Asiakascase

Arvolupaus ja pääviestit B2B-asiantuntijayritykselle

Lähtötilanne

Mikä oli tilaajan tavoite?

Vipetecin asiantuntijapalvelut ja ratkaisut ovat jo yli 20 vuoden ajan parantaneet teollisten tuotantoprosessien hallintaa. Prosessinohjausta optimoimalla yritysten on mahdollista kasvattaa ja kehittää tuotantoaan.

Vipetecin asiakkaina on pääosin suuria suomalaisia metsäteollisuuden yrityksiä, mutta teollisen prosessin optimoinnin mahdollisuuksista voi hyötyä moni muukin prosessiteollisuuden toimija. Vipetecin tavoitteena onkin kasvattaa näkyvyyttään myös uusille toimialoille. Siksi Vipetecin verkkosivusto ja niiden sisältö kaipasi terävöitystä.

Ratkaisu

Monimutkaisesta yksinkertaista

Vipetecin arvolupaus ja pääviestit tarinallistettiin työpajoissa Atomi CoreStory -palvelun avulla. Työpajoissa oli mukana yrityksen johtoryhmä. Tavoitteena oli kaivaa esiin tärkeimmät asiakkaille tuotetut arvot. Työpajojen ja määriteltyjen asiakasarvojen pohjalta Atomin asiantuntijat muotoilivat ja tiivistivät yrityksen sekä palveluiden arvolupaukset.

Uuden verkkosivuston toteutuksessa otettiin huomioon eri kohderyhmät. Sivuston tekstisisältö kirjoitettiin arvopohjaisesti uudelleen. Sisällöntuotannon ohjenuorana oli myös saada avattua monimutkaiset asiantuntijapalvelut helpommin lähestyttävään ja kaikille ymmärrettävään muotoon.

Uusi arvolupaus on yhdessä Vipetecin asiantuntijoiden kanssa rakennettu. Näin myynnillä on uudenlainen, strategisia tavoitteita tukeva päätarina, josta yrityksen työntekijät tunnistavat itsensä. Sama tarina toistuu myös myyntiviesteissä eri kanavissa ja asiakkaiden kohtaamisissa.

Lisäarvo

Mitä palvelumme tuotti?

Arvolupaus

Yrityksen asiakkailleen tuottama arvo esiin.

Arvo näkyväksi

Arvojen mukaiset, asiakaslähtöiset sisällöt ja kohderyhmiä puhutteleva visuaalinen maailma verkkoon.

Vakuuttavuus

Myynnille uudenlainen, strategisia tavoitteita tukeva päätarina.

Suunnittelimme yrityksen verkkosivuston käyttöliittymän ja rakensimme sivuston WordPress -julkaisujärjestelmän päälle.

Verkkosivustolle rakennettu tarina ja ilme saa luontevan jatkon myös muissa materiaaleissa, kuten myyntipresentaatiossa.

Palvelut

Palvelumme työn takana:
Atomi CoreStory -työpaja / sisällöntuotanto / käyttöliittymäsuunnittelu / verkkosivusto