Artikkeli

Miten hyödyntää asiakastarinoita B2B-myynnin asiakashankinnassa?

B2B-myynti | Onnistumistarina | Asiakastarina | Referenssivideo

Asiakastarinat ovat tehokkaita sisältöjä hyödynnettäväksi yritysten liidien hankinnassa, koska ne vakuuttavat potentiaalisia asiakkaita yrityksen tarjoaman ratkaisun arvosta. Asiakastarinat auttavat rakentamaan myös luottamusta ja uskottavuutta yritystä kohtaan. Kerromme alla miten asiakastarinoita kannattaa hyödyntää osana yrityksesi asiakashankintaa.

Kohdenna asiakastarinat oikein

Määritä kohdeyleisö, joka todennäköisesti hyötyy eniten yrityksesi asiakastarinoista. Kohdeyleisö voi olla tietty toimiala tai tietyntyyppiset yritykset, joilla voi olla ongelmia ja haasteita, joita juuri sinun yrityksesi ratkaisee.

Luo houkuttelevia sisältöjä

Luo houkuttelevia ja hyvin kirjoitettuja asiakastarinoita tai referenssivideoita, jotka kertovat selkeästi, miten asiakkaasi ovat saaneet hyötyä ratkaisuistasi. Tarinoiden tulisi keskittyä asiakkaan kohtaamiin ongelmiin, yrityksesi tarjoamiin ratkaisuihin ja ratkaisuilla saavutettuihin tuloksiin.

Jos haluat asiakastarinastasi vielä tehokkaamman onnistumistarinan, asiakas on hyvä saada mukaan asiakastarinan keskiöön kertomaan yrityksesi ratkaisun vaikutuksesta asiakkaan omaan liiketoimintaansa. Referenssivideo on onnistumistarinan vaikuttavin sisältömuoto. Autamme Atomissa tekemään asiakastarinoista onnistumistarinoita – lue miten.

Tee asiakastarinoille verkkosivu tai laskeutumissivu

Luo omia laskeutumissivuja (landing pages), jotka esittelevät asiakastarinoita ja tarjoavat lisätietoja. Näiden sivujen kautta voit kerätä yhteystietoja kiinnostuneilta liideiltä vastineeksi arvokkaasta sisällöstä.

Optimoi verkkolomakkeet

Laskeutumissivuillasi käytettävät lomakkeet, joilla kerätään kävijöiden yhteystietoja, tulisi olla lyhyitä ja helppoja täyttää. Pyydä aluksi vain olennaisimmat tiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite.

Tarjoa lisäarvoa ladattavilla materiaaleilla

Voit tarjota asiakastarinoiden lisäksi jotain muuta arvokasta, kuten e-kirjan, oppaan tai ilmaisen webinaarin, jotta kävijät innostuvat jättämään yhteystietonsa.

Käytä tehokasta kutsua toimintaan

Laskeutumissivuillasi ja muissa sisällöissäsi käytä selkeää ja houkuttelevaa kutsua toimintaan (Call-to-Action, CTA), joka kannustaa kävijöitä antamaan yhteystietonsa saadakseen lisätietoja.

Jaa asiakastarinoita sosiaalisessa mediassa

Jaa asiakastarinoita sosiaalisen median kanavissasi ja tarvittaessa käytä maksettua mainontaa tavoittaaksesi laajemman yleisön. Referenssivideosta kannattaa tehdä lyhyitä teaser-videoita some-markkinointiin. Käytä tarkkaan kohdennettuja mainoksia, jotka osuvat juuri oikeanlaiseen kohdeyleisöön.

Seuraa ja optimoi

Seuraa tarkasti kampanjoidesi tuloksia ja testaa erilaisia lähestymistapoja ja sisältöjä. Analysoi, mikä toimii parhaiten ja optimoi kampanjoitasi jatkuvasti. Älä unohda lähettää lisätietoa liideille, jotka ovat jättäneet yhteystietonsa verkkosivulla tai laskeutumissivulla.

Esittele asiakastarinoita messuilla ja tapahtumissa

Voit esitellä asiakastarinoita ja referenssivideoita ja samalla tarjota ratkaisujasi ja arvokasta tietoa messuilla, muissa tapahtumissa ja webinaareissa. Asiakastarinat potentiaalisen asiakkaan toimialalta todistavat yrityksesi osaamista tältä toimialalta.

Hyödynnä myyntikohtaamisissa

Yhdistä myynti- ja markkinointitiimisi yhteiseen ponnistukseen. Markkinointi voi tuottaa houkuttelevia sisältöjä, ja myynti voi hyödyntää niitä osana myyntikohtaamisia ja myyntimateriaaleja liidien hankinnassa ja seurannassa.

Yhdistämällä houkuttelevat asiakastarinat liidien hankintatoimenpiteisiin voit luoda tehokkaan tavan saada uusia potentiaalisia asiakkaita ja rakentaa suhteita heihin. Jatkuvalla seurannalla sekä erilaisia sisältöjä testaten ja tuloksia arvioiden voit kehittää asiakastarinoiden hyödyntämistä asiakashankinnassa entistä paremmaksi.