Universaalinen totuus markkinointiviestinnässä tuntuu olevan, että vain monikanavainen markkinointi ja viestintä on ainoa oikea tapa toimia. Kaikki yksittäiset markkinointiräpellykset yhdessä kanavassa tuomitaan jonninjoutavana ajanhukkana. Asiakkaille pitää pystyä tarjoamaan yhtenäinen ja eheä kokemus jokaisessa kanavassa.

Tämä taas asettaa markkinoinnin ostajan vaikean dilemman eteen, mihin panostaa ja mihin ei. Oiomme nyt 4 yleistä harhaluuloa monikanavaisen markkinoinnin myyteistä.

Vaikka monikanavaisuuden (tai integroidun markkinointiviestinnän) edut ja välttämättömyydet ovatkin tänä päivänä selviä, niin haastekerroin on kanavien lisääntymisen myötä käytännön toteutuksissa kasvanut.

Monikanavainen markkinointiviestintä on jo arkipäiväistä

Markkinoinnin ostajalle monikanavaisuuden käsite sinällään on useimmiten tuttu. Mutta englantilaisen Sitecoren tutkimuksessa jopa 85-90 % monikanavaiseen markkinointiin satsaavista markkinoijista tuskailee onnistumisen kanssa. Suurimpina haasteina nähdään erilaisten yritysjärjestelmien (varsinkin asiakkuudenhallintajärjestelmät) keskinäinen kommunikointi, offline-kanavien liittäminen online-kanaviin sekä yksittäisten vastaanottajien ja kuluttajien tunnistaminen kanavissa.

Monikanavaisuuden käsittämisessä on kuitenkin muutamia harhaluuloja, jotka kannattaa käytännön tekemisen tasolla oikoa. Välttämättä monikanavaisuus ei tarkoita ponnistusten triplaamista.

Tekme Atomi

Käytä niitä viestintäkanavia, joissa asiakkaasi ovat läsnä. Sisältöstrategia voi olla yksi metodi käydä läpi asiakasprofilointi, jossa määritellään liiketoiminnan kannalta oleelliset kanavat.

Mitä monikanavaisuus ei tarkoita

  • Monikanavaisuus ei tarkoita sitä, että ollaan “läsnä kaikissa kanavissa”. Kun markkinoijat huomasivat muutama vuosi sitten markkinoinnin tehojen laskemisen ja uusien asiakkaidensa hengailevan hallitsemattomissa ja hallitsemattomasti omissa sosiaalisen median kanavissaan – ensireaktio oli tuupata sama markkinointisisältö jokaiseen kuviteltavissa olevaan kanavaan. Ei ihme, että viestien vastaanottajat eivät tykänneet. Monikanavaista markkinointiviestintää on tuntea ja tietää juuri ne kanavat, joissa omat asiakkaat ovat läsnä. Sekä millaisiin haasteisiin he näistä kanavista hakevat ratkaisuja. Jos asiakkaat hakevat viihteenomaista sisältöä jostakin kanavasta, niin sellaiseksi viesti siinä kanavassa pitää pukea.
  • Monikanavaisuus ei tarkoita, että pitää viestiä enemmän. Asiakkaalla on tällä hetkellä valta valita kanava, josta haluaa viestejä lukea. Haetaan täsmäratkaisuja juuri päällä oleviin ongelmatilanteisiin ja ollaan kiinnostuneita vain niistä palveluista, jotka koskevat itseä. Nuoria ei eläkesäästäminen kiinnosta samalla tavalla kuin harmaantuneita panttereita. Monikanavaisessa markkinointiviestinnässä voi jopa viestiä vähemmän ja kohderyhmät olla pienempiä, kunhan se mistä puhutaan, koskettaa osuvammin juuri tärkeimpiä asiakasryhmiä.
  • Monikanavaisuus ei ole yhtä kuin digitaalisuus. Emme kaikki elä internetissä, vielä. Varsinkin digitaalisen markkinoinnin evankelistat nostavat digitaalisen asiakaspolun tämän päivän myyjän pyhäksi tieksi kohti myyntitunnelin graalin maljaa, toistuvia ostoja. Totta on, että digitaalisten kanavien mitattavuus antaa suoraan numeerista tietoa onnistumisista ja epäonnistumisista. Miksi sitten esitteitä yhä painetaan ja mainoksiakin näkee vielä lehdissä?Varsinkin yritysmarkkinoinnissa painetun sanan luotettavuus on tietyissä asiakasryhmissä omaa luokkaansa. Pelkällä printillä ei kuitenkaan ole mitään virkaa markkinointiviestinnällisesti, mikäli printti ei ole osa monikanavaista asiakkaan ongelmanratkaisua. Hyvin toteutetussa monikanavaisessa markkinointiviestinnässä messuilla jaettava esite tai kadunvarsimainos voi edelleen olla portti digitaaliseen sisältöön, jossa tarina syvenee ja levenee.
  • Monikanavainen markkinointi ei ole vaikeaa ja hallitsematonta. Välttämättä monikanavaisen markkinonnin aloittamiseen tarvittavan asiakastiedon ei tarvitse olla big datasta tai jostakin muusta markkinoinnin supertermistä kotoisin. Jostakin on silti aloitettava. Monikanavaisen markkinointiviestinnän aloittaminen jo itsessään voi olla askel parempaan asiakkaiden kanavien käytön selvittämiseen ja asiakkaiden tuntemiseen. Sekä elintärkeän tiedon saamiseen siitä, mistä asioista asiakkaat ovat oikeasti kiinnostuneita ja mitä kanavia he käyttävät.

Monikanavainen markkinointiprojekti ei tarkoita aina massiivista tuhansien vastaanottajien megaluukutusta ja turbokerrointa. Jo yksinkertaisen suorakirjeen linkittäminen verkkosivuston lomakkeeseen sekä samanaikainen sosiaalisen median kampanjointi sekä tästä saatu seurantatieto asiakkaiden toimista näissä kanavista…..Pim! Olet monikanavaisen markkinointiviestinnän superstara!

Jaa artikkeli