Asiakascase

Tuotevideo teollisuuden kunnossapitojärjestelmästä

Muutostilanne

Mikä oli tilaajan tavoite?

Pinja on teollisuuden uudistamisen ja digitalisaation asiantuntijakonserni. Pinjan Novi -järjestelmä on ennakoivan kunnossapidon perustana toimiva älykäs ja mobiili kunnossapitojärjestelmä.

Markkinoinnin putkesta pitää tänä päivänä löytyä tuotevideo. Videotuotanto vaatii kuitenkin nyt korona-aikana kuvaamiseen liittyvien haasteiden ratkomista. Tärkeintä on kuitenkin onnistua tärkeimmässä – videon pitää puhutella potentiaalisia kunnossapidon asiakkaita.

Ratkaisu

Kunnossapitojärjestelmän arvo eri käyttäjäryhmille esille

Lähdimme yhdessä Pinjan markkinointi- ja tuotejohdon kanssa purkamaan osiin miten Novi-järjestelmä konkreettisesti helpottaa ja muuttaa järjestelmän eri käyttäjien työarkea. Tästä helpottamisesta syntyy erilaista arvoa erilaisille käyttäjille.

Löytyneestä arvosta uusi video kertoo järjestelmän eri käyttäjäpersoonien välityksellä.

Korona-aika ei mahdollista tällä hetkellä kuvauksia asiakkaiden arjessa, joten kuvamateriaali hankittiin videokuvapankeista. Näihin raakamateriaaleihin yhdistettiin ja animoitiin Novi käyttöjärjestelmän näkymiä ja käyttökokemusta. Näin herätettiin eloon Novi-järjestelmän käyttö eri käyttötilanteissa.

Lisäarvo

Mitä palvelumme tuotti?

Kiteytys

Palvelun arvot ja hyödyt tiivistettiin myynnilliseksi tarinaksi.

Ongelmanratkaisu

Videotuotannon toteuttaminen pandemian aikana.

Tietoisuus

Myyntiputken alkupäässä on nyt näyttävää ja brändiä tukevaa videosisältöä.

Novi by Pinja mobiilikäyttö

Tuotevideon ydintarina keskittyy eri käyttäjäryhmille tuotetun arvon ympärille.

"Suurkiitokset Atomin tiimille upeasta videosta ja sujuvasta yhteistyöstä! 🙌"

— Pinja Group, Linkedinissä

Palvelut

Palvelumme työn takana:
ydintarina / sisällöntuotanto / animointi / editointi