Asiakastyö

Visuaalinen tarina kestävään markkinointiin

ASIAKASTYÖ | Konecranes

Konecranesin teollisuusnosturit  avaavat läpinäkyvästi hiilikädenjälkeä kasvattavat toimet ja valinnat tuotteiden koko elinkaarelta.

Kestävät valinnat eivät ole pelkkiä ilmastotekoja. Konecranes on strategiansa mukaisesti onnistunut pidentämään ja tehostamaan laitteidensa elinkaarta. Näillä valinnoilla konkreettisesti saadaan sekä oma että loppuasiakkaiden hiilikädenjälki suuremmaksi. Ja oma hiilijalanjälki pienemmäksi.

Hiilikädenjäljellä tarkoitetaan positiivisia ympäristövaikutuksia, joita tuotteet tai palvelut tuovat edelleen asiakkaille ja asiakkaiden asiakkaille. Täten kestävillä valinnoilla tuotetaan konkreettisia hyötyjä loppuasiakkaiden liiketoimintaan.

Teollisuusnosturien oma markkinointitiimi aloitti yhteistyössä tuoteasiantuntijoiden kanssa syvällisen tiivistämisen tuotteiden elinkaaren eri vaiheista kestävän kehityksen näkökulmasta. Haasteena oli moniulotteisen teollisen prosessin kertominen ja visualisoiminen edelleen tiiviiksi ja näyttäväksi tarinaksi.

”Oli hienoa nähdä miten saimme luotua tiiviiksi paketiksi sen miten kestävä kehitys näkyy yrityksemme tekemisessä – nosturien suunnittelussa, raaka-aineiden valinnoissa ja tuotannossa – lopputuotteissa sekä asiakkaan päässä nosturin käytössä ja huollossa.

Laura Tamminen
Teollisuusnosturit markkinointi, Konecranes.

Työvaiheet

Monimutkaisesta yksinkertaista

Ydin


Eri nosturituotteiden elinkaaren vaiheiden ilmastovaikutusten tiivistäminen yhdeksi tiiviiksi tarinaksi ei ole yksinkertaista. Videon tarinaa rakennettiin yhdessä niin, että jokainen elinkaaren vaihe muodosti oman pienen tarinansa. Tällöin melko pitkäkin video pysyy mielenkiintoisena.


Design


Konecranes-teollisuusnostureiden elinkaaren esittämiseksi visualisoitiin oma, kiertotaloudesta muistuttava silmukkavisualisointi. Visualisoinnissa nostettiin kaikki elinkaaren stepit esille.


Vaikutus


Konecranesin teollisuusnostureilla on nyt kestävän kehityksen kattotarina ja visualisointi, jota voidaan hyödyntää sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Yritysten kestävillä ratkaisuilla tulee lähitulevaisuudessa olemaan entistä suurempi rooli – muutoinkin kuin strategisina tavoitteina.


Kolmiulotteinen elinkaarivisualisointi tiivistää tarinan seitsemään kokonaisuuteen. Yksittäisen tuotteen elinkaaren vaiheita voidaan jatkossa visualisoida erilaisissa markkinointi- ja viestintämateriaaleissa.

Esimerkkejä brändin tekstiin ja korostetun yksinkertaiseen muotokieleen luottavasta visuaalisesta ilmeestä.

Katso miten kestävä kehitys näkyy Konecranes teollisuusnosturien koko elinkaarella.

Avainsanat

kestävä markkinointi / videomarkkinointi / ydintarina