Sisältöstrategia

Sisältöstrategia auttaa löytämään myyntiä tukevan ydintarinan

Sisältöstrategia on prosessi, jossa määritellään miten yrityksen markkinoinnin ja viestinnän sisällöt ovat parhaiten läsnä ostavien asiakkaiden arjessa. Olemme erikoistuneet auttamaan asiakkaitamme luomaan sisältöstrategioita, jotka tukevat myyntiä ja antavat konkreettisia työkaluja sisältöjen ja sisältömarkkinoinnin tekemiseen jatkossa.

Milloin tarvitset sisältöstrategian?

 • haluat rakentaa verkkosivuston sisällön yhtenäiseksi, asiakasta auttavaksi, myyntiä tukevaksi ja asiakaskeskeiseksi
 • haluat strategisen suunnitelman sisältömarkkinoinnin toteuttamisen pohjaksi
 • yrityksen viestintää pitää kehittää markkinoinnillisempaan suuntaan
 • sinulla on ylätason markkinointi- tai viestintäsuunnitelma, mutta ei konkreettista suunnitelmaa miten se toteutetaan
 • oma markkinointitiimisi tarvitsee työkaluja päivittäiseen sisältömarkkinoinnin tai sisältöjen tekemiseen
 • haluat kehittää oman markkinointitiimisi sisäisiä prosesseja

Olisiko sisältöstrategia juuri oikea työkalu yrityksellesi? Tilaa asiantuntijamme ilmainen kartoituskäynti.

Tilaa nyt

Työpaja työskentely sitouttaa oman tiimisi

 

Sisältöstrategia rakennetaan yhdessä yrityksesi avainhenkilöiden kanssa. Tarkkaan fasilitoidut ja dokumentoidut työpajat rakennetaan yksilöidysti tukemaan jokaisen yrityksen tai palvelun yksilöllisiä haasteita.

Sisältöstrategian hyödyt

 • tiedät paremmin, mitä asiakkaasi haluaa kuulla
 • yhdistät myynnin ja markkinoinnin tavoitteet
 • kehität yrityksen hakukoneoptimointia
 • parannat löydettävyyttä verkossa
 • synnytät mitattavia asiakaspolkuja
 • ohjaat yrityksesi omaa tai kumppaneiden sisällöntuotantoa verkkoon
 • parannat viestintää ja tapaa puhutella tärkeimpiä asiakasryhmiä
 • pystyt hyödyntämään jo olemassa olevia sisältöjä

Atomi Sisältöstrategia

Mitä sisältöstrategia projekti pitää sisällään?

Jokainen sisältöstrategiaprosessimme rakennetaan asiakkaan kanssa yksilöllisesti. Tietyt perusvaiheet ovat kuitenkin useimmiten mukana työssämme:

 1. Tavoitteiden määrittely. Mitä liiketaloudellisia tavoitteita on nyt ja tulevaisuudessa, ja miten markkinointi ja varsinkin verkkosivusto saadaan parhaiten palvelemaan näitä tavoitteita?
 2. Ostajaprofiilikartoitus. Tutkitaan erilaiset asiakasroolit, ostamisen vaiheet, asiakaspersoonat, asiakkaiden tavoitteet, asiakashaasteet ja -kohtaamiset.
 3. Asiakkaan matka. Määritellään avainsanat, asiakaspolun vaiheet, kanavat, asiakkaiden tunteet ja toiveet, sisältötyypit, asiakaskokemus ja kartoitetaan mahdollisuudet.
 4. Tarinallistaminen. Sisältö informoi, tarina inspiroi.
 5. Viestintä- ja markkinointikanavien yhteispeli. Missä kanavissa asiakkaita puhutellaan, johdatellaan ja miten?
 6. Vuorovaikutuksen luominen. Miten missäkin kohteessa saadaan aktiivisesti aktivoitua kävijöitä sisällöllä?
 7. Mittaaminen. Missä ja millä mittareilla sisällön kulutusta mitataan? Miten tavoitteissa ollaan onnistuttu? Miten sisältöä kehitetään?
 8. Työkalut ja prosessit. Työkalut oman tiimin työskentelyä helpottamaan ja sisäisen prosessin luominen sisällön tuottamiseen jatkossa.

Yhteisten työpajojen ja web-analytiikan tuloksena saat konkreettisen dokumentaation ja kartan omaan tai kumppaneidesi käyttöön. Kartta, jonka avulla puhuttelet asiakkaita ja ostajia oikealla tavalla, oikeissa kanavissa, kohti ostopäätöstä.

