Asiakascase

Sijoittajaviestintää uusiutuvan energian teknologiasta

Lähtötilanne

Mikä oli tilaajan tavoite?

Carbofex Oy on biohiilituottaja sekä ainutlaatuisen pyrolyysiteknologian innovaattori. Teknologia perustuu yrityksen omaan kehitystyöhön ja on suojattu. Carbofex teknologian avulla on mahdollista tuottaa uusiutuvaa energiaa ja laskea ilmakehän hiilipitoisuutta.

Uudesta teknologiasta pitää kertoa kiinnostuneille ymmärrettävästi. Teknologian ominaisuuksien lisäksi kiteyttämistä vaativat myös mahdollisuudet, joita innovaatioon investoimalla voi saavuttaa. Tiukentuneet ilmastotavoitteet ja vaatimukset kiertotalouden lisäämisestä tarvitsevat Carbofexin teknologiaa. Potentiaalisia sijoittajia ja teknologian hyödyntäjiä löytyykin jo maailmanlaajuisesti.

Ratkaisu

Viestinnällä arvo näkyväksi

Pelkkä teknologian ja asiantuntijuuden esittely ei aina riitä. Sijoittajaviestinnässä tärkeintä on tuoda esille miten uusi teknologia luo arvoa ja mahdollisuuksia sidosryhmilleen. Carbofexin tapauksessa arvon luonti perustuu hiilidioksidinegatiiviseen tuotantoon sekä ilman, veden ja maaperän puhdistamiseen, jotka jo itsessään ovat tärkeitä ympäristövastuullisia tekoja. Tähän on hyvä luoda päälle myös kestävää liiketoimintaa.

ATOMI Design™ -julkaisujen ja presentaatioiden sisältörakenteet ja viestinnällinen taso rakennetaan aina tavoiteltujen kohderyhmien näkökulmasta. Sijoittajille ja teknologiasta kiinnostuneille on nyt paketissa rautaisannos Carbofex-mausteista ydintarinaa ja visuaalisia herkkuja.

Lisäarvo

Mitä palvelumme tuotti?

Sijoittajamielikuvan vahvistaminen

Vahvistimme yrityksen ja teknologian mielikuvia.

Arvon kiteyttäminen

Muotoilimme prosessi- ja teknologiahyödyt sekä asiakasarvon.

Työkalut viestintään

Suunnittelimme ja toteutimme materiaalit sijoittaviestintään.

Esimerkkejä Carbofex brändin viestintämateriaaleista sijoittajaviestintään.

Esimerkkejä brändin tekstiin ja korostetun yksinkertaiseen muotokieleen luottavasta visuaalisesta ilmeestä.

Palvelut

Palvelumme työn takana:
viestintäkonsepti / sisällöntuotanto / kuvatuotanto / presentaatio / julkaiseminen