Työ | SARLIN

Myyntiviestit teollisuuden asiakaskeskeiseen ratkaisumyyntiin

Atomi CoreStory -työpaja | Sisällöntuotanto | Visuaalinen suunnittelu | Myyntipresentaatio

Suomalainen Sarlin on teollisen paineilman, ympäristöystävällisen energiateknologian ja automaation edelläkävijä yli 90 vuoden kokemuksella. Sarlin toimittaa teknologiaratkaisujen lisäksi ylläpidon ja huollon ratkaisuilleen.


Sarlinilla on kokonaisvaltainen ymmärrys miten teollisuusyritykset pystyvät kehittämään toimintaansa varmemmaksi ja energiatehokkaammaksi. Siten Sarlinilla on luonteva potentiaali tarjota kokonaisratkaisuja, jotka mahdollistavat yritysten kestävämmän kehityksen. Siirtyminen tuotemyynnin maailmasta kokonaisratkaisujen tarjoamiseen vaatii myös myynnin viestien ja materiaalien päivityksen.

Case Sarlin: Tavoitevaihe loppuasiakkaan ostopolulla

Ratkaisumyynnissä asiakkaiden kokemat haasteet ovat myyntiviestin kärjessä. Sarlinin automaatio-, paineilma- ja kaasu- ja energiatekniikan kokonaisratkaisuiden myyntitarinan teko aloitettiin käymällä läpi kunkin kokonaisratkaisun kilpailuedut Sarlinin asiantuntijoiden kanssa pidetyissä työpajoissa. Ratkaisujen ja myyntiviestin on pohjauduttava aitoihin asiakkaiden ongelmiin.

Asiakkaiden haasteiden tunnistaminen auttoi löytämään Sarlinin eri ratkaisuiden kilpailuedut, jotka Atomin asiantuntijat tiivistivät osaksi ratkaisujen myyntitarinaa. Jokaiselle ratkaisulle suunniteltiin myös uudistettu myyntiesitys tuoreen ja uudistuneen brändin mukaisesti.

Usein moniulotteisten ratkaisujen selittäminen lyhyessä myyntitilanteessa on itsessään haastavaa. Tällöin visuaalinen kiteyttäminen helpottaa vastaanottajaa ja myyjää piirtäen moniulotteisen kokonaisuuden yhdeksi kuvaksi. Ratkaisujen visualisointiin suunnittelimme ekosysteemikuvan, jolla kokonaisratkaisun osat ja vaikutukset asiakkaan liiketoimintaympäristöön on helppo nähdä yhdellä silmäyksellä. Ekosysteemikuvan avulla on helppo selittää ja ymmärtää kenelle ratkaisu soveltuu, missä teollisuusympäristössä ja verkostossa ratkaisu voidaan toteuttaa ja mitä tuotteita ja palveluita ratkaisu sisältää.

Ekosysteemikuva auttaa B2B-puolen monimutkaisessa myynnissä (complex sale) selittämään Sarlinin tarjoamaa kokonaisratkaisua teollisuuden ekosysteemissä.