"Sisältöstrategian avulla luotiin uudistuneelle Tampereen Tilapalvelut Oy:lle uusi ydintarina. Työpajoihin uuden tarinan ja verkkosivuston sisällön rakentamiseen osallistui koko ydinhenkilöstö."

Tampereen Tilapalvelut Oy


Mikä on ydintarina?

Tarinallistaminen tai storytelling on monipuolinen viestinnän työkalu ja keino kertoa monimutkaisistakin palveluista ymmärrettävästi ja asiakaskeskeisesti. Onnistunut tarinallistaminen inhimillistää ja konkretisoi yrityksen hyödyn asiakkailleen.

Ydintarina on yrityksen tai palvelujen keskeisin tarina. Ydintarinalla kerromme miten yritys ratkaisee asiakkaidensa ongelmia ja mikä tekee yrityksestä erityisen asiakkailleen. 

Me Atomissa käytämme ydintarinaa keskeisenä työkaluna kaikessa tekemisessämme. Ydintarina ei ole meille konsulttihöttöä. Ydintarina on  konkreettinen strategityökalu, jolla rakennetaan tarinallinen ydin töihimme. Oli kyseessä videotuotanto, sisältömarkkinointi, verkkosivusto, presentaatio tai mikä tahansa sisältörakenteellinen julkaisu niin sisältö on johdannainen yrityksen ydintarinasta.

Ydintarina on yrityksen, palvelun tai muun toiminnan liiketoiminnallisista lähtökohdista johdettu asiakaskeskeinen tarina. Tarina, jossa kiteytyy suurin asiakkaille tuotettu lisäarvo. Ydintarinasta johdetaan markkinoinnin, myynnin ja viestinnän keskeiset keskustelunavaukset.

Mihin ydintarinaa tarvitaan?

 • Asiakaskohtaamisiin. Yrityksen koosta riippuen asiakaskohtaamisia voi olla jopa tuhansia päivässä. Näissä kohtaamisissa pitäisi pystyä kiteyttämään toiminnan olemassaolon tarkoitus niin että se selviää ymmärrettävästi. Miksi olemme olemassa ja mitä hyötyä meistä, tuotteistamme ja palveluistamme on asiakkaillemme. Ydintarinasta löytyy ainekset kertoa vaikuttava tarina.
 • Henkilöstön sitouttamiseen. Kalvosulkeisten sijaan tarinallistamalla yrityksen olemassaolo kiteytyy myös henkilökunnalle paremmin. Paras tapa on ottaa sopivalla otannalla henkilökuntaa mukaan ydintarinan rakentamiseen. Yhdessä rakennettu ja ymmärretty tarina on helpompi kertoa eteenpäin omalla suulla. Henkilöstö on myös paras kriitikko ydintarinalle. Jos se ei vastaa sitä mitä yritys oikeasti tekee, tarinaa ei kerrota eteenpäin. Yrityksen ydintarina on se tärkein tarina työantajamielikuvan ja rekrytointiviestinnän toteutumisessa ja toteuttamisessa.
 • Inhimillistämiseen ja konkretisoimiseen. Kun yrityksestä kerrotaan eteenpäin, niin helposti juttu lipsahtaa omien tuotteiden esittelyksi. Varsinkin jos kyse on teknisestä tuotteesta tai moniulotteisesta palvelusta. Unohtuu se mikä hyvissä tarinoissa aina kiinnostaa eniten. Hyvä tarina kerrotaan useimmiten ihmisten kokemusten ja ahaa elämysten avulla. ”Ai tuolla tavallako tuo toimii?” ”Nyt ymmärrän mitä te oikeasti teette.”
 • Kärkitarinaksi eri toimintojen yhdistämiseen. Yrityksen viestintä, markkinointi ja myynti vaatii yhteisen kärkitarinan. Yrityksen eri asiakaskohtaamiset ja yksiköt eivät voi kertoa täysin omaa stooriaan. Ydintarina ei ole tietenkään ole yrityksen ainoa tarina. Ydintarinasta on kuitenkin helpompaa johtaa lisää tarinoita. Ydintarina on kuin puunrunko, josta voi johtaa lehtimäisesti lisää lukuja yrityksen ”suureen tarinaan”.
 • Palvelumuotoiluun ja tuotekehitykseen. Käymällä läpi ydintarinaprosessin paljastuu usein uusia näkökulmia minkä takia tai miksi oikeasti haluavat ihmiset haluavat asioida juuri sinun yrityksesi kanssa. Tällöin palveluistamme kertominen terävöityy ja osaamme jatkokehittää edelleen palveluitamme vielä enemmän asiakaslähtöisiksi.

Hyvä ydintarina tarinallistaa, konkretisoi ja inhimillistää yrityksen identiteetin ja brändin.

