Artikkeli

Miten asiakkaiden onnistumistarinat auttavat monimutkaista B2B-myyntiä?

B2B-myynti | Onnistumistarina | Asiakastarina | Referenssivideo

Asiakastarinat ovat yhä kiistattoman hyödyllisiä myynnin työkaluja monimutkaisessa B2B-myyntiprosessissa, jossa tuotteet tai palvelut ovat teknisiä tai liittyvät monimutkaisiin ratkaisuihin. Monimutkainen B2B-myynti tarkoittaa myyntiprosessia, johon liittyy useita päätöksentekijöitä, pitkiä aikajänteitä, korkeita riskejä ja suuria investointeja.

Suurin osa potentiaalisten asiakkaiden ostoprossessista tehdään ilman myynnin tapaamista, vain noin 17 % ostajista tapaa myyntiedustajia ostoprosessin aikana. Yrityksille on siis elintärkeää olla tärkeimmät onnistumistarinansa verkkosivuillaan tarjoamassa potentiaalisille ostajille vertaistukea. Jokainen meistä lukee ja kuulee mieluummin aitojen ihmisten arvioita ostettavasta tuotteesta kuin yrityksen omia mainoslauseita.

Onnistumistarinat selittävät monimutkaisen ymmärrettäväksi 

Monimutkaiset B2B-ratkaisut saattavat olla vaikeasti ymmärrettäviä. Asiakastarinat ja referenssivideot voivat toimia esimerkkeinä siitä, miten ratkaisua on käytetty käytännössä ja miten se on auttanut toista yritystä ratkaisemaan samanlaisia haasteita. Tarinat voivat tehdä abstraktista teknologiasta tai palvelusta konkreettisen ja helpommin ymmärrettävän.

Onnistumistarinat osoittavat luottamusta

Asiakastarinat toimivat sosiaalisena todisteena siitä, että yrityksesi ratkaisu on luotettava ja toimiva. Ne vahvistavat yrityksesi mainetta ja auttavat potentiaalisia asiakkaita luottamaan siihen, että ratkaisu voi toimia heidänkin yrityksessään.

Onnistumistarinat kertovat todellisesta ongelmanratkaisusta

Asiakastarinat vaikuttavimmillaan referenssivideon muodossa voivat kuvata, miten asiakas kohtasi tietyn liiketoiminnallisen ongelman ja kuinka yrityksesi ratkaisu auttoi heitä voittamaan sen. Tämä voi auttaa potentiaalisia asiakkaita näkemään, miten he voivat soveltaa samaa ratkaisua omassa tilanteessaan.

Onnistumistarinat kertovat emotionaalisesta ja henkilökohtaisesta kokemuksesta

Monimutkaisissa B2B-kaupoissa päätöksiä tekevillä henkilöillä on usein paljon pelissä. Asiakastarinat voivat sisältää henkilökohtaisia näkökulmia siitä, miten päätökset vaikuttavat yksilöihin organisaatiossa. Tämä voi auttaa luomaan tunnesidettä ja saamaan heidät näkemään, että ratkaisusi on heidän edukseen.

Onnistumistarinat kertovat asiantuntemuksesta

Asiakastarinat ja referenssivideot voivat osoittaa, että yritykselläsi on syvällistä asiantuntemusta ja kokemusta tietyllä alueella. Tämä voi olla erityisen tärkeää monimutkaisten ratkaisujen myynnissä, kun asiakkaat tarvitsevat kumppanin, jolla on vankka tekninen osaaminen.

Onnistumistarinat erottavat kilpailijoista

Asiakastarinat voivat auttaa erottumaan kilpailijoista tarjoamalla todisteita siitä, että yrityksesi tuote tai palvelu voi tuottaa todellisia tuloksia. Tämä voi olla erityisen tärkeää, kun kilpailu on kovaa monimutkaisissa B2B-kaupoissa.

Onnistumistarinat tukevat päätöksentekoprosessia

Monimutkaisissa B2B-kaupoissa päätöksentekoprosessi voi olla pitkä ja monivaiheinen. Asiakastarinat voivat tarjota myyntitiimille työkaluja ja resursseja tukemaan asiakkaita eri vaiheissa, auttaen heitä tekemään päätöksiä ja vakuuttumaan ratkaisustasi. Ne auttavat vakuuttamaan eri sidosryhmiä, jotka ovat mukana ostopäätöksessä sekä vastaavat mahdollisiin kysymyksiin tai huolenaiheisiin, joita potentiaalisilla asiakkailla voi olla.

B2B onnistumistarinat erityisesti referenssivideon muodossa ovat edelleen yksi erinomaisimmista työkaluista monimutkaisessa B2B-myyntiprosessissa, koska ne auttavat selittämään, luomaan luottamusta, ratkaisemaan ongelmia ja osoittamaan ratkaisun arvon käytännössä. Edelleen onnistumistarinat rakentavat luottamusta ja uskollisuutta myös nykyisiin asiakkaisiin, jotka voivat toimia suosittelijoina ja viestinviejinä yrityksen tuotteelle tai palvelulle. Ne myös vahvistavat olemassaolevien asiakkaiden alkuperäistä ostopäätöstä ja auttavat heitä hyödyntämään yrityksen tarjoamaa ratkaisua paremmin.