Asiakascase

Osallistava henkilöstö­viestinnän konsepti  TampereTalk

Lähtötilanne

Mikä oli tilaajan tavoite?

Tampereen kaupungin strategia- ja kehittämisyksikkö auttaa kaupunkia kehittymään organisaationa sekä palvelemaan paremmin meitä. Sinua ja minua – meitä kaupunkilaisia.

Tampereen kaupunki on strategisesti sitoutunut varmistamaan asukkaidensa palveluiden sujuvuuden sekä vahvistamaan henkilöstönsä työn merkityksellisyyttä. Kiihtyvästi muuttuvassa maailmassa julkisilta palveluilta odotetaan yhä parempaa toimivuutta ja saavutettavuutta.

Tämän ajan muutosilmiöt riepottelevat julkista sektoria samalla tavalla kuin yksityistä. Kaupungin työntekijöiden täytyy olla tietoisia uusista aikamme ilmiöistä. Mutta miten osallistaa henkilöstö uudella ja mielenkiintoisella tavalla ottamaan koppia näistä tulevaisuuttamme muokkaavista muutosilmiöistä?

Ratkaisu

TampereTalk-viestintäkonsepti henkilöstölle

Suunnittelimme yhdessä Tampereen kaupungin strategia- ja kehittämisyksikön kanssa TampereTalk -konseptia, joka on uudenlainen malli osallistaa henkilöstöä tämän ajan muutosilmöihin. TampereTalk on koko Tampereen kaupungin henkilöstölle avoin tapahtumafoorumi, jossa käsitellään teemakohtaisesti arkeamme ohjaavia muutosilmiöitä. Tapahtumissa tuodaan esille inspiroivia esimerkkejä kaupungin yksiköistä ja herätetään keskustelua teemoista.

Kehitystyön taustalle keräsimme tärkeimmiltä sidosryhmiltä tietoa ATOMI TestLab™ -kyselyllä. Konseptoimme viestinnän sisällön ja ilmeen, jotta uudenlaista tapaa tehdä henkilöstöviestintää olisi helpompi markkinoida ja viestiä sisäisesti.

Lisäarvo

Mitä palvelumme tuotti?

Osallistaminen

Sisäiset sidosryhmät osallistettiin konseptin kehitystyöhön.

Konseptointi

Henkilöstöviestinnän malli on nyt helposti markkinoitavissa ja viestittävissä sisäisesti.

Kiteytys

Konsepti on visuaalisesti ja tarinallisesti kiteytetty uudistuneeseen Tampereen kaupungin brändiin.

Toteuttamamme introvideo ensimmäiseen TampereTalk -teemapäivään osallisuudesta ja vaikuttamisesta.

"Ketterää ja ystävällistä asiakaspalvelua – hieno asennoituminen palautteeseen ja asiakkaan välillä suvereeneihin ja ei-niin-järkeviinkin pyyntöihin ja toivottuihin muutoksiin."

— Heidi Ilvonen, Tampereen kaupunki, konsernihallinto

Palvelut

Palvelumme työn takana:
viestintäkonsepti / sisällöntuotanto / visuaalinen ilme / videotuotanto