Parhaat ydintarinat rakennetaan yhdessä osallistaen yrityksen henkilökunta ja johto tarinan luomiseen. Tarinan rakentamista ohjaa ensisijaisesti yrityksen liiketaloudelliset tavoitteet.

Miten aloittaa ydintarinan rakentaminen?

Meidän roolimme ydintarinoiden rakentamisessa on auttaa asiakkaitamme löytämään ainekset ydintarinaansa itse. Lähtökohta on huono, jos tarinaa yritetään synnyttää keinotekoisesti yrityksen ulkopuolelta. Ainekset tarinaan syntyvät kuuntelemalla yrityksen työntekijöitä, jotka kohtaavat asiakkaita päivittäin. Parhaimmissa tapauksissa kuullaan ja kerätään aineksia tarinaan asiakkaiden kokemuksista.

Tarinan aineksien keittäminen kokoon on enää ”pelkkää” tarinallistamista. Kuten kaikissa hyvissä tarinoissa, meillä pitää olla rakenne, alut, huipennukset, sankarit ja konnat. Tärkeintä on muistaa, että ydintarinassa sankari ei koskaan ole me itse, yrityksemme tai palvelumme. Parhaimmissa ydintarinoissa kerrotaan miten yritykset ovat auttaneet palveluillaan asiakkaitaan saavuttamaan unelmiaan ja tavoitteitaan.

Ydintarina konseptia ei tarvitse rajata pelkästään yrityksen päätarinan kertomiseen. Ydintarinan ulottuvuuksia voi hyödyntää edelleen myös tuotteiden ja palvelujen strategiseen muotoiluun.

Miten me autamme rakentamaan ydintarinoita?

Meidän metodimme ydintarinoiden löytämiseen lähtee tiedon keruusta. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteisiä työpajoja, joissa hyödynnetään sisältöstrategia prosesseista sekä design sprinteistä tuttuja työmalleja. Tavoitteena on kaivaa monipuolista tietoa ja taustaa yrityksen keskeisistä inhimillisistä arvoista, liiketaloudellisista tavoitteista, asiakasprofiileista, asiakkaan matkasta ja ennen kaikkea asiakashyödyistä.

Meillä näistä työvaiheista on rakennettu skaalautuva Löydä ydin™ -malli. Mallia pystytään skaalaamaan erilaisiin yrityskokoihin startupeista pörssiyrityksiin. Sinänsä prosessi on vain väline. Tärkeintä on oivaltaa, mistä lähtökohdista yrityksen tai sen palvelujen tarinaa kannattaa lähteä purkamaan.

Lue työnäytteistämme esimerkkejä miten olemme yhdessä rakentaneet asiakkaidemme kanssa ydintarinoita. Mikä on sinun yrityksesi tai palvelusi tarina? Jaa omasi!

Jaa artikkeli


Miksi sisältöstrategia on paras työkalu verkkoviestinnän solmujen setvimiseen?

Kipuillaanko sinunkin yrityksessäsi tällä hetkellä digitaalisten kanavien sisältöjen kanssa? Sisällön merkitys asiakkaiden houkuttelijana on useimmiten ymmärretty, mutta käytännön tasolla voi olla vaikeaa löytää punaista lankaa kokonaisuuden hahmottamiseen. Näihin haasteisiin auttaa konkreettinen suunnitelma sisältöjen roolista ja tehtävistä. Sisältöstrategiatyö voi olla kaipaamasi työkalu sisällön tuottamisen järkeistämiseen ja organisointiin.

Asiakkaiden kohtaamisessa verkossa voi olla monenlaisia haasteita. Millaisia tarinoita verkkosivuillamme pitäisi kertoa? Kuka niitä tuottaa? Miten ohjaamme ja saamme potentiaalisia asiakkaita käymään sivuillamme? Mistä asioista asiakkaamme ovat oikeasti kiinnostuneita? Missä kaikissa kanavissa meidän pitäisi olla läsnä? Millaista sisältöpolttoainetta hienolle uudelle automaatiojärjestelmälle pitäisi tankata?

Sisältöstrategia on konkreettinen verkkoviestinnän työkalu yrityksen liiketaloudellisten strategisten tavoitteiden ja asiakkaiden omien toiveiden yhdistämiseksi.

