Asiakascase

Tietoa asiakaskokemuksen kehittämiseen

Muutostilanne

Mikä oli tilaajan haaste?

Viestinnästä ja markkinoinnista on mahdollista saada paljonkin numeerista dataa. Mutta mitä piilee tykkäysten ja jakojen takana? Saavatko viestimme aikaan haluttua vaikutusta? Ja ennen kaikkea – millaiseksi asiakaskokemus muodostuu.

Parhaimmillaan viestintä ja markkinointi palvelee asiakkaita heidän haasteissaan ja ongelmissaan. Onko digitaalisissa asiakaskohtaamisissa olevat sisältömme oikeanlaisia? Ja johtaako sisältömme asiakkaitamme haluamaamme suuntaan?

Ratkaisu

Asiakkaiden kohtaamispisteet testiin

Syvällistä vaikutustietoa etsiessämme jalkautuminen suoraan asiakkaiden ja sidosryhmien maailmaan avaa uudenlaisia vuorovaikutusten mahdollisuuksia. Ja osallistaa tärkeimmät kohderyhmät yhteiseen kehittämiseen.

Järjestimme asiakkaamme sidosryhmille ”Vaikuta viestintäämme” -kierroksen. Ennakkoluuloton S-Pirkanmaa halusi osallistaa omia asiakkaitaan, asiakasomistajia ja sidosryhmiä kehittämään yhdessä omaa viestintäänsä. Perinteisillä asiakaskyselyillä ei saavuteta aina tavoiteltuja ryhmiä. Ja myös oleellisia jatkokysymyksiä ei pelkällä online kyselyllä pysty toteuttamaan.

Vaikuta viestintään -kierros oli ATOMI Test Lab palvelutoteutus. ATOMI Test Lab on osallistava palvelumme tiedon keruuseen, mittaamiseen ja analysointiin. Testaamme asiakaspolkujen toimivuutta, keräämme tietoa sidosryhmiltä ja mittaamme asiakaskokemuksen onnistumista.

Lisäarvo

Mitä palvelumme tuotti?

Asiakasymmärrys

Palautetta oikeilta ihmisiltä asiakaskohderyhmien taustalta.

Vaikuttavuus

Viestinnän vastaanottajat  ja sidosryhmät osallistettiin kehitystyöhön.

Tieto

Analyysi tärkeimmistä kehityskohteista ja mittaustuloksista.

“Upea kokonaisuus. Hyvin valitut sisällöt. Vastaavanlaisia kierroksia tulisi järjestää lisää.”

Atomi Test Lab

”Oli todella mielenkiintoista perehtyä ajan kanssa näihin sisältöihin. Tuli paljon uutta tietoakin. Kiinnostava, uusi tapa! Se oli parasta. Osallistun usein nettikyselyihin, mutta niissä harvemmin keskittyy tai pystyy uppoutumaan oikeasti.”

– Kommentti kierrokselle osallistujalta.

Palvelut

Palvelumme työn takana:
strateginen suunnittelu ja kehittäminen / sisällöntuotanto / ketterä ja monikanavainen viestintä / asiakaskokemuksen mittaaminen