksen ainoa tarina. Ydintarinasta on kuitenkin helpompaa johtaa lisää tarinoita. Ydintarina on kuin puunrunko, josta voi johtaa lehtimäisesti lisää lukuja yrityksen ”suureen tarinaan”.
  • Palvelumuotoiluun ja tuotekehitykseen. Käymällä läpi ydintarinaprosessin paljastuu usein uusia näkökulmia minkä takia tai miksi oikeasti haluavat ihmiset haluavat asioida juuri sinun yrityksesi kanssa. Tällöin palveluistamme kertominen terävöityy ja osaamme jatkokehittää edelleen palveluitamme vielä enemmän asiakaslähtöisiksi.

Hyvä ydintarina tarinallistaa, konkretisoi ja inhimillistää yrityksen identiteetin ja brändin.

Parhaat ydintarinat rakennetaan yhdessä osallistaen yrityksen henkilökunta ja johto tarinan luomiseen. Tarinan rakentamista ohjaa ensisijaisesti yrityksen liiketaloudelliset tavoitteet.

Miten aloittaa ydintarinan rakentaminen?

Meidän roolimme ydintarinoiden rakentamisessa on auttaa asiakkaitamme löytämään ainekset ydintarinaansa itse. Lähtökohta on huono, jos tarinaa yritetään synnyttää keinotekoisesti yrityksen ulkopuolelta. Ainekset tarinaan syntyvät kuuntelemalla yrityksen työntekijöitä, jotka kohtaavat asiakkaita päivittäin. Parhaimmissa tapauksissa kuullaan ja kerätään aineksia tarinaan asiakkaiden kokemuksista.

Tarinan aineksien keittäminen kokoon on enää ”pelkkää” tarinallistamista. Kuten kaikissa hyvissä tarinoissa, meillä pitää olla rakenne, alut, huipennukset, sankarit ja konnat. Tärkeintä on muistaa, että ydintarinassa sankari ei koskaan ole me itse, yrityksemme tai palvelumme. Parhaimmissa ydintarinoissa kerrotaan miten yritykset ovat auttaneet palveluillaan asiakkaitaan saavuttamaan unelmiaan ja tavoitteitaan.

Ydintarina konseptia ei tarvitse rajata pelkästään yrityksen päätarinan kertomiseen. Ydintarinan ulottuvuuksia voi hyödyntää edelleen myös tuotteiden ja palvelujen strategiseen muotoiluun.

Miten me autamme rakentamaan ydintarinoita?

Meidän metodimme ydintarinoiden löytämiseen lähtee tiedon keruusta. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteisiä työpajoja, joissa hyödynnetään sisältöstrategia prosesseista sekä design sprinteistä tuttuja työmalleja. Tavoitteena on kaivaa monipuolista tietoa ja taustaa yrityksen keskeisistä inhimillisistä arvoista, liiketaloudellisista tavoitteista, asiakasprofiileista, asiakkaan matkasta ja ennen kaikkea asiakashyödyistä.

Meillä näistä työvaiheista on rakennettu skaalautuva Löydä ydin™ -malli. Mallia pystytään skaalaamaan erilaisiin yrityskokoihin startupeista pörssiyrityksiin. Sinänsä prosessi on vain väline. Tärkeintä on oivaltaa, mistä lähtökohdista yrityksen tai sen palvelujen tarinaa kannattaa lähteä purkamaan.

Lue työnäytteistämme esimerkkejä miten olemme yhdessä rakentaneet asiakkaidemme kanssa ydintarinoita. Mikä on sinun yrityksesi tai palvelusi tarina? Jaa omasi!

Jaa artikkeli