Markkinointiviestintätoimisto Atomin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Markkinointiviestintätoimisto Atomi Oy
c/o Dynamo Business Park
Hatanpään valtatie 24
33100 Tampere
Y-tunnus 1109451-6

2. Rekisterinpitäjän edustaja
Petri Halonen
Puh. 040 5830 346

(postiosoite sama kuin 1-kohdassa)

3. Rekisterin nimi
Markkinointiviestintätoimisto Atomin asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito sekä verkkosivuston kautta tulevien yhteydenottopyyntöjen ja uutiskirjetilausten ja niihin reagoimisen mahdollistaminen.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää henkilötietolain sallimin tavoin yhteydenpitoon, asiakassuhteen hoitamiseen sekä Markkinointiviestintätoimisto Atomin markkinoinnin kohdentamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • nimi
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • yritys ja asema
  • yrityksen osoitetiedot
  • IP-osoite

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Atomin asiakastietojärjestelmästä ja yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti Googlen (sähköposti, analytics) palveluja.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Atomin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Tarkastusoikeus
Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Markkinointiviestintätoimisto Atomin asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Markkinointiviestintätoimisto Atomi Oy, c/o Dynamo Business Park,
Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere tai sähköpostitse rekisterinpitäjän edustajalle.

Asiakkaan tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset seikat: etu- ja sukunimi sekä yritys.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Markkinointiviestintätoimisto Atomin asiakkaan on mahdollista täydentää ja korjata hänestä tallennettuja tietoja. Asiakas voi täydentää tietojaan ja päivittää omia yhteystietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti olemalla sähköpostitse yhteydessä rekisterinpitäjän edustajaan. Asiakkaan tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat: etu- ja sukunimi sekä yritys.

12. Kielto-oikeus
Markkinointiviestintätoimisto Atomin asiakkaalla on henkilötietolain 30 § mukaisesti oikeus kieltää Markkinointiviestintätoimisto Atomia käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen: Markkinointiviestintätoimisto Atomi Oy, c/o Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere tai olemalla sähköpostitse yhteydessä rekisterinpitäjän edustajaan.

Asiakkaan tulee esittää kiellon lisäämiseksi tarpeelliset seikat: etu- ja sukunimi sekä yritys.

13. Evästeet
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.