Työ | OUMAN

Uudet arvoviestit kansainväliseen kasvumarkkinointiin

Työpajat | Strategiset myyntiviestit | 3D-animoinnit

Ouman on Pohjoismaiden suurin LVI-säätimien valmistaja, joka valmistaa 1,4 miljoonaa tuotetta vuosittain. Yritys on kasvanut suomalaisesta ohjainvalmistajasta kansainväliseksi rakennusautomaation asiantuntijaksi. LVI-ohjaimet ja niihin liittyvät etäteknologiat ja pilvipalvelut mahdollistavat rakennusten energiatehokkuuden parantamisen.


Uusille markkina-alueille rantautuva Ouman halusi määritellä ja kohdentaa pääviestinsä uudelleen kansainvälisille markkinoille. Mitkä ovat ne kilpailukyvyn kannalta merkittävimmät tekijät ja määreet, jotka puhuttelevat tavoiteltuja kohderyhmiä? Millaisella konseptilla Oumanista viestitään uusille markkinoille?

Case Ouman: Tavoitevaihe loppuasiakkaan ostopolulla

Uutta myyntitarinaa käytetään parhaillaan kansainvälisen myynnin tukena. Myyntiä tukevan myyntitarinan menestys riippuu organisaation sitoutumisesta uuteen tarinaan, minkä vuoksi koko johtoryhmä oli mukana myyntitarinan kehityksessä alusta alkaen.

Oumanin keskeiset kohderyhmät jalostettiin osana Atomin kanssa tehtyä työtä. Tämä perustui tuoreeseen markkinatutkimukseen, jossa analysoitiin Oumanin kilpailu- ja markkinatilanne suhteessa sen pääkilpailijoihin.

Tärkeä tekijä työn takana oli myös suuri megatrendi: kestävä kehitys. Rakennusten energiankulutuksen säätelyä ja automatisointi mahdollistaa fossiilivapaat rakennukset tulevaisuudessa.

Atomi auttoi Oumania terävöittämään kilpailuetuaan kansainvälisille markkinoille.

Oumanin tarjontaa konkretisoi Atomin animoima 3D-video, joka esittää Oumanin tuotteet osana rakennuksen ekosysteemiä. Videota voidaan luonnollisesti hyödyntää myös muissa kanavissa.

“Ouman jatkaa kasvuaan ja liikevaihto kasvoi 16,3 prosenttia vuonna 2021 kolmen vuoden negatiivisen kasvun jälkeen.”