Advanced Engineering- ja Uusi Teollisuus -messuilla keväällä 2019 seurasin useaa esitystä, jossa teknologia ja innovaatio koneiden takana purettiin tarkkoihin paloihin. Miten teknologiamme toimii, miten se integroituu muihin järjestelmiin ja miten teknologiamme eroaa muista teknologioista. Mielenkiintoisista esityksistä kuitenkin useimmiten puuttui yksi keskeinen elementti. Ihminen, joka teknologiaa käyttää.

Teknologiaan on helppo uppoutua liian syvälle. Vieläkin puistattaa muistella omia markkinointiautomaatio kirjoituksia muutama vuosi sitten. Teknologian tuottamat luvut, kapasiteetit, nopeudet ja tehot huumaavat ja kiihottavat mieliämme.

Mutta jos ostopäätöksiä ei tee samanmielinen teknologian juovuttama hurmahenki, olemme kusessa.

Ihmisen ja koneen tuottama kokemus kiinnostaa

Uusi Teollisuus -messujen keynote-puhujaksi oli valittu hyvästä syystäkin digitaalisen työn asiantuntija Esko Kilpi. Kilpi on monessa puheenvuorossaan käsitellyt ihmisen ja koneen tulevaisuuden suhdetta. Miten koneet muokkaavat työtämme ja mikä oikeasti on tärkein arvo, joka teollisuuden asiakkaille kannattaa kertoa ja välittää? Se ei ole kone ja sen ominaisuudet. Vaan koneen, tekoälyn ja teknologian tuottaman kokemuksen heijastuminen ihmisiin.

Kilven ajattelua voi jatkaa edelleen myös markkinoinnin haasteisiin. Ihmisen ja koneen suhteen purkaminen auttaa meitä ymmärtämään paremmin teknologian merkityksen.

Ja varsinkin miksi siitä kannattaa kiinnostua kaupallisessa mielessä.

Inhimillisin sensorein varustettu ihminen on vastaanottavaisin kuullessaan tarinoita muista lajitovereistaan.

Mitä teknologioiden ostajat haluavat kuulla?

Tämä teknologian tuottama arvo ihmiselle on myös se ”makea piste”, joka teknologiapalveluiden ostajia kiinnostaa erityisesti.

Teknologian tärkeimmät ostajaryhmät, ainakin toistaiseksi, ovat ihmisiä. Ihmisiä, jotka tekevät päätöksiä myös emotionaalisin vaikuttimin. Siksi markkinointimme teknologiasta on parempi toistaiseksi keskittyä pelkän teknologian tunnuslukujen sijaan niihin vaikutuksiin mitä teknologia saa aikaan inhimillisellä tasolla.

Tarinan sankari

Inhimillisin sensorein varustettu ihminen on vastaanottavaisin kuulleessaan tarinoita muista lajitovereistaan.

Tarina teknologiasi käyttäjästä auttaa vastaanottajaa ymmärtämään paremmin teknologiasi hyödyt. Kerro mitä ihmiset saavat teknologiallasi aikaan? Ajatuskulkua kannattaa viedä vielä pidemmälle. Miten asiakkaasi asiakas hyötyy teknologiastasi? Millaisia ekosysteemejä asiakkaat ovat luoneet tai voivat luoda teknologiasi avulla? Näin kerrot suoraan millaista arvoa teknologiasi voi tuottaa.

Teknologia on alati muuttuvaa. Inhimilliset perustarpeet ovat muuttumattomia. Mitkä ovat ne tarpeet, jota teknologia täyttää tai mahdollistaa? Inhimillisinä olentoina haluamme kokea merkitystä työssämme. Saada aikaan vaikutusta ja kokea hyväksyntää. Olla yhteyksissä muihin ihmisiin. Tarinat, joissa teknologia täyttää inhimillisiä perustarpeita kestävät aikaa.

Mikä rooli teknologian esittelyllä on markkinoinnissa?

Mikä rooli teknologian pitäisi ottaa markkinoinnin tarinoissamme? Teknologia on usein vain mahdollistaja palveluiden ja inhimillisten perustarpeiden täyttämisen takana. Teknologian ei siis pitäisi olla tarinamme sankari. Teknologia on tarinamme valomiekka, jolla Luke Skywalker jälleen kerran oikoo galaksin voimatasapainon. Ja auttaa meitä parhaimmillaan olemaan oman työmme tai arkemme sankareita.

Kerro miten ihmiset ja asiakkaasi ovat pystyneet kehittämään teknologiasi avulla omaa tuottavuuttaan, parantamaan omien asiakkaidensa kokemuksia sekä saamaan aikaan uudenlaista liiketoimintaa.

Tarinat ihmisistä teknologiamme käyttäjinä myös inhimillistävät konetta ja tekniikkaa. Käyttäjien tuominen keskiöön myös vastaa samalla tärkeimpään kysymykseen. Mikä on toimintamme olemassaolon tarkoitus? Miksi teemme, mitä teemme ja ketä teknologiaamme käyttää.

Ei sen vähempää kuin maailmanselityksemme markkinoinnin sivutuotteena.

Petri Halonen

Haluatko kuulla lisää?

Petri Halonen
Strateginen markkinointiviestinnän suunnittelu

Soita
Jaa artikkeli