Kipuillaanko sinunkin yrityksessäsi tällä hetkellä digitaalisten kanavien sisältöjen kanssa? Sisällön merkitys asiakkaiden houkuttelijana on useimmiten ymmärretty, mutta käytännön tasolla voi olla vaikeaa löytää punaista lankaa kokonaisuuden hahmottamiseen. Näihin haasteisiin auttaa konkreettinen suunnitelma sisältöjen roolista ja tehtävistä. Sisältöstrategiatyö voi olla kaipaamasi työkalu sisällön tuottamisen järkeistämiseen ja organisointiin.

Asiakkaiden kohtaamisessa verkossa voi olla monenlaisia haasteita. Millaisia tarinoita verkkosivuillamme pitäisi kertoa? Kuka niitä tuottaa? Miten ohjaamme ja saamme potentiaalisia asiakkaita käymään sivuillamme? Mistä asioista asiakkaamme ovat oikeasti kiinnostuneita? Missä kaikissa kanavissa meidän pitäisi olla läsnä? Millaista sisältöpolttoainetta hienolle uudelle automaatiojärjestelmälle pitäisi tankata?

Sisältöstrategia on konkreettinen verkkoviestinnän työkalu yrityksen liiketaloudellisten strategisten tavoitteiden ja asiakkaiden omien toiveiden yhdistämiseksi.

8 suurinta hyötyä, mitä sisältöstrategia tuo verkkoviestintääsi

  1. Sisältöstrategia auttaa ajattelemaan asiakaslähtöisesti. Tärkein hyöty strategian tekemisestä on yleisen ajattelumallin muuttuminen yrityksen sisällä. Sisältö pitää rakentaa asiakkaiden haasteisiin vastaavaksi, ja sisällön täytyy ansaita asiakkaiden huomionarvo. Pelkät tuotespeksit tai asiakaslupaukset verkkosivulla eivät enää riitä.
  2. Sisältöstrategia yhdistää myynnin ja markkinoinnin tavoitteet. Kun sisältö muuttuu oikeasti asiakkaiden haasteisiin vastaavaksi, myös myynti pystyy hyödyntämään omaa verkkosisältöä paremmin. Ilman myynnin tietämyksen mukaan ottamista strategiatyöhön asiakkaan kipupisteiden selvittämisessä, sisältöstrategiaa ei pystytä tekemään.
  3. Sisältöstrategia kehittää hakukoneoptimointia. Miettimällä asiakkaiden oikeita haasteita tulet väistämättä miettineeksi myös asiakkaiden käyttämiä avainsanoja. Mitä asiakkaasi oikeasti etsii verkosta? Tuotteesi nimeä, vai ratkaisua ongelmaansa.
  4. Sisältöstrategia auttaa parantamaan tärkeimpien asiakkaiden eksymistä kanaviisi. Mikäli pystyt oikeasti tarjoamaan asiakkaiden haasteisiin ratkaisuja verkkosivuilla, on todennäköistä, että nämä asiakkaat palaavat sisältöjesi pariin uudestaan.
  5. Sisältöstrategia synnyttää mitattavia polkuja ja pisteitä. Sisältöjen tärkein tehtävä on saada aikaan lisää asiakaskohtaamisia, myyntiä ja yhteydenottoja. Näitä kohtaamisia mittaamalla saadaan rehellistä tietoa sisällöntuotantoon käytetyn investoinnin kannattavuudesta.
  6. Sisältöstrategia ohjaa sisällöntuotannon tekemistä. Teet sisältöjä oman organisaatiosi sisällä tai kumppanin kanssa, niin ilman suunnitelmallisuutta sisällöntuotanto sirpaloituu helposti yksittäisiin toimenpiteisiin. Sisältöstrategiaan kannattaa liittää sisältökalenteri, jolla sisältöjen tekemistä seurataan ja ohjataan.
  7. Sisältöstrategia parantaa tapaa puhua asiakkaille. Mittaamalla sisältöjen kulutusta syntyy parempi käsitys mistä asioista asiakkaasi ovat oikeasti kiinnostuneita. Näistä tuloksista on apua tuotekehitykselle ja myynnille asiakasymmärryksen parantuessa.
  8. Sisältöstrategia auttaa hyödyntämään jo olemassaolevia sisältöjä. Yrityksillä todennäköisimmin on usein myynnin käytössä erilaisia materiaaleja, joita ei aikaisemmin ole ajateltu edes julkisesti jaettavana asiakkaita hyödyttävänä sisältönä. Nämä sisällöt on kaivettava esiin.
Tekme Atomi

Teimme monialayritys Tekmelle sisältöstrategian omaan sisällöntuottamiseen. Verkkosivusto taustoittaa ja ohjaa nyt eri palvelujen ääreen tehokkaammin.

Sisältöstrategia ohjaa palvelevan sisällön tuottamiseen

Yleisimmin sisällöllisiä haasteita on ratkottu erilaisilla yksittäisillä kanavakohtaisilla suunnitelmilla. Sisältöstrategia eroaa kuitenkin henkisesti menneen maailman viestintäsuunnitelmista keskittymällä asiakkaan ja asiakaskokemuksen ympärille, ei muotoillen yrityksen omia tavoitteita.

Myös mainonnalla on edelleen oma tehtävänsä tietoisuuden herättäjänä ohjaamassa omien sisältöjen pariin, mutta postmainonnan aikakaudella kiinnostuneita ostajia pitää ensisijaisesti palvella sisällöllä, jolla on oikeasti merkitystä asiakkaiden haasteiden helpottajana. Verkon sisältöjen mainosmaisuus ei myöskään miellytä verkkovierailijoita.

Kilpailijasi on jo todennäköisesti löytänyt sisältömarkkinoinnin opit, ja kilpailu verkossa asiakkaiden huomiosta ratkeaa laadukkaimpien sisältöjen tuottajien kesken. Voittajia kisassa ovatkin ne, jotka pystyvät tarjoamaan oikeasti kiinnostavia ja liikuttavia sisältöjä ja tarinoita.

Hyvä sisältö rakentaa mielikuvaa yrityksen kyvystä ymmärtää asiakkaitaan ja heidän huoliaan.

Omalla tiimillä pystytään nyt toteuttamaan sisältöä ja viestintää tavoitteiden mukaisesti.

Jaa artikkeli