Työ | ACTIW

Myyntiä tukeva brändiviesti ja verkkosivusto

Työpajat | Brändäys | Design | Verkkosivusto | Sisällöntuotanto

Actiw tuottaa automatisoituja lastauslaitteita, -ratkaisuja ja -palveluita, joilla parannetaan teollisen lastaamisen tuottavuutta ja turvallisuutta.


Uuden johdon ja uudistuneen johtoryhmän tavoitteena oli kasvun tueksi päivittää yrityksen ilme, viestit ja verkkosivusto vastaamaan uutta strategiaa ja tahtotilaa.

Uuden toimitusjohtajan mukaan Actiwin verkkosivusto ja myyntiviestit ja materiaalit eivät enää vastanneet yrityksen silloista tilannetta. Actiw valitsi tarjouskilpailussa Atomin kumppaniksi uudistamaan yrityksen brändin.

Case Actiw: Tavoitevaihe loppuasiakkaan ostopolulla

Actiwin uusi arvolupaus on yhdessä rakennettu. Näin myynnillä on uudenlainen, strategisia tavoitteita tukeva päätarina, josta yrityksen työntekijät tunnistavat itsensä. Sama tarina toistuu myös myyntiviesteissä eri kanavissa.

Sivuston pääviestit ja arvolupaus tarinallistettiin yhteisissä työpajoissa Atomi CoreStory -palvelun avulla. Työpajoissa oli mukana yrityksen johtoryhmä sekä myyjiä.

Tavoitteena oli kaivaa esiin tärkeimmät asiakkaille tuotetut arvot. Työpajojen ja määriteltyjen asiakasarvojen pohjalta Atomin asiantuntijat muotoilivat ja tiivistivät yrityksen sekä palveluiden arvolupauksen. Myös sivuston tekstisisältö kirjoitettiin arvopohjaisesti.

Yrityksen visuaalinen ilme säilyi pitkälti entisellään. Olemassaolevalle tunnukselle tarkentui uusi merkitys. Actiw ratkaisee, optimoi ja automatisoi asiakkaan sisälogistisia haasteita – Solve. Optimize. Automate. 

”Kun tehdään yhdessä, niin saadaan aina asioista parhaat puolet esiin.” (jaettu Atomille LinkedInissä)

Tomi Korhonen, Managing Director, ACTIW Intralogistics