8 suurinta hyötyä, mitä sisältöstrategia tuo verkkoviestintääsi

 1. Sisältöstrategia auttaa ajattelemaan asiakaslähtöisesti. Tärkein hyöty strategian tekemisestä on yleisen ajattelumallin muuttuminen yrityksen sisällä. Sisältö pitää rakentaa asiakkaiden haasteisiin vastaavaksi, ja sisällön täytyy ansaita asiakkaiden huomionarvo. Pelkät tuotespeksit tai asiakaslupaukset verkkosivulla eivät enää riitä.
 2. Sisältöstrategia yhdistää myynnin ja markkinoinnin tavoitteet. Kun sisältö muuttuu oikeasti asiakkaiden haasteisiin vastaavaksi, myös myynti pystyy hyödyntämään omaa verkkosisältöä paremmin. Ilman myynnin tietämyksen mukaan ottamista strategiatyöhön asiakkaan kipupisteiden selvittämisessä, sisältöstrategiaa ei pystytä tekemään.
 3. Sisältöstrategia kehittää hakukoneoptimointia. Miettimällä asiakkaiden oikeita haasteita tulet väistämättä miettineeksi myös asiakkaiden käyttämiä avainsanoja. Mitä asiakkaasi oikeasti etsii verkosta? Tuotteesi nimeä, vai ratkaisua ongelmaansa.
 4. Sisältöstrategia auttaa parantamaan tärkeimpien asiakkaiden eksymistä kanaviisi. Mikäli pystyt oikeasti tarjoamaan asiakkaiden haasteisiin ratkaisuja verkkosivuilla, on todennäköistä, että nämä asiakkaat palaavat sisältöjesi pariin uudestaan.
 5. Sisältöstrategia synnyttää mitattavia polkuja ja pisteitä. Sisältöjen tärkein tehtävä on saada aikaan lisää asiakaskohtaamisia, myyntiä ja yhteydenottoja. Näitä kohtaamisia mittaamalla saadaan rehellistä tietoa sisällöntuotantoon käytetyn investoinnin kannattavuudesta.
 6. Sisältöstrategia ohjaa sisällöntuotannon tekemistä. Teet sisältöjä oman organisaatiosi sisällä tai kumppanin kanssa, niin ilman suunnitelmallisuutta sisällöntuotanto sirpaloituu helposti yksittäisiin toimenpiteisiin. Sisältöstrategiaan kannattaa liittää sisältökalenteri, jolla sisältöjen tekemistä seurataan ja ohjataan.
 7. Sisältöstrategia parantaa tapaa puhua asiakkaille. Mittaamalla sisältöjen kulutusta syntyy parempi käsitys mistä asioista asiakkaasi ovat oikeasti kiinnostuneita. Näistä tuloksista on apua tuotekehitykselle ja myynnille asiakasymmärryksen parantuessa.
 8. Sisältöstrategia auttaa hyödyntämään jo olemassaolevia sisältöjä. Yrityksillä todennäköisimmin on usein myynnin käytössä erilaisia materiaaleja, joita ei aikaisemmin ole ajateltu edes julkisesti jaettavana asiakkaita hyödyttävänä sisältönä. Nämä sisällöt on kaivettava esiin.

Teimme monialayritys Tekmelle sisältöstrategian omaan sisällöntuottamiseen. Verkkosivusto taustoittaa ja ohjaa nyt eri palvelujen ääreen tehokkaammin.

Sisältöstrategia ohjaa palvelevan sisällön tuottamiseen

Yleisimmin sisällöllisiä haasteita on ratkottu erilaisilla yksittäisillä kanavakohtaisilla suunnitelmilla. Sisältöstrategia eroaa kuitenkin henkisesti menneen maailman viestintäsuunnitelmista keskittymällä asiakkaan ja asiakaskokemuksen ympärille, ei muotoillen yrityksen omia tavoitteita.

Myös mainonnalla on edelleen oma tehtävänsä tietoisuuden herättäjänä ohjaamassa omien sisältöjen pariin, mutta postmainonnan aikakaudella kiinnostuneita ostajia pitää ensisijaisesti palvella sisällöllä, jolla on oikeasti merkitystä asiakkaiden haasteiden helpottajana. Verkon sisältöjen mainosmaisuus ei myöskään miellytä verkkovierailijoita.

Kilpailijasi on jo todennäköisesti löytänyt sisältömarkkinoinnin opit, ja kilpailu verkossa asiakkaiden huomiosta ratkeaa laadukkaimpien sisältöjen tuottajien kesken. Voittajia kisassa ovatkin ne, jotka pystyvät tarjoamaan oikeasti kiinnostavia ja liikuttavia sisältöjä ja tarinoita.

Hyvä sisältö rakentaa mielikuvaa yrityksen kyvystä ymmärtää asiakkaitaan ja heidän huoliaan.

Omalla tiimillä pystytään nyt toteuttamaan sisältöä ja viestintää tavoitteiden mukaisesti.

Jaa artikkeli