Artikkeli

Onko asiakastarinoilla yhä merkitystä modernissa markkinoinnissa?

B2B-myynti | Onnistumistarina | Asiakastarina | Referenssivideo

Kun puhutaan markkinoinnin sydämestä ja sielusta, asiakastarinat nousevat usein esiin – eikä suotta. Modernissa markkinointiviestinnässä, jossa digitaalinen informaatiotulva on kovempi kuin koskaan, autenttisuuden ja yhteisöllisyyden arvo on noussut kultaakin kalliimmaksi. Onko asiakastarinoilla vielä tilaa tässä hektisessä digitaalisessa maailmassa? Vastaus on paitsi kyllä, myös että niiden merkitys on kasvanut entisestään.

Päivittäin altistumme lukemattomille mainoksille, jotka huutavat tarjouksia ja ominaisuuksia. Harva kuitenkaan pysähtyy miettimään, mikä tekee yrityksestä erityisen, ellei sen tarina kosketa henkilökohtaisesti. Asiakastarinat esimerkiksi referenssivideot tekevät juuri sen – ne tuovat esille kokemuksia, tunteita ja elämyksiä, jotka vaikuttavat kuulijaan ja lukijaan paljon voimakkaammin kuin pelkät tuotetiedot.

Asiakastarina luo aidon yhteyden yritykseen

Yritysten on hyvä ymmärtää, että moderni kuluttaja on tietoinen ja vaativa. Kuluttajat – oli kyse B2C- tai B2B -ostajista – haluavat tuntea yhteyttä yritykseen, ja tässä asiakastarinat ovat verraton työkalu. Ne antavat äänen niille, jotka ovat jo kokeneet tuotteen tai palvelun arvon, ja tämä ääni on vertaisarvostelun aikakaudella kallisarvoinen.

Lisäksi tarinankerronta on ihmisyyden peruspilari. Rakennamme maailmankuvaamme tarinoiden varaan, ja yrityksillä on mahdollisuus tulla osaksi näitä tarinoita. Kun yritys jakaa asiakkaidensa tarinoita, se ei ainoastaan myy tuotettaan – se luo yhteisöä ja rakentaa brändiään osaksi asiakkaidensa identiteettiä.

Asiakastarina muokkaantuu moneen formaattiin

Digitaalinen alusta tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet asiakastarinoiden levittämiseen ja elävöittämiseen. Referenssivideot, blogit, sosiaalisen median kanavat, sähköpostikampanjat – kaikki nämä formaatit ja kanavat antavat asiakastarinoille uuden ulottuvuuden, ja hyvin kerrottu tarina voi levitä nopeasti ja laajalle.

Asiakastarina kunnioittaa sekä asiakkaan että yrityksen ääntä

Asiakastarinan on oltava aito. Kuluttajat haistavat epäaitouden kilometrin päähän, ja mikään ei karkoita potentiaalista asiakasta nopeammin kuin selkeästi keksitty tai liioiteltu tarina. Siksi viestintäosaamisella on tärkeä osuus – on varmistettava, että asiakastarinat ovat paitsi todenmukaisia, myös että ne on kerrottu tavalla, joka kunnioittaa sekä asiakkaan että yrityksen ääntä.

Loppujen lopuksi, moderni markkinointi ei ole pelkästään tuotteiden ja palveluiden myyntiä, vaan tarinoiden kertomista. Hyvin kerrotut asiakastarinat erityisesti referenssivideon muotoon tehtynä herättävät tunteita ja voivat jättää pysyvän vaikutuksen vastaanottajien mieleen ja vaikuttaa päätöksentekoon. Asiakastarinat ovat voimakkaita työkaluja, jotka voivat rakentaa pitkäaikaista brändiuskollisuutta.